Wiskundigen: zorg kan 30 procent efficiënter

| Paul de Kuyper

De zorg kan veel efficiënter. De vergrijzing mag dan vragen om meer handen aan het bed, volgens UT-hoogleraar Richard Boucherie is er eerst nog veel winst te halen door met wiskundige modellen de inzet van operatiekamers, bedden en personeel beter op elkaar af te stemmen. ‘Met onze algoritmes kunnen we met hetzelfde personeel tot 30 procent meer patiënten behandelen.’

Het door Boucherie opgerichte UT-onderzoekscentrum CHOIR (Center for Healthcare Operations Improvement and Research) is vandaag (en gisteren) gastheer van een symposium dat in het teken staat van efficiëntie in de zorg. Onderzoekers van CHOIR benaderen die zorgefficiëntie vanuit een wiskundige invalshoek. Een prominente plaats in het programma is er voor drie promoties van UT-onderzoekers die allemaal een proefschrift verdedigen over logistieke verbeteringen in de zorg.’

Theresia van Essen onderzocht hoe met een goede planning wachttijden in ziekenhuizen zo kort mogelijk kunnen worden gehouden. Volgens haar is op de orthopedieafdeling van het HagaZiekenhuis 20 procent minder bedden nodig enkel door een aanpassing in de operatieplanning. Van Essen promoveerde gisteren op dit onderwerp.

Ook Peter Hulshof verdedigde gisteren zijn dissertatie. Nu nog zijn ziekenhuizen vaak georganiseerd in autonome clusters terwijl patiënten vaak door artsen van meerdere afdelingen worden behandeld. Hulshof pleit ervoor dat ziekenhuisafdelingen hun planningen beter op elkaar afstemmen.

Egbert van der Veen promoveert vanmiddag op zijn onderzoek naar de conflicterende belangen van (zorg)personeel. Enerzijds is er het individuele belang van een goede work-life balance . Anderzijds wordt van medewerkers verwacht dat ze zo efficiënt mogelijk werken. Van der Veen heeft een planningsmethode ontwikkeld die deze belangen combineert: een efficiënte inzet van personeel waarbij rekening wordt gehouden met hun voorkeuren.

De drie promoties zijn voorbeelden van manieren om de zorg efficiënter te maken. Volgens hoogleraar oprichter Richard Boucherie komt uit deze en andere onderzoeken van CHOIR naar voren dat een efficiëntiewinst van 30 procent haalbaar is. 'Met onze algoritmes kunnen we met hetzelfde personeel tot 30 procent meer patiënten behandelen.' De Nederlandse gezondheidszorg kan bovendien met de huidige hoeveelheid personeel misschien nog wel twintig jaar dezelfde kwaliteit bieden als nu, aldus Boucherie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.