UT-onderzoeksprojecten krijgen TOP-subsidies

| Rense Kuipers

De Nederlanse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee onderzoeksprojecten van het onderzoeksinstituut CTIT gehonoreerd met TOP-subsidies. Er komt in totaal zo’n 440.000 euro beschikbaar voor projecten van Marieke Huisman en Bodo Manthey.

De TOP-subsidies gaan naar in totaal zestien wetenschappers, waaronder Huisman en Manthey. De NWO kent deze subsidies toe aan vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden.

‘Geweldige mogelijkheid om onderzoeksgebied te verbreden’

Marieke Huisman is adjunct-hoogleraar bij de vakgroep FMT. Haar ingediende project, ‘Verification of Distributed Software’, is een uitbreiding van haar huidige onderzoek naar de verificatie van concurrerende software. Hiervoor ontving ze op vrijdag 28 november tijdens de Dies Natalis de Professor De Winter-prijs. Met gedistribueerde software kunnen verschillende computers tegelijkertijd berekeningen maken voor gezamenlijke software.

‘Redeneren over gedistribueerde software is extra uitdagend, want het uitwisselen van gegevens kost tijd en berichten komen mogelijk in een andere volgorde aan dan ze verstuurd zijn’, zegt Huisman. ‘Ik onderzoek hoe je dan toch nog kunt laten zien dat het programma doet wat het moet doen. Het is een geweldige mogelijkheid om mijn onderzoeksgebied verder te verbreden.’

‘Brug slaan tussen theorie en praktijk’

Bodo Manthey is assistent-professor bij de vakgroep DMMP. ‘Framework for Random Metric Spaces’ heet zijn ingediende project en gaat over de analyse van heuristieken voor optimalisatieproblemen. Heuristieken zijn oplossingsstrategieën die de optimale oplossing voor wiskundige problemen benaderen. In de praktijk werken ze vaak goed, maar de theoretische onderbouwing ontbreekt.

Manthey licht toe: ‘We willen een brug slaan tussen praktijk en theorie. Het doel is om wiskundige garanties te geven voor de performance van heuristieken. De bereikte inzichten zullen we vervolgens gebruiken om betere heuristieken te ontwikkelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.