FNV verliest ook hoger beroep over loonakkoord

| HOP, Bas Belleman

Vakbond FNV heeft ook het hoger beroep tegen het loonakkoord in de publieke sector verloren. Toch is het maar de vraag of medewerkers van universiteiten en hogescholen inderdaad meer loon gaan krijgen.

Photo by: Freeimages.com

De FNV onttrok zich aan het akkoord over loonruimte en pensioenen in de publieke sector dat deze zomer gesloten werd. Daarom zouden de afspraken tussen overheid, werkgevers en andere vakbonden niet rechtsgeldig zijn.

Maar ook in hoger beroep denkt de rechter daar anders over. Er zou met de vereiste meerderheid van stemmen tot de aanpassing van de ABP-pensioenen zijn besloten, zoals de rechter al eerder oordeelde.

Open en reëel

De loonruimteovereenkomst is uniek, omdat hierin gelijktijdig loon- en pensioenafspraken zijn gemaakt. Normaal gesproken gebeurt dat aan verschillende ‘overlegtafels’. Maar ook ‘buiten de formele overlegstructuren’ kun je open en reëel onderhandelen, meent de rechter nog steeds.

Intussen staat het loonakkoord echter op losse schroeven. Het idee was dat de pensioenpremie omlaag zou gaan om werknemers meer loon te kunnen betalen, maar pensioenfonds ABP kondigt binnenkort waarschijnlijk een stijging aan.

Brandbrief

Als het kabinet die tegenvaller niet compenseert, is loonsverhoging ‘nagenoeg onmogelijk’, waarschuwen werkgevers en vakbonden in een vorige week verzonden brandbrief aan het kabinet. Daartoe behoren ook de universiteiten en hogescholen. ‘Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk.’

In het akkoord staat dat de salarissen in de publieke sector in 2015 en 2016 met 5,05 procent stijgen en dat er ruimte was voor een eenmalig extraatje van vijfhonderd euro. Dat was mede te danken aan een veronderstelde premieverlaging van pensioenfonds ABP.

Vakbond FNV heeft een referendum onder zijn leden gehouden. Slechts 44 duizend van de 2,8 miljoen stemgerechtigde leden deden daaraan mee. Van hen stemde 84 procent tegen het loonakkoord.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.