Jihadstrijders moeten stufi inleveren

Minister Bussemaker zet de studiefinanciering stop van jihadstrijders in onder meer Syrië. Hun studiebeurs gebruiken de jongeren duidelijk niet om een opleiding te volgen, antwoordt ze op Kamervragen van de PVV.

Begin april werd duidelijk dat sommige Nederlanders die in Syrië vechten studiefinanciering ontvangen. Waar dat ‘aan de orde was’ is de beurs inmiddels stopgezet.

‘Studiefinanciering heeft tot doel jonge mensen die het talent en de motivatie daartoe bezitten financieel in staat te stellen een studie te volgen’, aldus de minister. ‘Echter, daar het hier om personen gaat die aansluiting zoeken en vinden bij aan Al-Qa’ida gelieerde strijdgroepen in bijvoorbeeld Syrië, komen de doel- en rechtmatigheid van het gebruik van studiefinanciering in het geding.’

Bussemaker doet geen mededelingen over concrete gevallen.

De uitgereisde jihadstrijders verliezen ook hun andere sociale uitkeringen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.