Basisschool met nieuw onderwijsconcept op campus

| Paul de Kuyper

Op de campus start volgend schooljaar een basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. Tenminste als het aan UT-onderwijspsycholoog Marjolein van Klink ligt. Zij is initiatiefnemer van het zogenaamde Delta-onderwijs met veel differentiatie tussen leerlingen.

Photo by: Arjan Reef

Van Klink wil in augustus 2015 beginnen met een basisschool die in vijf jaar moet groeien naar 200 leerlingen. De school komt tijdelijk in het gebouw waar nu buitenschoolse opvang De Reuzenvlinder zit. Als de school snel groeit, is nieuwbouw nodig, liefst ook op de campus, zegt Van Klink

Onderwijspsycholoog Van Klink heeft een aanvraag hiervoor ingediend bij het ministerie en de gemeente Enschede. De gesprekken zijn volgens haar ‘dusdanig constructief’ dat overheidsfinanciering voor het schooljaar 2016/2017 reëel lijkt. Het eerste jaar wil Van Klink met privaat geld financieren.

Nieuw onderwijsconcept

Basisschool De Elfenbron, zoals de school gaat heten, wordt de eerste instelling die Delta-onderwijs gaat aanbieden. Dat is een onderwijsfilosofie die Van Klink afgelopen jaren heeft ontwikkeld en die ze nu verder uitwerkt met wetenschappers, ontwerpers, uitgevers, ict’ers en onderwijsontwikkelaars.

Delta-onderwijs gaat uit van meer diversiteit in de klas. Van Klink wil niet werken met de traditionele acht groepen. ‘We gaan het anders doen dan klassen doorlopen. Oudere leerlingen werken in projecten samen met jongere kinderen. De oudere leerling heeft dan bijvoorbeeld een sturende rol of hij neemt het rekenwerk voor zijn rekening, terwijl de jongere leerling op zijn niveau juist met taal bezig is.’

Volgens Van Klink maakt Delta-onderwijs gebruik van inzichten uit de neuropsychologie om een typering van ieder kind te maken en zo maatwerk te bieden. ‘Onze leerdoelen zijn niet anders, het traject ernaartoe wel. De een heeft eerst de theorie nodig voor hij die toe kan passen; de ander wil juist eerst oefenen met voorbeelden en leidt daaruit de theorie af.’

Proeftuin

‘De basisschool op de campus wordt een soort proeftuin waarmee we laten zien wat Delta-onderwijs inhoudt en hoe het werkt’, aldus Van Klink. Ze verwacht dat er in Enschede veel animo is voor een nieuw type onderwijs, zeker ook onder UT-medewerkers met kinderen.

Morgen (vrijdag 3 oktober) lanceert Van Klink op kinderdagverblijf De Vlinder op de campus een pilotstudie met onderwijsmodules waarin kinderen spelenderwijs leren hoe bijvoorbeeld tandwielen werken en wat je daar allemaal mee kunt doen. Met deze en andere projecten uit die pilot hoopt Van Klink te laten zien dat haar onderwijsfilosofie aanslaat.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.