Vooraanmeldingen 8% minder dan vorig jaar

| Rense Kuipers

Vergeleken met vorig jaar heeft de UT op dit moment 8% minder vooraanmeldingen voor de bachelors. Vooral de gamma-opleidingen – in het bijzonder psychologie – laten een minder rooskleurig beeld zien.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Op dit moment staat het aantal vooraanmeldingen op 2000. Vorig jaar was dat op hetzelfde moment 2183. Daarmee is het voorspelde marktaandeel van de UT 3% ten opzichte van 3,3% op 7 juli vorig jaar. De TU Eindhoven en TU Delft zien hun voorlopige marktaandeel wel stijgen, met respectievelijk 0,1 en 0,6%.

Beste beeld in september

Volgens hoofd marketing Mariska Giesen lijken de huidige cijfers op een achterstand, ‘Maar zo ervaren we het niet. September geeft het beste beeld en op 1 oktober is een officieel meetmoment voor alle universiteiten wat betreft het aantal studenten in de collegebanken. Tussen 1 mei en 1 september fluctueren de cijfers nog.’

‘We moeten daarom de huidige cijfers relativeren’, vervolgt Giesen. ‘In september verwachten we dat het plaatje positiever is dan momenteel.’

Giesen voegt daaraan toe dat de UT wat betreft de definitieve inschrijvingen voor ligt op vorig jaar: 441 om 318. Dat kan volgens haar ook komen doordat inschrijvingen nu digitaal worden doorgevoerd, waardoor ze sneller in het systeem staan.

Psychologie

Een uiteindelijk marktaandeel van 3,6% lijkt Giesen realistisch. Ter vergelijking: in 2014 was dat aandeel 3,7% en in 2013 3,8%. De terugloop heeft volgens Giesen veel te maken met de vooraanmeldingen voor de gamma-opleidingen. Vooral psychologie, waar het aantal vooraanmeldingen van Duitse studenten sterk verminderd is.

‘Studeren in Nederland is duurder geworden voor Duitse studenten. Daarnaast zijn er in Duitsland meer plekken vrijgekomen en zetten universiteiten in Oost-Duitsland zich beter op de kaart met goed onderwijs’, verklaart Giesen.

Het is volgens Giesen een trend waar alle Nederlandse universiteiten onderhevig aan zijn. Wel ziet ze een stijging bij de universiteiten waar de opleiding Engelstalig wordt aangeboden. Dat geldt vooral voor de Universiteit Maastricht, waar het aantal vooraanmeldingen op dit moment met 136% is toegenomen (van 532 naar 1253).

Internationalisering

Giesen benadrukt daarom het belang van internationalisering. ‘De groei moet uit het buitenland komen, omdat we in Nederlandse context deels qua locatie verliezen. Dat speelt internationaal minder, omdat de afstand relatief kleiner wordt beschouwd.’

Ze ziet de vooraanmeldingen vooral als een indicatie om te kijken hoe de UT het doet ten opzichte van de rest van de binnenlandse markt. Interessanter vindt Giesen het om te kijken hoe de UT de instroom vanuit het buitenland kan verhogen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.