UT-professor leidt onderzoeksgroep van €2,9 miljoen

| Johannes de Vries

Van de €10,2 miljoen die de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) aan in totaal vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s toekent, gaat €2,9 miljoen naar onderzoek waar de UT bij betrokken is. Wat heet: UT-professor Hans Hilgenkamp is programmaleider van de groep die zich de komende tijd verder verdiept in de grensvlakken van oxidische materialen.

Met €2,9 miljoen is het programma van Hilgenkamp het grootste van de vijf door FOM ondersteunde onderzoeksprogramma’s. Waarom zo’n bedrag? Hilgenkamp doet een suggestie. ‘De UT en haar partners lopen voor op dit onderzoeksgebied. We zijn een belangrijke speler in de wereld en hebben zo een belangrijke rol binnen het fundamentele wetenschappelijk onderzoek.’

Voor FOM - dat ‘fundamenteel onderzoek’ zelfs in haar naam heeft - is het waarschijnlijk de belangrijkste reden geweest voor toewijzing van de financiering. Maar dat is wellicht niet het enige, vertelt Hilgenkamp. ‘We gaan een nieuwe fase van het onderzoek in. We weten nu tot op zekere hoogte hoe oxidische materialen werken, maar er zijn nog genoeg vragen. We willen bijvoorbeeld de structuren verder onderzoeken om te kijken of we ze verder geschikt kunnen maken voor bepaalde toepassingen.’

Het hoe en wat van oxidische materialen

‘Oxidische materialen zijn materialen die deels uit zuurstof bestaan. Het zijn zuurstofatomen die bijvoorbeeld aan metaalatomen vastzitten,’ doceert Hilgenkamp. ‘Ze geleiden in principe geen stroom, maar aan het grensvlak zit er soms wél een geleidend laagje. En dat kán handig zijn.’

FOM geeft de onderzoeksgroep nu mogelijkheid om te onderzoeken welke mogelijkheden het laagje in de toepassing precies heeft. Er zijn wel wat ideeën over, maar om het concreet te maken is meer onderzoek nodig. ‘We gaan kijken hoe goed het geleidt, hoe snel het kan schakelen, et cetera. Het zou kunnen dat oxidische materialen veel energiezuiniger zijn dan de materialen die nu in computers gebruikt worden voor hetzelfde doel. In mijn droombeeld worden oxidische materialen straks gebruikt in supersnelle en zuinige elektronica. Maar nu weten we gewoon nog niet hoever we daarin komen. Daarvoor is het fundamenteel onderzoek.’

Het hoe en wat van FOM-financiering

De programma’s die FOM geselecteerd heeft voor de financiering, verenigen volgens de stichting ‘de beste onderzoeksgroepen op hun terrein in Nederland.’ De UT werkt in het betreffende onderzoek bijvoorbeeld samen met specialisten van de UvA, Universiteit Leiden, TU Delft en Radboud Universiteit.

Een deel van het door FOM toegekende bedrag gaat daadwerkelijk op aan apparatuur en de praktische kosten van het onderzoek. Het grootste gedeelte wordt echter besteed aan de salarissen van acht promovendi en twee postdocs, waarvan er respectievelijk drie en één in Twente komen te werken. Voor de postdocpositie is al een internationale kandidaat. De vacature voor promovendi is vanaf vandaag geopend.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.