Herman de Winter

| Redactie

Op bijna 87-jarige leeftijd is op 7 oktober overleden prof. ir. Herman de Winter. Herman de Winter was opgeleid aan de TUD. In de oorlogsjaren verbleef hij geruime tijd in een kamp in Duitsland, waar hij ook zijn echtgenote ontmoette. Na de bevrijding werkte hij vier jaar aan de oprichting van een technische hogeschool in Bandung in het toenmalig Nederlands-Indië. Vervolgens trad hij in dienst va


Op bijna 87-jarige leeftijd is op 7 oktober overleden prof. ir. Herman de Winter.

Herman de Winter was opgeleid aan de TUD. In de oorlogsjaren verbleef hij geruime tijd in een kamp in Duitsland, waar hij ook zijn echtgenote ontmoette. Na de bevrijding werkte hij vier jaar aan de oprichting van een technische hogeschool in Bandung in het toenmalig Nederlands-Indië. Vervolgens trad hij in dienst van de Optische Industrie Delft, tot zijn benoeming op 1 januari 1965 bij de afdeling Elektrotechniek van de net opgerichte THT.

De Winter behoorde tot de groep fysici die het initiatief namen om aan de THT een zelfstandige afdeling Technische Natuurkunde op te richten. Wie de contouren leest die toen werden uitgelegd voor het onderzoek, herkent hierin direct het technisch- fysisch onderzoek van de huidige faculteit TNW. In 1969 ging de afdeling TN van start met de Winter als eerste decaan en tevens vakgroepvoorzitter van de vakgroep opto-elektronika.

Als decaan en nestor van de afdeling TN heeft hij zijn grootste betekenis voor de THT gehad. Hij had grote invloed op de inrichting van het onderwijs en het onderzoek van deze afdeling. Het bemensen van de afdeling, in een tijd waarin er grote vraag was naar gekwalificeerde fysici, verliep niet altijd gemakkelijk. Bovendien kon De Winter moeilijk wennen aan de democratische structuur die in die jaren werd ingevoerd. Als vriendelijk en meegaand man had hij soms moeite om zijn eigen mening geaccepteerd te krijgen.

Zijn onderzoek betrof een onderzoek naar fotokathoden, later uitgebreid met dynamische lichtverstrooiing van alkanen. Uit dit vakgebied zijn de huidige leerstoelen Biophysical Engineering en Applied Optics voortgekomen.

Samen met zijn echtgenote heeft De Winter altijd een grote betrokkenheid bij de studenten en het studentenleven gehad. Vele studenten werden bij hen thuis opgevangen bij studie- en andere problemen, ook na zijn pensionering op 1 januari 1982. Talloze opvolgende besturen van Arago hebben bij hen thuis gegeten, een traditie waaraan pas enkele jaren geleden een einde kwam.

De UT verliest een van zijn pioniers, een ingenieur in hart en ziel, die het laatste nummer van de Ingenieur nog op zijn bureau had liggen, klaar om te bestuderen.

Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens de faculteit TNW,

Jan Greve

Herman de Winter

Vrijdag 7 oktober 2005 is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan,

prof. ir. H.G. de Winter, erelid van S.V. Arago.

De heer De Winter werd in 1969 de eerste afdelingsvoorzitter (decaan)

van de opleiding technische natuurkunde. Hiervoor was hij in 1964 al

benoemd tot hoogleraar technische natuurkunde bij de afdeling

Elektrotechniek. Mede dankzij zijn hulp is S.V. Arago van de grond

gekomen als studievereniging voor de opleiding technische natuurkunde,

waarna hij zich voor ons bleef inzetten.

Vele studenten hebben hem gekend, mede door het jaarlijkse `Open huis'

waarbij alle TN-studenten uitgenodigd waren bij de familie De Winter in

huis. Ook na zijn afscheid in 1982 bleef hij betrokken, getuige zijn

deelname aan de studiereis naar Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk in

1995 en de jaarlijkse etentjes met het bestuur.

Arago denkt met heel veel dank terug aan alles wat de heer De Winter

voor ons betekend heeft en aan de niet aflatende, hechte band die tussen

ons bestond door de jaren heen. Onze gedachten gaan uit naar zijn

nabestaanden, in het bijzonder zijn vrouw.

Namens de studievereniging Arago,

Sebastiaan Waanders

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.