INFO

| Redactie

Door machinestoring en netwerkuitval moest het Infoblok deze week onder een aanzienlijke hogere tijdsdruk worden geredigeerd dan gebruikelijk. Niet uitgesloten is dat daarbij enkele berichten in een verkeerde rubriek zijn terechtgekomen. Wie zijn bericht niet geplaatst zag, verzoeken we dit alsnog in te dienen per mail of flop. Info-redactie UT-nieuws Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 28

Door machinestoring en netwerkuitval moest het Infoblok deze week onder een aanzienlijke hogere tijdsdruk worden geredigeerd dan gebruikelijk. Niet uitgesloten is dat daarbij enkele berichten in een verkeerde rubriek zijn terechtgekomen. Wie zijn bericht niet geplaatst zag, verzoeken we dit alsnog in te dienen per mail of flop.

Info-redactie UT-nieuws

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 28 november 1996

-Het College heeft de Universiteitsraad om instemming gevraagd met een subsidie van kf 300 aan de fakulteit TW als bijdrage in de startkosten van de Mastersopleiding Engineering Mathematics.

-Het College heeft de Universiteitsraad om instemming gevraagd met een subsidie van kf 35 per jaar over de jaren 1997 tot en met 1999 aan de faculteit T&M als bijdrage in het intensiveren en verbreden van de samenwerking met het ITB (Institut Teknologi Bandung).

-Het College heeft zijnerzijds besloten tot het vaststellen van een aantal wijzigingen in de ROTS-regeling (Regeling Ondersteuning studenten in Technische Studierichtingen) en zendt de op basis hiervan gewijzigde ROTS-regeling naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling.

-Het College heeft de Regeling Stimulering Vrouwelijke TechniekStudenten (SVTS) 1997-1998 voorlopig vastgesteld en zendt deze voor standpuntbepaling naar de Universiteitsraad.

Voorts besluit het College in te stemmen met de door de faculteiten opgestelde regelingen voor de beoordeling van de inspanningsverplichting studenten en aan te reiken studiebegeleiding.

-Het College heeft ingestemd met de door het bestuur van de faculteit TN voorgedragen kandidaat voor de funktie van wetenschappelijk directeur CMO.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is op zoek naar projectmanagers voor de begeleiding van projecten. Naast het schrijven van vooronderzoeken en het coordineren van de projecten houden projectmanagers zich onder andere bezig met de vorming van het beleid, met acquisitie en met de externe communicatie.

Ben jij derdejaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren of heb je interesse in een functie als projectmanager kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct).

UniConsult is op ook zoek naar TBK-studenten voor de uitvoering van de onderstaande opdrachten. Marktonderzoek: UniConsult zoekt een student die een marktonderzoek wil uitvoeren voor een machinebedrijf in de regio. Het project begint waarschijnlijk in januari en kost ongeveer 40 uur. Kwaliteit: UniConsult zoekt studenten met ervaring op het gebied van ISO-9002 certificering voor de uitvoering van een project bij een milieu-technisch bedrijf in de regio. Bel 3811/4312975.

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

- een INF-student die kan programmeren in Cobolt, RP 6, Oracle en analyse werkzaamheden kan verrichten. Referentie nummer 460.

- een INF-student die kan programmeren in C en voor twee jaar naar Japan wil en daar wil werken voor een groot concern. Daarna goede mogelijkheden binnen het bedrijf. Referentienummer 481.

- INF-studenten die voor mininaal 3 maanden een opdracht bij een software-bedrijf willen doen. Interessante mogelijkheden voor stages, afstuderen of anders een zeer lange opdracht. Referentienummer 505.

- een TBK-student voor een ISO-9001 normering. De opdracht start in januari '97, kan part-time gedaan worden (2 dagen per week) en duurt ongeveer 6 maanden. Referentie-nummer 506.

- een TBK/BSK-student voor een afstudeeropdracht, informatievoorziening en automatisering bij gemeenten voor een bedrijf. Referentienummer 508.

