Leiden stuurt ook trage vijfdejaars weg

De Leidse rechtenfaculteit stuurt vijfentwintig studenten weg die na vier jaar hun bachelordiploma nog niet op zak hebben. Kamerleden noemen de Leidse handelswijze bizar en in strijd met de wet.

Vorige week waren veel Kamerleden boos dat de Universiteit Leiden trage tweedejaars studenten mag wegsturen van hun opleiding, zelfs als er in Nederland geen soortgelijke opleiding is waarnaar ze kunnen overstappen. Nu haalt de universiteit zich opnieuw de woede van het parlement op de hals.

De Leidse rechtenfaculteit wil namelijk vijfentwintig trage ouderejaars studenten lozen die langer dan vier jaar over hun driejarige bacheloropleiding doen. Zij verliezen hun studiepunten uit het tweede en derde jaar – en ze mogen die vakken niet overdoen.

'Van de studenten die nu moeten vertrekken hebben wij geen redelijke verwachting dat zij binnen een jaar de eindstreep gaan halen,' zegt onderwijsmanager Hester Minnema van de Leidse rechtenfaculteit. 'Velen van hen zijn geschokt, dat snap ik. Maar anders zitten ze hier over vier jaar nog zonder diploma en dat is in niemands belang. Om die reden heeft het ook geen zin hun opnieuw aan het tweede jaar te laten beginnen.'

D66-Kamerlid en onderwijswoordvoerder Paul van Meenen noemt de handelswijze van de Universiteit Leiden 'bizar' en in strijd met de wet. Volgens hem moet een opleiding in de propedeuse kunnen vaststellen of een student geschikt is voor een opleiding. Hij is tegenstander van het experiment met een negatief bindend studieadvies voor ouderejaars en kan niet geloven dat de juridische kennis die studenten in het tweede en derde jaar hebben opgedaan zo snel veroudert dat ze hun studiepunten moeten inleveren. 'k heb zelf in een grijs verleden wiskunde gestudeerd in Leiden, straks pakken ze mijn diploma nog af.' Hij beraadt zich op Kamervragen. 'Dit kan gewoon echt niet.'

Bindend studieadvies voor ouderejaars

Hogescholen en universiteiten hebben in zogeheten prestatieafspraken met het ministerie beloofd dat ze meer studenten binnen de voorgeschreven termijn laten afstuderen. Halen ze die afspraken niet, dan krijgen ze op termijn zeven procent minder financiering.

Volgens de Wet op het hoger onderwijs mogen instellingen alleen trage eerstejaars een zogeheten negatief bindend studieadvies (bsa) geven, maar daar komt onder druk van de instellingen mogelijk verandering in. Minister Bussemaker gaf toestemming voor een experiment met een bsa voor tweedejaars. Eén hogeschool en drie universiteiten, waaronder Leiden, doen daar aan mee.

Omdat regeringspartij PvdA weinig enthousiast is over het idee mag er niet worden geëxperimenteerd bij opleidingen die maar bij één Nederlandse instelling worden aangeboden. Vorige week bleek dat de Universiteit Leiden zich weinig aantrekt van die beperking. Ze is, tot ergernis van de Tweede Kamer, van plan ook tweedejaars weg te sturen bij een aantal 'unieke' opleidingen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.