Twitter voorspelt of 'trendje' trending wordt

| Johannes de Vries

Of een klein ‘trendje’ écht trending kan worden, is te voorspellen. UT’er Marijn ten Thij ontwikkelde een model waarmee op basis van twittergedrag iets gezegd kan worden over de kans dat een potentiële trend slaagt. Of misschien zelfs uit de hand loopt, zoals bij het project X-feest in Haren het geval was.

Photo by: Flickr.com | Andreas Eldh

Ten Thij gebruikte drie datasets met tweets, waarvan één met de tweets over project X. Uit zijn analyse blijkt dat het ‘slagen’ van een trend onder meer afhangt van de onderlinge verbondenheid van twitteraars die de potentiële trend oppakken. ‘Bij een twittertrend als project X is zo’n tachtig procent van de mensen direct aan elkaar verbonden,’ vertelt Ten Thij. ‘De eerste stuurt een bericht, de tweede retweet dat bericht, een ander reageert daarop en de vierde retweet dat laatste bericht weer, enzovoort.’

‘Je ziet vaak dat verschillende groepen mensen via Twitter met elkaar over één onderwerp gaan praten, bijvoorbeeld in Twente, in Amsterdam en een groep in Eindhoven. Het punt waarop een trend op Twitter kan ontstaan is op het moment dat deze groepen ook verbinding met elkaar gaan maken.’

Door onderzoeken als die van Ten Thij kan er beter ingespeeld worden op mogelijke gevolgen van trends. In het geval van project X was - met de kennis van nu - op basis van de tweets een dag van tevoren te zeggen dat het ‘feest’ wel eens echt door zou kunnen gaan. Al had dat met wat boerenverstand misschien ook wel gekund…

Ten Thij studeerde in augustus bij toegepaste wiskunde af op trends op social media. De komende maanden schrijft hij bij TNO een paper over hetzelfde onderwerp.