Drempels voor veiliger fietsoversteken

| Paul de Kuyper

De kruising bij de entree van de campus en drie fietsoversteken worden deze en volgende week verhoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om de fietspaden bij Spiegel, Ravelijn en Drienerburght. Ook wordt de verlichting daar aangepakt.

Photo by: Tim Rijnhout

De drie fietsoversteken staan bekend als onveilig; er vinden soms bijna-aanrijdingen plaats tussen automobilisten en fietsers. Behalve een drempel – zodat automobilisten moeten afremmen voor de fietskruisingen – wordt er ook extra straatverlichting geplaatst. De maatregelen om de verkeersveiligheid rond de drie fietsoversteken te verbeteren, werden in het voorjaar al aangekondigd. Dat de wegwerkzaamheden nu pas plaatsvinden heeft te maken met een langere aanbesteding en het vinden van een gunstige periode om de weg open te breken.

Ook de kruising bij de hoofdingang van de campus wordt aangepakt. Hier komt eveneens een drempel om de snelheid uit het autoverkeer te halen.

Meer wegwerkzaamheden

Het facilitair bedrijf van de UT werkt momenteel op meer plaatsen op de campus aan de weg. Zo wordt langs de Hallenweg een voetpad aangelegd en wordt daar bovendien het asfalt vervangen. Ook de kruising Campuslaan / Reelaan krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Voor de Kerst moeten alle wegwerkzaamheden klaar zijn.