- een TBK-student voor het herschrijven van een bestaand 'handboek kwaliteit'. Het vastleggen van alle beschikbare informatie in een handboek. Referentie nummer: 511

- een BSK-student. Strategisch onderzoek in zake de betrokkenheid van gemeenten bij het bedrijf (ook andere bedr.) en in de relatie met de overheid n.v. eigendomsrelaties vs. beleidsrelatie. 3 tot 6 mnd. part of full-time. Referentienr. 512.

- een BSK/TBK-student. Marketing activiteiten ontplooien voor het landelijk netwerk van zelfzorginstructuurs en het uitzoeken van subsidies d.m.v. diverse contacten met de overheid. Referentienummer 513.

- een BSK/TBK-student. Marketing activiteiten ontplooien voor zorginstelling d.m.v mailing, opzetten database en telefonische contacten. Referentienummer 514.

Verder voor studenten van elke studierichting stages bij: Mees Pierson, Shell, Procter & Gamble of Unilever. Bel hiervoor even op of kom langs en vraag naar Janine Stegeman. Heb je interesse in een van deze opdrachten of in een bestuursfunctie kom dan even langs. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand .

Betaaldata salarissen in 1997

21 januari, 21 februari, 24 maart, 23 april, 22 mei + vakantie-toelage, 23 juni +IRZK, 24 juli, 22 augustus, 23 september, 23 oktober, 21 november, 19 december +IRZK. De hierboven vermelde data zijn de data waarop aan de diverse betaalinstanties opdracht wordt gegeven de netto-salarissen op uw rekeningnummer bij te schrijven. De Postbank heeft daarna 1 dag nodig om deze opdracht te verwerken. Heeft u een rekeningnummer bij een bank dan kunt u (afhankelijk van de bank ) 2 tot 3 dagen later over uw salaris beschikken.

Spaarloonregeling UT

Het maximum spaarloonbedrag is voor 1997 verhoogd naar f 1.638 per jaar (was f 1615). Bij personeelsleden die op het aanmeldingsformulier hebben aangegeven jaarlijks het maximumbedrag te willen sparen, wordt het spaarbedrag automatisch gewijzigd. Spaart u maandelijks, dan wordt het bedrag gemuteerd van f. 134,58 in f. 136,50 per maand. Het rentepercentage voor de spaarloonregeling = 4,25% (stand oktober 1996).

Jaaropgave

Evenals voorgaand jaar wordt de jaaropgave t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting tegelijk met salariskennisgeving over de maand januari 1997 verstuurd. Voor aanvullende informatie kunt u bellen met de salarisadministratie tst. 4409 of 2188.

Onderwijs

Alle faculteiten

TBK-C/CT&M studenten gezocht

Voor een van haar relaties verzorgt TSM Business School een meerdaagse cursus voor senior project managers. Voor de ondersteuning van de deelnemers aan de cursus is TSM Business School op zoek naar drie studenten TBK-C of CT&M met een aantoonbare affiniteit met bouw c.q. civiele techniek. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele cursus, welke loopt van 10 maart 1997 tot en met 21 maart 1997, en in de 6 weken voorafgaande aan de cursus. Meer info bij Anita Steenstra, TSM Business School, tel.4898009. Doe je geen TBK-C of CT&M, maar kun je je wel vinden in de gevraagde persoonskenmerken dan word je ook van harte uitgenodigd je op te geven voor een kennismakingsgesprek.

TBK-L student gezocht

Voor een van haar relaties, NS Reizigers, verzorgt TSM Business School een meerdaagse cursus op het gebied van Logistiek Management. Voor het maken van samenvattingen van de verschillende sessies, is TSM Business School op zoek naar een TBK-L student. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele cursus, welke plaatsvindt op 7 en 8 februari, 7 en 8 maart, 25 en 26 april en 30 mei 1997 (totaal dus 7 dagen). De verslagen dienen binnen 10 dagen na ieder seminar uitgewerkt te zijn. De cursus wordt op de campus gegeven. Er staat een financiele vergoeding tegenover, f1.000 voor 7 dagen. Meer info bij Anita Steenstra, TSM Business School, 4898009.

