Geschil om de campusganzen

| Redactie

De huidige populatie ganzen moet zo snel mogelijk van de campus verdwijnen omdat ze bij de Hengelosestraat een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. In ruil daarvoor kunnen gebiedsvreemde ganzen worden teruggeplaatst. Dat vinden de gemeente Enschede en de Ganzenbescherming. De UT is met beide partijen in overleg, maar toen gisteren plotseling de Ganzenbescherming zou komen om de vogels weg te halen, trapte de universiteit op de rem.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De circa dertig ganzen die op de campus leven, zorgen volgens de gemeente Enschede voor gevaarlijke verkeerssituaties rond de Hengelosestraat. De dieren waren gewend te grazen op het talud van het viaduct, maar nu dat verdwenen is lopen de ganzen geregeld de drukke weg op. Een oplossing daarvoor kan zijn om de huidige populatie van de campus weg te halen en nieuwe, gebiedsvreemde, vogels terug te plaatsen. ‘Daar hoef je dan geen hek om te zetten. Die blijven in de buurt van de vijver waar je ze uitzet’, licht Trizin Hof van Hofganzen Ganzenbescherming Nederland toe.

Foto: Gijs van Ouwerkerk

Hof zegt dat hij met de UT en de gemeente Enschede een paar weken geleden heeft afgesproken dat de dertig campusganzen verhuizen naar de opvang van stichting Akka’s Ganzenparadijs in ruil voor vijftien nieuwe ganzen afkomstig uit die opvang. Ray Klumpert van het facilitair bedrijf (FB) erkent dat de ganzen geregeld de Hengelosestraat oplopen en bevestigt dat de UT hierover overlegd heeft met Hof en de gemeente. Volgens Klumpert heeft de UT echter nog niet ingestemd met de voorgestelde oplossing.

Deze week bracht de gemeente de ganzenverhuizing in een stroomversnelling. Hof: ‘Een ambtenaar belde dat het uit de hand liep met de ganzen en dat de dieren een politiek beladen onderwerp vormen. Kunnen jullie ze zo snel mogelijk weghalen, vroeg hij. Dat wilden we gisteren doen, maar de UT zei plots: dat willen we nog niet.’

Ray Klumpert: ‘Dat klopt. De ganzen direct weghalen vinden wij kort door de bocht. Daarom hebben we gezegd dat de gemeente contact op moet nemen met het college van bestuur voordat er iets met de vogels gebeurt.’ De ganzen zijn volgens Klumpert beeldbepalend voor de campus en hoewel ze geen eigendom van de UT zijn, wil de universiteit ze niet zomaar kwijt. Ze heeft altijd voor de ganzen gezorgd.

De UT is volgens hem terughoudend omdat er geen garantie bestaat dat een nieuwe populatie wel wegblijft bij de Hengelosestraat. Bovendien is volgens Klumpert onduidelijk hoe groot de verkeersoverlast is. ‘De ganzen lopen inderdaad soms de weg op, maar bedenk wel dat het maar een 50 kilometerweg is.’

Hof noemt het een groot risico dat de UT, zoals hij zegt, dwarsligt. ‘Het verbaast ons omdat we goed met de UT en de gemeente hebben overlegd. Nu zegt de UT: dit gaat niet plaatsvinden. Ik vind dat de UT verkeerd omgaat met haar verantwoordelijkheden. Je moet er toch niet aan denken dat een automobilist plots voor een gans moet uitwijken en daardoor een kind aanrijdt.’

Volgens Hof is snel handelen van het college van bestuur nu geboden. ‘Als Ganzenbescherming laten we het niet gebeuren dat ganzen worden aangereden. Dan zullen we eigen maatregelen nemen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.