Bergen en oceanen bij Shell

| Robbin-Jan Haar

Ewald Breunesse, manager energy transitions bij Shell, presenteerde woensdag twee toekomstbeelden voor de energieproductie: mountains en oceans. Het berg-scenario, met meer gebruik van natuurlijke gassen, ziet hij het liefst uitkomen.

‘Van de totale Nederlandse energieconsumptie bestaat 95% uit fossiele brandstof,’ begon Breunesse zijn lunchlezing ‘New lens scenarios georganiseerd door studievereniging Stress (bedrijfskunde) in Ravelijn. ‘Slechts 4% is duurzame energie, en de laatste 1% komt van de kerncentrale in Borssele’.

De lunchlezing van woensdag stond in het teken van hoe deze energieconsumptie zich heeft ontwikkeld, maar vooral hoe deze zich verder gaat ontwikkelen de komende 100 jaar. De grote industrialisering van China maakt dit een ingewikkeld spel, aldus Breunesse.

Verstedelijking

‘Tegenwoordig leeft 50 procent van de wereldbevolking in steden. In Nederland is dit 80 tot 90 procent, en over 40 tot 50 jaar zal dit overal ter wereld zo zijn’.

Dat heeft gevolgen voor de energieconsumptie. Als iedereen zo welvarend zou leven als wij, hebben we voor de energievoorziening aan deze planeet niet genoeg. ‘We hebben dan zo’n drie à vier planeten nodig’.

Mountains-scenario

Shell heeft twee scenario’s ontwikkeld waarmee ze meer grip op de toekomst willen krijgen. Het eerste scenario noemt Shell mountains: het is onbeweeglijk, top-down en stabiel.

‘Een metafoor die een stabiele wereld beschrijft waarin de macht geconcentreerd is en de elite de plannen maakt’, aldus Breunesse. Op energievlak betekent dit een gematigde economische groei en een trend richting het gebruik van natuurlijke gassen.

Oceans-scenario

Het tweede scenario is hiervan het tegenovergestelde, de oceans. ‘Het beweegt, is horizontaal en is in zekere zin onvoorspelbaar’, vertelt Breunesse.

Economische groei zal in dit scenario explosief zijn, en op gebied van energieconsumptie zal dit betekenen dat we in de eerste plaats minder gaan verbruiken, maar ook onze eigen energie gaan produceren. ‘Dat zie je nu al met zonnepanelen’, vervolgt Breunesse, en de trend in dit scenario is dan ook dat energieproductie duurzaam wordt.

Volgens Breunesse past het mountain- scenario beter in de wereld zoals we die nu kennen, en geniet het daarom ook Shells voorkeur. ‘Maar als we richting een oceans-scenario gaan, kunnen we niet anders dan ons aan te passen’, sluit hij af.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.