Ontbijt met cadeaus en gedichten

| Sandra Pool

Sinterklaas en zijn pieten hebben hun hielen al weer gelicht. Ze hebben het Theatercafé inmiddels achter zich gelaten en zijn op weg naar het volgende bezoek op de UT. De sint is vandaag een druk man. Toch vond hij vanmorgen nog even tijd om de studenten bij te praten over TOM en om cadeaus uit te delen en gedichten voor te lezen. Organisator de Student Union zorgde voor een passend ontbijt.

Photo by: Arjan Reef