Kees Aarts in nationale commissie infrastructuur

| Paul de Kuyper

Politicoloog Kees Aarts is benoemd als lid van de Permanente Nationale Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Deze nieuwe commissie gaat alle grote onderzoeksfaciliteiten in kaart brengen.

De Permanente Nationale Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is ingesteld door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en moet inventariseren welke grootschalige onderzoeksfaciliteiten in binnen- en buitenland toegankelijk zijn voor Nederlandse onderzoekers.

Het gaat zowel om fysieke apparaten zoals telescopen of een deeltjesversneller, als om minder tastbare faciliteiten zoals databases en biobanken.

Advies over investeringen

De Eindhovense oud-rector Hans van Duijn krijgt de leiding over de commissie die in totaal twaalf leden telt. Een van hen is UT-hoogleraar politicologie Kees Aarts.

De commissie komt voor uit de Wetenschapsvisie 2025 en gaat het bestuur van NWO adviseren over toekomstige investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Ook stelt de commissie vast welke behoeften wetenschappers hebben wat betreft nieuwe faciliteiten voor fundamenteel en toegepast onderzoek.

De inventarisaties van de commissie spelen een belangrijke rol bij de update van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten. In dit programma kent NWO eens in de twee jaar 80 miljoen euro toe aan faciliteiten die op die roadmap staan.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.