UT-hoogleraar evalueert onderzoeksprogramma EU

| Paul de Kuyper

UT-hoogleraar Stefan Kuhlmann is benoemd in de expertgroep die komend halfjaar het Zevende Kaderprogramma (FP7) van de Europese Commissie evalueert. De evaluatie moet helpen het huidige onderzoeksprogramma Horizon2020 en de opvolger daarvan te verbeteren.

Photo by: Arjan Reef

Het Europese onderzoeksprogramma FP7 gaf tussen 2007 en 2014 meer dan 55 miljard euro uit aan onderzoeksprojecten.

Een commissie van zeventien wetenschappers uit heel Europa gaat evalueren of dat geld effectief besteed is. UT-hoogleraar grondslagen van wetenschap, technologie en samenleving Stefan Kuhlmann is een van hen. De expertgroep staat onder leiding van Louise Fresco, voorzitter van Wageningen UR.

‘In de evaluatie kijken we wat we aan FP7 hebben gehad, maar ook hoe de doelstellingen van het programma gedurende de looptijd zijn veranderd’, aldus Kuhlmann. ‘Met die kennis kunnen we Horizon 2020 verbeteren en ook al het onderzoeksprogramma dat daarna komt.’

Eind september moeten Kuhlmann en zijn collega’s hun bevindingen voorleggen aan de Europese Commissie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.