'Bestuurders moeten niet te lang zitten'

| Maaike Platvoet

'Bestuurders moeten niet zo lang blijven zitten', zei hij altijd. En dus vindt Ton Mouthaan het tijd om zijn stokje als decaan van EWI door te geven. Zijn opvolger is Peter Apers, wetenschappelijk directeur van het CTIT.

Photo by: Rikkert Harink

Negen jaar lang was Ton Mouthaan (63) decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, maar per 1 januari volgt Peter Apers, wetenschappelijk directeur van het CTIT hem op. Mouthaan nam zelf de beslissing om af te zwaaien. ‘Omdat dat goed is voor de organisatie’.

Overigens heeft die beslissing niets te maken met de zware reorganisatie waarmee de faculteit kampt, zegt de decaan, die ooit zelf aan de UT studeerde. Sterker nog, die reorganisatie bevindt zich in de afwikkelende fase en Mouthaan zal de eerste helft van 2014 betrokken blijven bij EWI om in ieder geval de personeelsdossiers afhandelen. ‘Natuurlijk onder verantwoordelijkheid van Peter Apers. Maar hij zal zich richten op de nieuwe strategie van de faculteit. Ik handel de lopende processen, wat betreft personeelsdossiers, af.’

Het was geen gemakkelijke beslissing om te stoppen, vindt hij. Wel eentje die hij een half jaar geleden al nam. ‘Ik heb altijd gevonden dat bestuurders niet te lange moeten blijven zitten. En nu de reorganisatie in de afrondende fase zit en er een nieuwe faculteit ontstaat, is het tijd om het stokje door te geven. Het is goed dat Peter Apers dit gaat doen, omdat hij een vertrouwd gezicht is binnen onze faculteit. EWI is namelijk door zwaar weer gegaan. Het is prettig voor de medewerkers als er dan een vertrouwd persoon als bestuurder binnenkomt. Iemand die weet van de hoed en de rand.’

EWI kreeg in 2013 te maken met een bezuinigingsopdracht van 3 miljoen euro. In totaal 35 personen hebben ontslag gekregen. ‘Dat tientallen mensen hun baan kwijt raakten, is iets wat je wel mee naar huis neemt’, vertelt Mouthaan. ‘Voor mij was het een hele zware verantwoordelijkheid. Desondanks heb ik gevoeld dat mensen vertrouwen hadden in mij en in dit proces. Dat heeft mij enorm geholpen om dat proces door te gaan.’

Hij heeft nog een aantal jaren tot aan zijn pensioen, maar voor Mouthaan staat vast dat hij geen grote onderzoeksprojecten meer wil opstarten. ‘Hooguit zal ik hier en daar nog wat als een soort van studentassistent op onderwijsvlak assisteren.’ Wat hij wel wil is dingen oppakken die ‘ik nuttig vind voor mij en de UT’. ‘En daarbij zijn tal van projecten denkbaar.’

Zijn opvolger Peter Apers is sinds 1985 als hoogleraar in Databases aan de UT verbonden. In 2002 werd hij wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut CTIT. Apers fungeert als wetenschappelijk boegbeeld van de ICT Roadmap voor het Topsectorenbeleid in Nederland en won onlangs de ICT Personality Award. Ook is hij directeur  van het 3TU Netherlands Institute for Research on ICT en voorzitter van de Technologiestichting STW.

Apers zegt ‘veel dank verschuldigd te zijn’ aan Ton Mouthaan. ‘Hij heeft de reorganisatie heel transparant en integer uitgevoerd. Financieel is de faculteit nu gezond.’ Hij zegt zich te verheugen om zich vanuit het decanaat meer bezig te houden met talentontwikkeling, zowel aan de onderzoeks- als de onderwijskant. ‘Bij het CTIT realiseerde ik mij vaak aan het einde van de dag dat het toch de wetenschappers zijn die het doen. Het opleiden van talentvolle mensen, daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. En dat opleiden begint natuurlijk in het onderwijs.’

In januari staan twee belangrijke punten op zijn agenda als decaan van EWI. ‘De disciplines van EWI – wiskunde, informatica en elektrotechniek – spelen een cruciale rol in de discussie omtrent een nieuwe strategie van onze universiteit. Het is belangrijk dat we daarbij verbinding proberen te zoeken tussen converting technologies: nano, bio en info- wetenschappen en de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Daarnaast wil ik, samen met de opleidingsdirecteuren, kijken wat we kunnen doen aan de toegenomen onderwijslast door de reorganisatie en de invoering van TOM.’

Bij het CTIT zal Jaco van de Pol de functie van Apers tijdelijk waarnemen.