Politieke jongeren: bonden spreken niet namens ons

De jongeren van VVD, PvdA en D66 omarmen het leenstelsel, laten ze vandaag uitdrukkelijk weten. Ze ergeren zich aan studentenorganisaties ISO en LSVb: die spreken helemaal niet namens álle studenten.

De politieke jongerenorganisaties JOVD (VVD), Jonge Socialisten (PvdA) en Jonge Democraten (D66) willen het met een persbericht nog maar eens benadrukken: ze steunen het sociaal leenstelsel van minister Bussemaker. 'De overheid stopt eindelijk met het uitdelen van gratis geld', aldus Tom Leijte van de JOVD. 'De verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de persoon die gaat studeren, in plaats van dat de rekening volledig door de belastingbetaler wordt opgehoest.'

Het nieuwe leenstelstelsel is volgens de jongeren echt sociaal en bovendien heeft het hoger onderwijs het geld dat vrijkomt hard nodig. 'Wij vinden het jammer dat de LSVb kiest voor het verspreiden van angst en zetten ons liever in om te zorgen dat het extra geld ook echt goed terechtkomt.'

Jongeren GroenLinks tegen leenstelsel

De drie jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 hebben gezamenlijk ruim tienduizend leden, schrijven ze. 'Daarom hekelen we de claim van de Landelijke Studentenvakbond en andere studentenbonden, die keer op keer stellen dat ze zich namens alle Nederlandse studenten tegen het leenstelsel verzetten.'

Opvallende afwezige in het statement is Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Die partij zette voor de zomer als vierde zijn handtekening onder het leenstelselakkoord, maar de jongeren van GroenLinks zijn het daar niet mee eens. 'Wij zijn niet voor dit stelsel', beaamt voorzitter Hugo van Halder. Hij ziet meer in het aloude ideaal van de academicibelasting, een extra belasting voor hoogopgeleiden. 'Op die manier gaan studenten een collectieve schuld aan, in plaats van een individuele.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.