Wat is het beste idee dit jaar?

| Rense Kuipers

Wat is het beste idee van 2014? Meer dan 100 wetenschappers, filosofen, ondernemers, journalisten en kunstenaars beantwoorden deze vraag in het boek ‘Het beste idee van 2014’. Zo ook vier UT’ers: Anton Nijholt, Jan Auke Walburg, Angèle Reinders en Mark Bentum.

Photo by: Free Images | Sufi Nawaz

Het boek kent thema’s als duurzaamheid, gezondheid, technologie, economie en maatschappij en is sinds afgelopen weekend beschikbaar.

Mark Bentum: in-bodycommunicatie

Mark Bentum, hoofddocent op de faculteit EWI, ziet in in-bodycommunicatie het beste idee van 2014. Om de medische zorg effectiever en zorgvuldiger te maken kunnen sensoren in en om patiënten gegevens verzamelen. Zoals de op de UT ontwikkelde lab-on-a-chip-pil om darmkanker in een vroeg stadium te detecteren.

Bentum wil het echter nog verder zien ontwikkelen. De volgende stap is voor hem om bestaande kanalen van het menselijk lichaam te gebruiken voor datacommunicatie tussen sensoren in het gehele lichaam. Bijvoorbeeld bij neurostimulatie van parkinsonpatiënten. Door informatie van sensoren uit het hele lichaam te combineren kun je een optimale neurostimulatie krijgen.

Angèle Reinders: smogring

Een ring gemaakt van smog is volgens Angèle Reinders, verbonden aan de faculteit construerende technische wetenschappen, het beste idee van 2014. De smog voor deze ring is afkomstig uit Beijing, waar het zuiveren van 1000 m3 lucht voldoende smog oplevert om een sieraad te maken.

De communicatie over de gezondheidsrisico’s van smog is afstandelijk en ontastbaar voor veel mensen, maar de smogring van de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde is volgens Reinders concreet, persoonlijk en tastbaar en daardoor een aanzet om Beijing smogvrij te maken.

Niet alleen kan de smogring als uiting van milieubewustzijn worden gedragen, maar de opbrengsten daarvan gaan ook rechtstreeks naar de realisatie van bubbels van schone lucht in parken in Beijing.

Jan Auke Walburg: toekomst motiveert heden

Hoogleraar positieve psychologie Jan Auke Walburg vindt een theorie vanuit de psychologie het beste idee van 2014. Deze theorie ontkracht het idee dat het verleden de basis is voor gedrag in het heden. De toekomst is vanuit de positieve psychologie véél bepalender voor ons gedrag.

Zo heeft volgens Walburg iedereen voor zichzelf in meer of mindere mate een idee van de toekomst: waar je woont, met wie, wat voor werk je doet en wat je doet in je vrije tijd. Dit denken kan een veel sterkere motiverende kracht zijn in ons leven dan gebeurtenissen in het verleden.

Anton Nijholt: steden met humor

Anton Nijholt is hoogleraar mens-machine-interactie aan de UT. Het beste idee van 2014 is volgens hem een stad met humor. Nijholt beweert dat met sensoren die weet hebben van onze aanwezigheid, in combinatie met actuatoren die daarop reageren, een stad met humor gecreëerd kan worden.

Deze sensoren en actuatoren gaan volgens Nijholt steeds meer van het werkelijke leven en ons gedrag afweten. Hierdoor gaan ze zelfstandig humor genereren en mensen slachtoffer laten worden van practical jokes. Oftewel, grappige home video’s met bijvoorbeeld pratende lantaarnpalen, maar dan kunstmatig gecreëerd door slimme sensoren en actuatoren, ingebouwd in de omgeving.