'Kansen liggen bij individuele sporten'

| Sandra Pool

Gezonde studentensportverenigingen, meer individuele sportbeoefenaars en zoveel mogelijk sporten op de campus. Dat is kort door de bocht de ambitie van de nieuwe sportvisie, een gezamenlijk product van de Student Union (SU), de sportkoepel en het Sportcentrum.

Photo by: Jellien Tigelaar

Als de laatste definitieve goedkeuring binnen is, lanceren de betrokken partijen in de loop van volgende week de nieuwe plannen op sportgebied. ‘De vorige visie stamt uit 2011’, zegt informaticastudent Pim Jager, portefeuillehouder Sport en Cultuur bij de SU. ‘Toen waren we volop bezig met de bezuinigingen. Dat lees je terug in de doelen. Overal staat efficiëntie en de wens minder geld uit te geven.’

Horizon

Die bezuinigingsronde is inmiddels achter de rug. ‘We kijken weer naar de toekomst. De pot met geld blijft hetzelfde, maar we willen toch op de lange termijn iets neerzetten. Een stip aan de horizon.’ De sportvisie ambieert gezonde verenigingen. ‘Clubs waarbij het lekker loopt, zowel financieel als het aantal leden.’ Bij de meeste verenigingen is dat het geval. ‘En waar niet, bieden we extra ondersteuning. Daar zijn we voor.’

Bruisend

Volgens Jager sluit de visie aan bij Vision 2020. ‘We zetten in op een bruisende campus en willen zoveel mogelijk sporten op de campus laten plaatsvinden. Kijk, een schaatsbaan hebben we hier niet en een kanaal ook niet, maar met een goede sintelbaan haal je bijvoorbeeld een vereniging als Kronos weer terug naar de UT.’

Groepslessen

Individuele sporten staan ook op de agenda. ‘We willen studenten niet uit de vereniging halen, maar we zien kansen bij de groepslessen, inloopuren en fitness. Bij andere universiteiten sporten studenten veel meer individueel. Daar kunnen we nog een slag maken. Niet zo zeer door het aantal lesuren te verhogen, maar door meer bekendheid hierover te creëren. ‘ Volgens Jager sport op dit moment dertig procent van de studenten. ‘Die participatie kan omhoog.’

Lidmaatschap

Met de UnionCard (voor WO studenten, studenten van Saxion Enschede en studenten van ArtEZ ) of een CampusCard kan iedereen deelnemen aan individuele sporten. ‘Voor lidmaatschap van een vereniging is toestemming van de club nodig. Voor externen geldt: Hoe verder je af staat van de UT, hoe duurder het lidmaatschap, dat dan weer wel.’

Alumni

Alumni van de UT vallen in een UT-gelieerde categorie. ‘Die veelal goedkoop is. Voor oud-studenten is het zo makkelijk om te blijven sporten, maar ook om wat voor de vereniging te blijven doen. Zelfs bestuurswerk. Voor een vereniging geldt dat 75 procent van de leden student moet zijn. Eisen voor besturen zijn er niet. Alumni kunnen van alles blijven doen.'

Momenteel wordt de laatste hand aan de visie gelegd.