Onderzoekscentrum TPRC geopend

| Redactie

De partners van het nieuwe ThermoPlastic Composite Research Center, TPRC, openden gisteren, dinsdag 26 juni, het laboratorium en bezoekerscentrum op het Kennispark aan de Palatijn.

Aanwezig waren William Gerry, vertegenwoordiger van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en tevens voorzitter van de TPRC, Loek de Vries, president en CEO van Royal TenCate, rector Ed Brinksma namens de UT en afgevaardigden van Stork Fokker.

De vier partners bekrachtigden al in juni 2009, voorafgaand aan de Innovatielezing, met hun handtekening de samenwerking in het open innovatiecentrum. Vanuit de UT is hoogleraar productietechniek Remko Akkerman van de faculteit CTW trekker van het researchcentrum, dat leidend moet worden in het onderzoek naar thermoplasten.

Ook de provincie Overijssel is partner en stelde in 2010 samen met de Regio Twente en de Europese subsidie EFRO een geldbedrag ter beschikking van ruim vier miljoen. Het bedrijfsleven draagt eenzelfde bedrag bij. Begin dit jaar hebben vijf andere bedrijven zich aangesloten bij het TPRC, te weten Instron, DTC, Pinette Emidecau Industries, Italmatic en AniForm.

Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel stelde in zijn toespraak dat het nieuwe centrum goed aansluit bij een van de vier gekozen topsectoren, te weten high tech systemen & materialen. ‘Nieuwe materialen is een van de speerpunten waar we ons de komende jaren oprichten. Composiet genereert kansen en er zijn raakvlakken met meerdere sectoren. Het TPRC levert een belangrijke bijdrage aan het internationaal op de kaart zetten van de regio en aan de internationale uitstraling. Het maakt de regio aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven.’

Rector Ed Brinksma zei trots te zijn om met deze ‘world class players’ samen te werken. Volgens hem dient het TPRC als motor voor innovatie. ‘’We hebben hier de gouden driehoek te pakken’, aldus Brinksma. ‘De overheid, industrie en kennisinstituten komen samen in dit initiatief. Een nieuwe kans voor de UT. Het laboratorium is een goede plek voor onderzoek waaruit weer nieuwe onderzoeksvragen voortkomen. Het ecosysteem creëert innovatie en dat zal een sterke impact hebben op de economie in de regio.’

In het onderzoekscentrum werken onder andere studenten en promovendi van de Universiteit Twente. In de drie jaar tijd, na de bekrachtiging van de samenwerking in 2009, is de organisatie gegroeid naar 11,2 fte en draaien er meerdere onderzoeksprojecten.

In het laboratorium wordt gewerkt aan de ontwikkeling van thermoplastische composieten voor onder andere de lucht- en ruimtevaart. Thermoplastische composieten zijn kunststoffen die zowel licht als stevig zijn. Het grote voordeel is de korte productietijd van het materiaal. Een goed inzicht in het materiaalgedrag gedurende het productieproces is essentieel. Een deel van het onderzoek richt zich hierop.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.