Iets minder vooraanmeldingen

| Paul de Kuyper , HOP

De UT heeft 3 procent minder vooraanmeldingen voor de bachelors dan op het zelfde moment vorig jaar. Landelijk hebben zich ongeveer net zoveel studenten aangemeld als vorig jaar op 1 mei.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Volgens de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten, hebben alle universiteiten samen al ruim 66 duizend aanmeldingen gekregen voor een bacheloropleiding. Dat is net zo veel als vorig jaar rond 1 mei.

De UT blijft hierbij iets achter. Afgelopen maandag 4 mei hadden zich bijna 2000 nieuwe studenten aangemeld. Dat is 3 procent minder dan het aantal vooraanmeldingen vorig jaar op 5 mei.

Studiekeuzeactiviteiten

Sinds vorig jaar moeten Nederlandse studiekiezers zich vóór 1 mei aanmelden (internationale studenten voor 1 juli), zodat ze mee kunnen doen aan studiekeuzeactiviteiten. Ze krijgen bijvoorbeeld een proefcollege, moeten een vragenlijst invullen of hebben een gesprek met docenten. Wie zich na 1 mei aanmeldt, heeft geen recht op studiekeuzeactiviteiten.

De vooraanmeldingen zeggen nog lang niet alles over het daadwerkelijke aantal eerstejaars dat in september van start gaat. Er zijn immers altijd mensen die zich later aanmelden, zakken voor hun eindexamen of niet worden ingeloot.

Ook kunnen studiekiezers zich nu nog voor maximaal vier verschillende opleidingen tegelijk aanmelden. Het uiteindelijke aantal inschrijvingen is over het algemeen lager dan het aantal vooraanmeldingen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.