Faillissement voor UT-spin-off Medimate

| Sandra Pool

Het faillissement voor Medimate, spin-off van nanotechnologie-instituut Mesa+, is afgelopen donderdag verleend. De UT is via haar Holding Technopolis Twente aandeelhouder. Momenteel worden de mogelijkheden voor een doorstart bekeken.

Photo by: Eigen foto Medimate

Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente, heeft een ‘goed gevoel’ bij de kans op een doorstart. ‘De techniek is goed. Er ligt een marktklaar product. Ik acht de kans op een doorstart zeker aanwezig.’

De puzzelstukjes moeten daarvoor nog wel op de goede plek vallen. Kennispark Twente helpt daarbij. ‘Wij bekijken met elkaar de vraag hoe nu verder? Kennispark zorgt ervoor dat de discussie tussen de partijen gevoerd kan worden.’

Medimate werd in 2006 opgericht en startte met de ontwikkeling van een lab-on-a-chip waarmee manisch-depressieve patiënten het lithiumgehalte in hun bloed kunnen controleren. Lithium is voor manisch-depressieven een medicijn, maar je mag er niet te veel van in je bloed krijgen want het is erg giftig.

Naast de UT zijn de drie oprichters van het bedrijf en de zorgverzekeraars Achmea en De Friesland Zorgverzekeraars aandeelhouders.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.