‘TOM is goed model, moet nog wel veel verbeterd worden’

| Eymeke Lobbezoo

In sociëteit T.R.A.M. kwamen donderdag tientallen studenten van uiteenlopende verenigingen samen voor een Student Union Forum. Ook decaan Onderwijsvernieuwingen Ramses Wessel was aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was discussiëren over de manier waarop het Twents Onderwijs Model en studentactivisme te combineren zijn.

Photo by: Arjan Reef

‘Na het eerste volledige collegejaar waarin het Twents Onderwijs Model werd gehanteerd, kunnen we nu conclusies trekken. De eerste kinderziekten kwamen boven en omdat TOM nog zo jong is, zijn verbetermogelijkheden nog goed door te voeren. We willen vandaag nadenken over mogelijkheden waarop we activisme verder kunnen stimuleren onder TOM-studenten.’, zo opende Elise Pul, portefeuillehouder Academische Vorming & Onderwijs van de Student Union.

In samenwerking met Sophie Ligtenstein, portefeuillehouder Communicatie, Internationalisering & Evenementen, en communicatiemedewerker Anique Scheerder organiseerde zij gisterenavond het Student Union Forum.

Geen proefkonijnen

Tijdens het forum werden drie presentaties gegeven. Decaan Wessel mocht aftrappen en zette uiteen wat de motieven waren voor de ontwikkeling van TOM, welke aanpassingen er inmiddels al zijn doorgevoerd binnen het model en wat de uitwerkingen ervan zijn, ook op het studentactivisme. ‘We moeten door ervaring wijzer worden’, benadrukte de decaan: ‘Dat geldt ook voor de docenten. De eerste TOM-studenten zijn geen proefkonijnen, maar medeontwerpers.’

Als Wessel aan de studenten vraagt wie van hen les krijgen binnen het Twents Onderwijs Model, steken slechts twee van de tientallen aanwezigen hun hand op. Wessel: ‘Dat bevestigt het beeld dat we hebben: de studenten die zich het meest druk maken over TOM, zijn eigenlijk de ouderejaars.’

Verbeterslag

De volgende twee sprekers zijn studente biomedische technologie Iris van Leeuwen en studente advanced technology Annelotte Derkink. Beiden zijn ervaringsdeskundige: zij krijgen les volgens het nieuwe onderwijsmodel en zijn daarnaast actief met verenigingen en werk. Van Leeuwen zat in het pilotjaar van BMT: ‘Ik vind TOM een goed model waaraan nog veel verbeterd moet worden. Ik kreeg in mijn eerste jaar vaak te horen: “Volgend jaar gaan we het beter doen”. Dan dacht ik: fijn, maar daar heb ík nu niet zoveel aan. Ik hoop dat die verbeterslag wel echt gemaakt gaat worden en dat de studenten na mij profijt hebben van de moeilijkheden die wij tegenkwamen.’

Ideeën kenbaar maken

Na de presentaties volgde een discussie, die werd afgesloten met een borrel. Sophie Ligtenstein blikt tevreden terug op de bijeenkomst: ‘Het forum zorgde ervoor dat zowel onze decaan Onderwijsvernieuwingen als de Student Union actuele meningen gehoord heeft. Daarmee kunnen we aan de slag. Ik roep iedereen, studenten en verenigingen, op om hun ideeën kenbaar te maken.’

‘Het is voor de SU belangrijk om te weten wat er speelt en leeft, zodat we goed kunnen aansluiten op de verenigingswensen’, vervolgt Ligtenstein. ‘Daar kunnen we naar vragen over de mail of in een gesprek, maar dat is anders dan wanneer er met elkaar gediscussieerd wordt. Daarom was het goed om te zien dat er bestuurders en studenten uit zoveel verschillende sectoren aanwezig waren: gezelligheids-, sport-, cultuur-, studie- en internationale verenigingen. Het publiek nam actief deel aan de discussie en er werden kritische vragen gesteld. Mooi!’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.