'Health groeit, dat moeten we benutten'

| Sandra Pool

Maarten IJzerman hield vanmiddag een informele bijpraatsessie voor de medewerkers van de UT over zijn eerste bevindingen als pro-decaan bij de faculteit TNW. In The Gallery ontvouwde hij welke accenten hij de komende jaren wil aanbrengen. ‘Health heeft groeipotentie. Dat gaan we nog beter profileren.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Sinds juni is IJzerman benoemd tot pro-decaan Health and Biomedical Technology. In die rol neemt hij het cluster zorg onder zijn hoede en runt samen met decaan Hans Hilgenkamp de faculteit TNW De functie benadrukt volgens IJzerman dat er bestuurlijk gewicht gegeven wordt aan het zorgcluster.

‘Health is een groeigebied. Binnen alle faculteiten van de UT zijn er activiteiten gericht op zorg. De afgelopen drie maanden bekeek ik waar verbanden zijn aan te brengen om het zorgcluster beter neer te zetten.’

Aandachtspunten

IJzerman komt met vijf aandachtspunten. ‘We ontvouwen de plannen voor het nieuwe Europees Technologisch Medisch Centrum. Kwaliteit van onderwijs en impact in de zorg staan centraal. Huisvesting, zoals de plannen voor de Technohal en nieuwe medisch-technische faciliteiten maken daar onderdeel van uit. Het wordt een oefenplek waar medici kunnen trainen, maar ook voor bedrijven openen we deuren als zij willen experimenteren en onderzoek willen doen ten behoeve van een business plan.’

Daarnaast zet IJzerman in op een sterkere internationale samenwerking. 'En we willen nieuw onderwijsaanbod creëeren, zoals het postacademisch onderwijs.’ Ook zijn er gsprekken met ITC over samenwerking op het gebied van geoinformatie en gezondheid. Het onderwijs en onderzoek op het gebied van health heeft volgens IJzerman een uniek profiel. ‘We hebben Mira, we hebben Mesa+, waarbij translatie naar de kliniek een belangrijk kenmerk is. Dat moeten we laten zien. We kunnen ook meer doen met grote medische-technologie bedrijven of farmaceuten.’

Managementteam

Op bestuurlijk gebied komt er een eigen health management team. Hierin zitten onder andere Albert van den Berg, wetenschappelijk directeur Mira, Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van biomedische technologie, gezondheidswetenschappen en technische geneeskunde, Bart Koopman, hoogleraar biomechanical engineeringen voorzitter van de disciplineraad en Remke Burie als manager voor de faciliteiten ECTM.

IJzerman benadrukt het om een informele bijeenkomst gaat. ‘Het zijn mijn bevindingen tot nu toe.Er zit groei binnen health, op allerlei fronten en dat moeten we nog beter benutten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.