ir. Kees de Pater

| Redactie

Op 18 mei jongstleden is prof. ir. C. (Kees) de Pater op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1964 tot 1986 verbonden aan de UT als hoogleraar technische mechanica bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Toen Kees in 1964 op 41-jarige leeftijd zijn werk aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente begon, had hij al een carrière bij Stork Ketels in Hengelo achter de rug. Omdat de THT nog maar n


Op 18 mei jongstleden is prof. ir. C. (Kees) de Pater op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1964 tot 1986 verbonden aan de UT als hoogleraar technische mechanica bij de faculteit Werktuigbouwkunde.

Toen Kees in 1964 op 41-jarige leeftijd zijn werk aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente begon, had hij al een carrière bij Stork Ketels in Hengelo achter de rug. Omdat de THT nog maar net was gestart betekende dit, dat bij de faculteit Werktuigbouwkunde vanuit het niets het vakgebied der technische mechanica moest worden opgezet. Vakken moesten worden ingevuld, collegedictaten geschreven, een laboratorium ingericht, onderzoek opgezet en personeel benoemd. Met verve en enthousiasme voerde hij dit samen met zijn medewerkers uit. Onder zijn leiding werd het studentendispuut Mohres Leren opgericht, dat daarna met zijn hulp diverse excursies organiseerde.

Zijn laatste jaren aan de UT was Kees decaan van de faculteit werktuigbouwkunde. Het was een tijd dat er in verband met bezuinigingen leerstoelen moesten worden opgeheven. Erg eenvoudig was het niet, maar Kees volbracht deze taak op voortreffelijke wijze.

Aan het einde van zijn loopbaan was er een goedlopende vakgroep TM (technische mechanica) die door zijn opvolgers met succes kon worden uitgebouwd tot de bloeiende vakgroep van nu.

Na zijn pensionering ging Kees zich verder verdiepen in zijn grote hobby's astronomie en Italiaanse taal en kunst. Ook heeft hij met zijn vrouw Jeanne en zijn kinderen nog vele jaren kunnen genieten van zijn kleinzoon en vijf kleindochters.

Bij de (oud-)medewerkers zal Kees altijd in herinnering blijven als een inspirerende en enthousiaste oprichter van de vakgroep technische mechanica aan de Universiteit Twente. Moge hij rusten in vrede.

Namens de vakgroep TM van de faculteit CTW, Ruud Spiering

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.