UT wil ouderen in beweging krijgen

| Kitty van Gerven

Hoe je ouderen in beweging krijgt? Geen idee! Misschien dat de UT en RDD daarom twee jaar onderzoek nodig te hebben vóór ze 'Maggy' kunnen ontwikkelen: een fitgame die ouderen in beweging moet krijgen.

Photo by: Flickr.com | Denis V.

De UT en Roesingh Research and Development (RDD) starten deze maand met onderzoek dat moet leiden tot de ontwikkeling van een zogenaamde 'fitgame' voor 65-plussers. Maggy, 'mobile activity game for elderly', moet over twee jaar af zijn. Centrale vraag tijdens het onderzoek: hoe krijg je ouderen in beweging?

Het onderzoek is in handen van Marit Dekker van de cluster telemedicine van RRD en Monique Tabak, aankomend post-doc bij de telemedicinegroep van BSS op de UT. Volgens beide onderzoekers kan een speciale fitgame voor 65-plussers een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes.

'Op dit moment bewegen ouderen niet genoeg, met alle gezondheidsrisico’s van dien,' vertellen Dekker en Tabak. Uit eerdere studies is gebleken dat bestaande bewegingsprogramma’s ouderen onvoldoende aanspreken om fysiek actief te blijven. 'Waar het in het project dan ook vooral om gaat is om feedbackstrategieën te ontwikkelen, die leiden tot een blijvende gedragsverandering bij deze bevolkingsgroep,' laat Tabak weten. Op termijn zijn de voordelen daarvan legio. 'Behalve dat ouderen fitter blijven, kunnen zij ook langer zelfstandig blijven wonen en hebben zij minder zorg nodig.'

Aan het project, dat door de NWO wordt gefinancierd, werken behalve de UT en RRD ook Trivium Meulenbelt Zorg in Almelo, Paramedisch Instituut Rembrandt in Veenendaal en de NHL Hogeschool in Leeuwarden mee. Deze laatste zal het bewegingsspel voor ouderen vorm geven.

In het novembernummer van UT Nieuws lees je meer over de ontwikkeling van Maggy.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.