Tonnen onderzoekssubsidie voor BMS-onderzoekers

| Rense Kuipers

Universitair docent Alexander van Deursen en hoogleraar Ton de Jong (beide BMS) krijgen beide tonnen aan subsidie van onderzoeksfinancier NWO. Ze voeren projecten uit binnen het programma ‘Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden’.

Photo by: TheEnvironmentalBlog.org

De Jong krijgt in totaal 760.000 euro beschikbaar voor zijn project. Van Deursen ruim 500.000. In totaal is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vier projecten. Het doel is om antwoord te geven op de vraag hoe het onderwijs tijdens ons hele leven het beste kan inspelen op de veranderde eisen van de arbeidsmarkt en de maatschappij.

21e eeuwse vaardigheden

Zo richt De Jong zich op de zogenaamde 21e eeuwse beroepstechnische vaardigheden, waarbij studenten volgens die opvatting niet alleen moeten beschikken over traditionele vaardigheden, maar ook kunnen reflecteren op hun werkzaamheden en in teams kunnen werken aan complexe problemen.

Doelen van De Jongs onderzoek zijn onder andere om het proces hoe deze vaardigheden opgedaan worden te begrijpen en om digitale tools te evalueren die studenten hierin ondersteunen. Ook richt De Jong zich op het voorbereiden van docenten om een actieve rol aan te nemen in het begeleiden van studenten om 21e eeuwse vaardigheden op te doen.

eSkills

Van Deursen richt zich met zijn project op zogeheten eSkills. Hij test onder andere het niveau van ICT-vaardigheden van werknemers in de creatieve sector en onderzoekt hoe ze worden opgedaan door mensen. Verder kijkt Van Deursen naar de impact van een individuele werksituatie op eSkills.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.