UT verwacht voortrekkersrol in zorgtechnologie

| Kitty van Gerven

De UT kan al over een jaar of drie een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van zorgtechnologie. Dat zegt coördinator Hermie Hermens van het pas geopende Centre for Monitoring and Coaching (CMC).

Het Centre for Monitoring and Coaching (CMC), dat medio september officieel van start ging, is onderdeel van instituut CTIT. Binnen het Centre wordt momenteel hard gewerkt aan ICT-innovaties die op korte termijn slimme oplossingen moeten bieden voor problemen binnen de zorg.
Het CMC, waarin de drie sterk complementaire vakgroepen Biomedical Signals and Systems, Human Media Interaction en Psychology, Health & Technology hun krachten bundelen, stelt zich ten doel technologie te ontwikkelen die het ouderen en chronisch zieken mogelijk maakt om langer zelfstandig te wonen.
Langer zelfstandig wonen

Het nieuwe wetenschappelijke onderzoekscentrum richt zich daarbij vooral op het ontwerpen van systemen voor het monitoren en coachen van deze doelgroepen.

‘Als ouderen of patiënten langer zelfstandig wonen, dan is het zowel voor de zorgverleners als voor de mantelzorgers van het grootste belang om te weten of alles met de betreffende persoon in orde is’, licht hoogleraar Hermie Hermens toe.

‘Om dit te kunnen controleren zijn ICT-systemen nodig. Die registreren en beoordelen het gedrag van de patiënt of de oudere en koppelen vervolgens de bevindingen op een begrijpelijke en overtuigende manier terug naar de gebruiker en de mantelzorger of, als dat nodig mocht zijn, naar een professionele hulpverlener.’

Bewegingsprogramma’s

Inmiddels is het CMC al een flink eind gevorderd met dergelijke monitoringsystemen. Daarnaast wordt volop gewerkt aan technologie om mensen te helpen hun gezondheid op peil te houden of te verbeteren, zodat zij langer zelfredzaam kunnen zijn.

Hierbij gaat het dan vooral om systemen waarmee chronische patiënten of bijvoorbeeld revalidanten met slimme technologie worden gecoacht bij het uitvoeren van bewegingsprogramma’s.

Drie disciplines

Voor de ontwikkeling van dergelijke zorgtechnologie heb je kennis nodig uit drie verschillende disciplines, laat Hermens weten: de biomedische technologie, de computerwetenschappen en de gedragswetenschappen. Als een van de weinige universiteiten in Europa heeft de UT alle drie in huis.

‘De samenwerking tussen deze verschillende disciplines, zoals wij die hier realiseren, is dan ook vrij uniek’, meent Hermens. ‘En dat maakt onze positie erg sterk.’ Volgens de coördinator heeft het CMC daardoor een grote kans al over een jaar of drie een toonaangevende rol te spelen op het gebied van de zorgtechnologie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.