Keuzegids: vier Twentse topopleidingen

| Johannes de Vries

Er zijn vier topopleidingen aan de Universiteit Twente, constateert het C.H.O.I., het instituut achter de jaarlijkse keuzegids. De UT haalt in het totaalplaatje een gemiddelde score. Ook in het rijtje technische universiteiten staat de UT in het midden.

Photo by: Svilen Milev

In de keuzegids universiteiten 2014 staat de UT op een gedeelde zesde plaats. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) baseert de beoordelingen met name op de Nationale Studenten Enquête (NSE), maar neemt ook de rapporten van NVAO-visitatiepanels mee.

Wageningen University 73
Open Universiteit 67,5
Radboud Universiteit 65
TU/e 64,5
Maastricht University 64
Universiteit Leiden 62
Universiteit Twente 62
Erasmus Universiteit 62
Universiteit van Tilburg 61,5
Rijksuniversiteit Groningen 60,5
Universiteit Utrecht 60
TU Delft 56,5
Universiteit van Amsterdam 52,5
Vrije Universiteit 52

Bij de algemene beoordelingen komt - zoals inmiddels gebruikelijk - Wageningen als beste uit de test. Twente staat in de middenmoot. Van de technische universiteiten scoort Eindhoven het best. Delft scoort veel lager.

De best scorende opleidingen krijgen van het C.H.O.I. het predicaat topopleiding. Vorig jaar waren dat er 59, dit jaar zijn het er met 65 iets meer. Daaronder zijn vier opleidingen van de Universiteit Twente.

In Twente zijn technische natuurkunde (88 punten), technische geneeskunde (86) en scheikundige technologie (86) de beste bachelors. Ook advanced technology (78) mag zich topopleiding noemen.

Pyschologie (56), gezondheidswetenschappen, bestuurskunde en international business administration (alle 58) scoren in Twente het minst. Maar het kan nog veel slechter. De studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam krijgt een bedroevend oordeel van 34 punten. Wie plantenwetenschappen wil studeren heeft geluk: die studie (alleen te volgen in Wageningen) krijgt 98 punten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.