Hoogleraar ziet kansen voor UT in 'eigen' advies

| Johannes de Vries

‘De UT is als kleine universiteit vrij flexibel en heeft zwaartepunten die heel erg in lijn liggen met het Europees beleid voor onderzoek. Dat is een voordeel.’ Volgens Dave Blank, UT-hoogleraar en lid van de Adviesraad voor het Wetenschapsbeleid (AWT), liggen er kansen voor de Universiteit Twente als de overheid ‘zijn’ AWT-advies opvolgt.

Photo by: Xandra Baldessari

Blank overhandigde als commissievoorzitter binnen de AWT afgelopen vrijdag een advies aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Strekking van het advies: kies zwaartepunten in het onderzoek, ook als dat ‘witte vlekken’ in de Nederlandse wetenschap oplevert.

'Kiezen of wegzakken'

‘Nederlandse wetenschappers hebben nu een toppositie,’ stelt Blank, ‘maar omdat een deel van de wereld aan importantie wint en wij constant blijven, dreigen we weg te zakken.’ En omdat het er helaas niet op lijkt dat de overheid extra geld kan vrijmaken om wetenschappelijk onderzoek een impuls te geven, moet zij op een andere manier sturen. ‘Het is goed om de universiteiten in principe autonomie te geven over welke zwaartepunten zij kiezen. Maar bij dubbelingen – bijvoorbeeld omdat de UT inzet op hetzelfde zwaartepunt als Delft of Eindhoven en men komt er onderling niet uit – moet de overheid kiezen welke universiteit welk zwaartepunt 'krijgt'.’

Een kleine universiteit als de UT zou volgens Blank één, maximaal twee zwaartepunten moeten kiezen. Inzetten op de technische en biomedische kant ligt volgens Blank voor de hand. ‘Zodat wij dé universiteit zijn voor nieuwe technologieën op het gebied van health.’ Hij nuanceert: ‘Maar het is geen alles-of-niets keuze. Onderzoek op de UT moet aansluiten op onderzoek van andere universiteiten, maar ook op het eigen onderwijs, met de daaraan gekoppelde prestatieafspraken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.