ERASMUS-beurzen

Bij inventarisatie is gebleken dat er nog student-maanden beschikbaar zijn voor het netwerk ICP 96-NL-2035. De ERASMUS-beurzen zijn bestemd voor studenten op één van de bovengenoemde vakgebieden. De duur van stages of studie-opdrachten bedraagt drie tot maximaal zes maanden. De uiterste vertrekdatum is 1 juli 1997. Deelnemende buitenlandse instellingen, waarmee de UT binnen dit netwerk uitwisselt zijn Universiteiten in Lille en Orleans, F; Guildford, Surrey, GB; Trondheim, N; Linköping, S; Tampere, SF.

De hoogte van de beursbedragen is: 100 ECU/maand voor F en GB en 150 ECU/maand voor Scandinavië. Nadere informatie over de inhoud van de jobs uitsluitend bij de stage-coördinator ir. A.H.C.van meijgaard, ERASMUS-coördinator.

Prijsvraag (studenten BSK & TCW), zie onder BSK

BSK

Boek

Door een communicatiestoornis is er aan studenten een verkeerd boek voor het vak Wijsbegeerte v.h. besturen verkocht. Het betreft 'Maat der techniek'. Studenten kunnen dit boek weer inleveren bij Sirius, mits het boek nog gaaf is. Voor de mensen die de boeken voor dit vak besteld hebben, zijn de overige 3 benodigde boeken reeds besteld. Dit betreft de boeken van Vos, Leijen en Ihde, en kunnen op een nader bekend te maken tijdstip opgehaald worden. Dit zal in ieder geval voor aanvang van het vak zijn. Er bestaat overigens voor studenten die nog helemaal geen boeken besteld hebben nog steeds een mogelijkheid om dit alsnog te doen.

Afstudeercolloquia

Geert Jan Zweegman over 'Bomen voor bieten, ruimteclaims voor recreatiegroen in de schaduw van de grote steden. Een onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van netwerksturing binnen de uitvoering van Strategische groenprojecten in het kader van de Randstadgroenstructuur', 19 december 1996, 16.00 uur, TW B-209.

Joost Hogeland over 'Milieukwaliteit als maatstaf voor de vergunningsverlening en handhaving. Reële maat of niet te verwezenlijken ideaal?, 6 januari 1997, 15.45 uur, TW C-238.

Laura van Strien over 'Aansluiting of Aanfluiting? Phare en Tacis Beoordeeld op Effectiviteit, 19 december 1996 om 12.30 uur in TW C-238.

Herman Kroes over 'Samenwerking in de regio Amsterdam: doeltreffend?, 20 december 1996 om 15.45 uur in TW C-238.

Hanneke Vrijburcht over 'Regionale perikelen in de ouderenzorg. Een onderzoek naar de achtergronden en de condities voor een regionale sturing in de ouderenzorg, 18 december 1996 om 16.00 uur in TW A-101.

Rick Klijberg over 'User charges at any price. Compromising between private financing of trans-European motorways and internalisation of external costs', 18 december 1996 om 15.45 uur in CT 1812.

Afstudeeropdracht

D2/D3-Studenten BSK

Onderwerp: Cultuurverandering bij het CDA. Het CDA heeft als gevolg van de slecht verlopen nationale en lokale verkiezingen in 1994 een aantal organisatieveranderingen gestart op het nationale niveau, alsmede kamerkringen en afdelingen. De problemen rondom het organiseren met vrijwilligers, waar politieke partijen bijna volledig op drijven, worden steeds duidelijker ervaren. In dit proces zoekt het scholingsinstituut van het CDA ondersteuning van een afstudeerder. Opdracht in overleg nader in te vullen.

