Sport- en cultuurkaart ook voor externen

| Paul de Kuyper

Sport en cultuur op de campus zijn niet meer het exclusieve domein van studenten, medewerkers en relaties van de UT. Ook mensen die geen banden hebben met de universiteit kunnen vanaf augustus de Campus Card, de vervanger van de Xtra-card, kopen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Vanaf komend collegejaar kan iedereen die op de campus wil sporten of cultuur wil beleven de Campus Card kopen. Nu is dat recht nog voorbehouden aan studenten, medewerkers en een kleine groep externen die banden heeft met de UT.

‘We willen de toegang tot de campus vergroten’, zegt Demian Roelofs die als bestuurder van de Student Union verantwoordelijk is voor de invoering van de Campus Card. Hij verwacht dat als externen gebruik maken van sport en cultuur op de campus, de kwaliteit van het aanbod ook voor de studenten beter wordt.

Hoeveel externen moeten betalen voor de Campus Card staat nog niet vast.

Meer kaarten verkopen aan studenten

De nieuwe Campus Card is op een andere manier opgebouwd, werd vorige week al bekend. Je betaalt niet meer één bedrag (65 euro) waarmee je vervolgens vrijwel alles kunt doen, zoals nu bij de Xtra-card. De Campus Card bestaat uit een basiskaart van 40 euro plus 22,50 euro voor tak van sport of cultuur die je beoefent in verenigingsverband. Grootverbruikers gaan dus meer betalen.

De Student Union hoopt met de prijsverlaging van de basiskaart dat meer studenten de sport- en cultuurkaart zullen aanschaffen. Nu heeft ongeveer een derde van de studenten een Xtra-card, zegt Roelofs. ‘Voor het komend jaar hopen we op 500 mensen extra. Dan zou je uitkomen op 40 procent.’

Fitnesskaart

De fitnesskaart blijft gewoon bestaan. Die kost waarschijnlijk ook volgend jaar 75 euro; de definitieve prijs wordt pas volgende maand vastgesteld. Mensen die alleen fitnessen zijn daardoor iets goedkoper uit. Zij moeten nog wel de basiskaart van 40 euro aanschaffen, maar die kost 25 euro minder dan de Xtra-card nu.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.