Miljonair stelt studiebeurzen beschikbaar

| Sandra Pool

UT-alumnus en Centric-topman Gerard Sanderink (1948) stelt tien studiebeurzen beschikbaar voor UT- en Saxionstudenten. De bijdrage voor zowel in- als uitwonende studenten is voor het komende academische jaar tienduizend euro per persoon. Studenten kunnen vanaf 1 april tot en met 30 mei een aanvraag voor het tweede, derde of volgende studiejaar indienen.

De studiebeurs is beschikbaar voor excellente studenten. Bij aanvraag dienen zij in drie kwartielen minimaal 45 studiepunten te hebben gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal 7.5. Ook moet de student aantonen dat het gezamenlijke inkomen van de ouders onder of op veertigduizend euro per jaar ligt. De student moet bovendien gedurende zijn studie in Twente ingeschreven en woonachtig zijn en blijven. Na zijn studie moet de beursstudent bereid zijn om zich nog drie jaar aan een Twents bedrijf te verbinden, uiteraard tegen marktconforme betaling. De studiebeurs wordt per jaar toegekend en blijft gehandhaafd tot het einde van de studie bij gelijkblijvende resultaten en ongewijzigde omstandigheden.

Gerard Sanderink richtte de naar hem genoemde stichting begin dit jaar op. Het doel is Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen. Zelf deed Sanderink in amper drieënhalf jaar drie studies aan de UT: elektrotechniek, bedrijfskunde en toegepaste wiskunde. De eerste rondde hij af met een scriptie, bij de andere twee liet hij dat werkstuk zitten. ‘Ik studeerde vrij snel en heb een redelijk ontwikkeld verstand. Ik had destijds haast’, zei hij in een eerder interview met UT Nieuws.

De Stichting Gerard Sanderink verleent niet alleen financiële steun aan individuele studenten. Ze zet ook een technologiecentrum in Twente op dat als broedplaats, werkplaats en innovatieversneller gaat fungeren waar kennis van getalenteerde en gemotiveerde studenten worden gevaloriseerd. Door deze studenten na hun studie voor ten minste drie jaar aan Twente te binden, te boeien en uit te dagen, kunnen ze zoveel mogelijk behouden worden voor de regio.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.