‘Er is niet één winnaar’

| Sandra Pool

U-Multirank is een nieuwe manier om hoger onderwijsinstellingen mondiaal te beoordelen. Onderzoekers van het Center for Higher Education Policy Studies(CHEPS) van de UT ontwikkelden samen met hun Duitse collega's het systeem dat vandaag de lucht ingaat.

U-Multirank is een nieuwe manier om hoger onderwijsinstellingen mondiaal te beoordelen. De ranking kijkt naast publicaties ook naar andere indicatoren die iets zeggen over een hoger onderwijsorganisatie.Onderzoekers van het Center for Higher Education Policy Studies(CHEPS) van de UT ontwikkelden samen met het Duitse Centre for Higher Education (CHE) het systeem dat vandaag de lucht ingaat.

‘U-Multirank is een alternatieve benadering om de prestaties van hoger onderwijsorganisaties te meten’, zegt onderzoeker Frans Kaiser van CHEPS. ‘Het gaat niet alleen om universiteiten, maar om alle typen van hoger onderwijsinstellingen.’ Onderzoeker Katharina Krug vult aan: ‘Wij kijken verder dan alleen het aantal publicaties en rangschikten de gegevens op vijf verschillende dimensies, te weten onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht, internationaal karakter en regionale inzet.’

Art related indicatoren

Gebruikte gegevens zijn bijvoorbeeld het aantal studenten dat nominaal afstudeert. Kaiser: ‘En als je het hebt over kennisoverdracht, dan kijken we naar patenten en bijvoorbeeld de inkomsten uit copyrights. Ook ongebruikelijke indicatoren zoals art related outputs gebruiken we. Bij internationalisering kijken we onder meer naar het aantal internationale studenten en staf en bij regionale inbedding kijken we naar de economische bijdragen van de universiteit in de regio.’

Gebruiker centraal

Het beoordelingsaspect is niet alleen breder, het systeem is ook user driven. Krug: ‘De gebruiker staat centraal en selecteert op basis van enkele criteria universiteiten die op elkaar lijken en gaat ze dan vergelijken.’ Door het like with like principe wordt een vergelijking ook waardevol. ‘We laten de gebruiker eerst een aantal profiel indicatoren kiezen. Het heeft geen zin om een Kunstacademie te vergelijken met een technische universiteit’, zegt Krug. Kaiser: ‘Het systeem geeft met vijf scores, van very good tot weak - aan hoe een universiteit scoort in dertig verschillende gebieden.’ U-Multirank ondervangt hiermee veelgehoorde kritieken op bestaande rankings. Kaiser: ‘Wij zijn onafhankelijk en niet gekoppeld aan een geldschieter, vaak een universiteit, zoals bij de Shanghai-ranking of een tijdschrift. We tellen de scores ook niet bij elkaar op, zoals gebruikelijk is bij andere rankings. U-Multirank levert niet één winnaar. De uitslag wisselt en hangt af van waar je naar op zoek bent.’

Studenten

Primaire gebruikers zijn studenten. ‘Het helpt hen in hun zoektocht naar een geschikte studie en onderwijsinstelling’, zegt Kaiser. ‘Nationale overheden , beleidsmakers en de onderwijsinstellingen zelf zijn er ook blij mee. Het systeem geeft meer transparantie in hoe instellingen het wereldwijd doen.’

Fields

U-Multirank laat de prestaties als geheel zien, maar ook op specifieke academische fields. Dit zijn business studies, electrical engineering, mechanical engineering and physics. Krug: ‘In 2015 komt daar psychologie, computer science en medicine bij.’

Europese Unie

Sinds 2009 werken de onderzoekers van CHEPS samen met de Duitse partner het Centre for Higher Education (CHE) aan de ontwikkeling. Financiering komt van de Europese Unie. Oud-rector van de UT Frans van Vught is een van de projectleiders. Andere partners zijn onder meer het Centre for Science and Technology Studies van de Universiteit Leiden en de Katholieke Universiteit Leuven.

Data

De gebruikte data zijn afkomstig van meer dan achthonderd onderwijsinstellingen uit zeventig verschillende landen en door bijdragen van meer dan 60 duizend studenten. Het project loopt tot 2017. Daarna is het de bedoeling dat een onafhankelijk groep het beheer overneemt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.