Union Cultuurprijs voor drijvende kracht campustheater

| Paul de Kuyper

Voor zijn inspanningen om het openluchttheater op de campus te renoveren ontving Daan Egberts, student civiele techniek, dinsdagavond de Student Union Cultuurprijs. De uitreiking vond plaats tijdens de heropening van het theater.

De Student Union Cultuurprijs bestaat uit een bedrag van 350 euro dat besteed moet worden aan een cultureel doel op de campus. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student of vereniging die cultuur op de campus promoot.

Student civiele techniek Daan Egberts geldt als de drijvende kracht achter het renoveren van het openluchttheater. Sinds hij in de zomer van 2012 een rol speelde in de musical Alice in Wonderland heeft hij zich hard gemaakt voor een opknapbeurt.

Egberts – die actief lid is bij cabaretvereniging Contramime en theatervereniging NEST – heeft bovendien meegedacht met de nieuwe programmering van het campustheater en de zomercursussen (van zang tot breakdance) die in het openluchttheater worden gegeven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.