'Een stukje Silicon Valley naar Twente'

| Sandra Pool

Het is de volgende stap voorwaarts. Zo omschrijven de UT-alumni Casper Peeters en Per Slycke de overname van hun onderneming Xsens, een UT-spin-off, door het Amerikaanse bedrijf Fairchild Semiconductor. Niet alleen voor het bedrijf, ook voor hen persoonlijk. ‘We zijn weer een ervaring rijker.’

Wat betekent de overname voor Xsens?

’Het is echt de volgende stap voorwaarts. Niet alleen voor mij en medeoprichter Per Slycke, maar voor het hele bedrijf. We hebben nu al vacatures en maken een groei door. Xsens Enschede ontwikkelt zich richting een software expertise centrum. Tegelijkertijd blijven we onze huidige klantenkring bedienen met bestaande en nieuwe producten. Ook de naam blijft bestaan. Het is een sterk merk.’

En voor jou persoonlijk?

‘Hetzelfde, ook een volgende stap. Dit is niet het eindstation. Per en ik bouwden het bedrijf vanaf 2000 samen op en we doen nu weer een nieuwe ervaring op. Wie weet wat er allemaal nog meer mogelijk is? Voor welk bedrag Xsens is overgenomen, zeg ik niet. We zijn volop betrokken om van de overname een succes te maken. Daarnaast verken ik persoonlijk nieuwe wegen. Ik zie het best wel zitten om te investeren als venture capitalist en startende ondernemers te helpen. Die mogelijkheid onderzoek ik nu.’

Wanneer komt een gedachte tot overname boven drijven?

‘Er is niet één specifiek moment aan te wijzen. De waarde van onze producten realiseerden we ons steeds meer toen we met andere bedrijven gingen interacteren: makers van mobiele telefoons, halfgeleiderproducten en sensoren. Dat was overigens een strategische stap van ons. We verkenden andere markten.

‘Kort door de bocht maken we twee soorten producten voor de professionele markt. De system integrators, die onze sensormodules integreren in camera’s en robots, en de animators, die onze motion capture systemen gebruiken om volledige lichaamsbewegingen in beeld te krijgen. De gebruikers zijn geen consumenten. De laatste jaren kwamen we in contact met bedrijven die wel de consumentenmarkt bedienden. Het pad dat we bewandelden was het verkennen van deze markten en de waarde van ons product.’

Wat is Fairchild voor een bedrijf?

‘Het is een mooi bedrijf, een van de grondleggers van Silicon Valley. In 1957 opgericht door acht ingenieurs die geen geld hadden om een onderneming op te richten. Ze zochten investeerders en klopten aan bij bankiers. Maar die sector begreep het concept - dat je in iets investeert zonder zeker te zijn van resultaat – niet. Uiteindelijk vonden ze toch een venture capitalist, de eerste van Silicon Valley, en was Fairchild een feit. Door de overname komt er een stukje Silicon Valley naar Twente.'

Waar vinden Xsens en Fairchild elkaar?

‘De samenwerking was er al. We vinden elkaar in de componenten die Fairchild maakt. Wij zijn goed in het ontwikkelen van de software. Zij zijn goed in de hardware. Als je die twee samenvoegt, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.’

Was een overname de enige optie?

‘Net zoals we meerdere bedrijven en markten verkenden, bekeken we ook meerdere opties voor onze volgende stap. Het verkopen van licenties in onze technologie is er zo eentje. Maar we kregen niet het gevoel dat we er dan het meeste uithaalden. Door de overname van Fairchild kregen we dat gevoel wel.’

Hoe waren de onderhandelingen?

‘De overname is een strategisch move van ons. Belangrijk is dat je uitspreekt dat je daar open voor staat. En de andere partij moet laten vallen dat-ie een overname wel ziet zitten. Verder moeten er goede zakelijke afspraken gemaakt worden.'

What’s next?

‘Xsens Enschede ontwikkelt zich richting een software expertise centrum. Per en ik blijven in onze functie als directeur betrokken. We vinden het belangrijk dat de overname een succes wordt. Verder brengen we binnenkort iets unieks uit op de markt. Dat zijn producten die passen in onze gezamenlijke visie, namelijk dat het digitaliseren van beweging een belangrijke bouwsteen is voor een groot aantal snelgroeiende markten. Deze variëren van slimme bewegende apparaten die met elkaar communiceren (Internet of Things) tot toepassingen voor sport, games, fitness en gezondheid waarbij sensoren op het lichaam gedragen worden. Meer kan ik er op dit moment nog niet over zeggen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.