‘Vergroot inspraak studenten’

| Sandra Pool

Het manifest ‘Enschede studentenstad van de toekomst’ bieden UT- en Saxionstudenten maandagavond de gemeente aan. Het is een 8-puntenplan met concrete suggesties om van Enschede een aantrekkelijke studentenstad te maken.

Belangrijkste punt is volgens Nik Huisintveld, student biomedisch technologie en betrokken bij de totstandkoming van het document, meer inspraak. ‘Dat komt neer op meer studentenvertegenwoordiging bij de reguliere overleggen in de (binnen)stad. Wij vinden het wenselijk dat studenten kunnen aanschuiven bij bijvoorbeeld het horeca-overleg. Zo is er momenteel een debat gaande over de sluitingstijd van de cafés en daar hebben studenten best wat over te zeggen.’

Studentenadviesraad

Een ander voorstel uit het manifest is het oprichten van een studentenadviesraad die met meedenkt en meepraat over de belangen van studenten. Daarnaast is er een voorstel om een laagdrempelig aanspeekpunt voor studenten te realiseren bij de gemeente in de vorm van een studentenloket en is het volgens de makers wenselijk om meer verbinding tussen stad en campus te creëren.

‘Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van een studentenfestival’, zegt Huisintveld. ‘En dan niet zoals de Kick-In, dat is specifiek voor eerstejaars, maar voor alle studenten. Het is bijvoorbeeld één week waarin studenten al hun activiteiten op het gebied van sport, cultuur en verenigingsleven laten zien aan de bewoners van Enschede.’ Een andere manier om die verbinding te krijgen, is volgens Huisintveld het laten zien van onderzoeksresultaten en toepassingen ervan. ‘Dat kan door het ophangen van posters door de stad of door het creëren van livinglabs.’

Engels- en Duitstalige website

Andere punten uit het document zijn: Een Engels- en Duitstalige website om internationale studenten en onderzoekers te voorzien van praktische informatie, Twentse bedrijven en studenten met elkaar verbinden, zichtbaarheid creëren wat Twente na de studie te bieden heeft en in samenwerking met het bedrijfsleven een stimuleringsfonds sociale innovatie opzetten.

Maandagavond om 18:45 uur bieden de studenten het manifest aan in het stadhuis. ‘Aan de burgemeester en wethouder van studentenzaken. We hopen dat we de wethouder ermee overtuigen om beleid te maken en dat hij het initiatief neemt om studenten te werven die meehelpen met de uitvoering.’

Het document is tot stand gekomen op initiatief van D66. De politieke partij nodigde studenten uit voor meerdere brainstormsessies waaruit de acht punten voortvloeiden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.