Stoottroepen werven leden met open toernooi 8-ball

| Olaf de Kruijff

Het gaat niet best met het ledenaantal van studentenbiljartvereniging De Stoottroepen. Het aantal biljarters daalt en daarom wordt deze week een open week georganiseerd om nieuwe leden te werven. De week wordt afgesloten met een 8-ball pooltoernooi.

Photo by: Arjan Reef

‘Door de invoering van de UnionCard zijn wij sinds vorig jaar in leden gehalveerd’, zegt voorzitter Atze Bouius van De Stoottroepen. ’Omdat wij voor veel van onze leden de tweede of derde vereniging zijn is het extra onaantrekkelijk om lid te worden. Tegenwoordig ben je namelijk verplicht 22,50 euro verenigingsheffing te betalen per vereniging, terwijl het aantal verenigingslidmaatschappen voorheen ongelimiteerd was en inbegrepen zat bij de prijs van de Xtra-card.’

‘Voor medewerkers is die heffing zelfs 100 euro per vereniging’, vervolgt Atze. ‘Omdat PhD-studenten worden gezien als medewerkers, is het aantal PhD-studenten dat lid is gezakt van 10 naar 1. Ons ledenaantal is gereduceerd tot rond het kritische aantal van 15, het aantal leden waarvoor de Student Union verenigingssubsidie verstrekt.’

8-ball toernooi

‘Als het zo doorgaat dan komen we dit jaar nog wel door, maar daarna is het klaar met de vereniging. Het is dus tijd voor actie’, aldus de noodkreet van Atze. ‘Onze biljartzaal, gevestigd in Bastille-kamer 201, is deze week - 8 tot 12 december - geopend van 19.00 uur tot 23.00 uur. Alle studenten zijn welkom om een potje te biljarten, poolen of snookeren.’

De Stoottroepen sluiten de open week af met een toernooi 8-ball (een vorm van poolbiljart). Aanmelden voor het toernooi kan via dit Facebook-event of door een mail te sturen naar [email protected]. Voor de winnaar is er ‘een nog nader te bepalen vorm van een alcoholische versnapering’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.