In Memoriam Wim Caspers

| Redactie

Prof.dr. Wim Caspers, lid van verdienste van studievereniging Arago, is op 22 april overleden in de leeftijd van 80 jaar. Professor Caspers toonde sinds de oprichting grote betrokkenheid bij Arago en nam als hoogleraar aan vele activiteiten van onze studievereniging deel.

Hoewel hij al langere tijd ziek was, maakte professor Caspers nog steeds een vitale indruk. Zijn overlijden kwam voor ons dan ook toch nog erg onverwacht.

Professor Caspers was de tweede hoogleraar binnen de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde en heeft in de beginjaren van de opleiding het tweedejaarscurriculum ontworpen en in uitvoering gebracht. Hij was daarnaast een van de docenten die aan de wieg van Arago heeft gestaan en haar oprichting volop steunde.

Daarnaast speelde hij een actieve rol als begeleider bij een aantal studiereizen naar Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada. Tussen 1989 en 1994 nam hij viermaal het dagvoorzitterschap van een Arago-symposium op zich, waarbij verscheidene onderwerpen aan bod kwamen, van quantumfysica tot astronomie.

Het meest zal hij door veel Aragonauten worden herinnerd in zijn rol als de vriendelijke oude man uit Spanje met zijn vele pieten. Bij de viering van de 39ste dies natalis van S.V. Arago in 2009 hield hij, hoewel hij toen al ernstig ziek was, een prachtige en levendige lezing over het ontstaan van de quantummechanica en de rol van Max Planck.

Wim Caspers is 80 jaar geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.

Sander Smink,
voorzitter S.V. Arago

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.