Vrouwennetwerken willen streefcijfers 2020

| Paul de Kuyper

Vrouwennetwerken op de UT willen dat het college nieuwe streefcijfers vaststelt voor het aantal vrouwen in topposities in 2020, zowel onder wetenschappers als bij het ondersteunend personeel.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Daartoe roepen ze op in een open brief aan het college van bestuur. De brief is ondertekend door het Ambassadeursnetwerk, het Female Faculty Network Twente, het OBP Vrouwennetwerk en de coördinator diversiteit van de UT.

De ondertekenaars maken zich zorgen omdat de functie van coördinator diversiteit deze zomer vervalt. ‘U geeft daarmee het signaal af –binnen en buiten de UT – dat met afbouw van de steigers kan worden begonnen omdat genderdiversiteit in eigen huis voldoende staat. De werkelijkheid is anders.’

Gender in Vision2020

Ook zit het de vrouwennetwerken dwars dat decanen en directeuren verantwoordelijk worden voor een toename van het aantal vrouwen in de top, zonder dat daar streefcijfers aan verbonden zijn.

Genderinclusiviteit moet volgens de briefschrijvers expliciet deel uitmaken van de ambities van Vision2020. Ze willen daarom dat het college met faculteiten en diensten nieuwe streefcijfers voor 2020 opstelt.

Streefcijfers 2014 gehaald

De netwerken constateren wel dat de genderdiversiteit tussen 2008 en 2014 is verbeterd. Was in 2008 nog 6 procent van de hoogleraren vrouw, eind 2014 was dat 15,1 procent. Het streefcijfer van de UT voor 2014 was 15,4 procent.

Het OBP telde in 2008 17 procent vrouwen in de hoogste posities. In 2014 was dat 32,1 procent,1,1 procent boven het streefcijfer.

Kantelscore 30 procent

Maar, zeggen de briefschrijvers, daarmee is de UT er nog niet. ‘Voor een minderheid is een vertegenwoordiging met 30 procent de ondergrens om niet langer de uitzondering op de regel te zijn en te worden gehoord.’

‘Onze percentages voor het WP liggen nog ruim onder de kantelscore van 30 procent. Zelfs de ‘droevige’ gemiddelde score (17,8 procent) van de Nederlandse universiteiten halen we niet.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.