Zonder ja geen nee

| Marije ten Böhmer

Het was de op-een-na-laatste Broodje Cultuur en de allerlaatste voorstelling in het Nederlands. In een halfuurdurende show bracht ‘Geen Front’ vanmiddag een ode aan het woord ‘nee’.

Als warming-up voor de voorstelling mocht het publiek – dat slechts 15 toeschouwers telde - kinderlijk met vlaggetjes zwaaien op muziek met het woord ´nee´. Op de vlaggetjes het woord dat de rest van de voorstelling het meest is genoemd. Geen Front vindt dat het woord ‘nee’ te weinig waardering krijgt en dat we ‘nee’ serieus moeten gaan nemen. Wij moeten ‘nee’ zeggen, doen en zijn. Een lange stormvloed aan voorbeelden waar Geen Front ‘nee’ tegen zegt volgde. Het leek soms meer op een psychologisch stuk waarin het publiek werd overtuigd vaker ‘nee’ te zeggen dan een echte voorstelling. De tentamens, het stoppen van Broodje Cultuur, het einde van weekenden en hooikoorts waren dingen waar het publiek ‘nee’ tegen wilde zeggen.

No limit

Toen de twee mannelijke acteurs in het publiek en achter het gordijn plaats moesten nemen omdat ze ‘ja’ hadden gezegd bleef een actrice alleen over. Al dansend op het nummer ‘No Limit’ van 2 Unlimited (Ray en Anita) kwam Geen Front tot de conclusie dat ‘nee’ geen waarde heeft zonder het woordje ‘ja’. Geen Front onderbouwt dit met de zogenaamde ‘Ray & Anita paradox’. De eerste zin van ‘No Limit’ is namelijk:‘Let me hear ya say yeah!’

Na afloop van de voorstelling nodigde Geen Front het publiek uit voor een korte nabespreking. Gevraagd werd hoe ze op het idee waren gekomen om een stuk op te voeren over het woord ‘nee’. Geen Front: ´´Wij zijn altijd op zoek naar dingen die ons irriteren. Tegenwoordig kan je bijna nooit meer ‘nee’ zeggen zonder dat te beargumenteren, dat irriteerde ons. Soms is het gewoon je onderbuikgevoel dat ‘nee’ zegt en heb je helemaal geen argumenten. Wij willen dat mensen het gewoon niet met elkaar eens mogen zijn. Als je vaker ‘nee’ zegt kan dat heel wat onrust schelen.´´

Laatste keer

Volgende week is de laatste kans om een ‘Broodje Cultuur’ bij te wonen. De Canadese comedian Glenn Wool, een wereldwijd bekende headliner, staat van 12:35 tot 13:35 uur in het Amphitheater. De pers was unaniem lovend over zijn stijl, reden genoeg om te komen kijken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.