Aanvang: Op korte termijn Inlichtingen: Stagebureau, TW/RC C-103, 053-489 32 40 ('s-ochtends).

Geschiedenis van politieke theorieën

Voor: D2/D3-Studenten BSK

Het college Geschiedenis van politieke theorieën gepland voor week 6 (derde college over het thema Rechtsstaat; docent dr. S.A.H. Denters) wordt verplaatst naar week 3, donderdag 16 januari van 13.45 tot 15.30 uur in zaal C-238. Vanaf week 6 beginnen de colleges over het thema Verzorgingsstaten; docent drs. R.H.M. Pierik.

Prijsvraag 'Ruimte voor Interactie'

Bij het lustrum van de faculteit Bestuurskunde heeft de Mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris van de Koningin van de Provincie Overijssel, namens de provincie een bedrag van f. 5.000 ter beschikking gesteld voor een prijsvraag met als titel: 'Ruimte voor Interactie'. De leden van de universitaire gemeenschap worden uitgenodigd om hun ideeën op papier te zetten over de wijze waarop de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de Overijsselse samenleving (met name de individuele burgers) kan worden gemobiliseerd met betrekking tot de strategische keuzes betreffende de leefomgeving van Overijssel op lange termijn. Het is de bedoeling dat een plan van aanpak voor een interactief beleidsproces wordt bedacht. Het plan dient 15 maart gereed te zijn, waarna een jury uit de inzendingen de beste zal selecteren. Nadere inlichtingen, alsmede enig informatiemateriaal, zijn te verkrijgen bij: dr. T.P.W.M. van der Krogt (TW-C129, tel. 3234). Aanmelden voor 6 januari 1997.

BSK-studenten die het vak Practicum beleidsanalyse (174211) of het vak Reorganisatie Binnenlands Bestuur (178430) doen of willen gaan doen, kunnen (in overleg met de docent) dit project gebruiken voor het werkstuk dat in het kader van dit vak moet worden geschreven. TCW-studenten die het Onderzoekspracticum van de differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties (168633) of de differentiatie Communicatie en Openbaar Bestuur (168713) doen of willen gaan doen, kunnen (in overleg met de docent) dit project gebruiken voor het werkstuk dat in het kader van dit vak moet worden geschreven.

Congres

'De organisatie van het Europese congres Democracy in Europe (september 1997 aan de UT) zoekt nog actieve, enthousiaste BSK-studenten voor diverse commissies. Interesse? Bel met Michael van Zanten (074 - 2420135) of Jaap de Wilde (3255)'

Afstudeeropdrachten

-De Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies, bestemd voor D3- studenten; Onderwerp: Kwaliteitszorg in de subsidie-adviesbranche. Aanvang: In overleg. Inlichtingen: Voorzitter begeleidingscommissie de heer H.A. Bloem, Liaisongroep UT, tel. 053-489 46 99.

-Onderzoek naar haalbaarheid Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regio Twente), bestemd voor D2/D3 studenten. Inlichtingen: Stagebureau, TW/RC C-103, 053-489 32 40 ('s-ochtends).

-RIAGG te Almelo, bestemd voor D3-Studenten BSK. Onderwerp: Zorgvernieuwingsproject Transmurale Chronische Psychiatrie. Aanvang: in overleg. Inlichtingen: stagebureau, kamer C 103, tel.4893240 ('s-ochtends).

-Het Steenkampinstituut te Den Haag, bestemd voor : D2/D3-Studenten BSK. Onderwerp: Cultuurverandering bij het CDA. Opdracht in overleg nader in te vullen. Aanvang: Op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, TW/RC C-103, 053-489 32 40 ('s ochtends).

-CSHOB, bestemd voor: D2/D3-Studenten BSK. De Dienstcommissie Projectmedewerkers (DCP) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wenst een beter inzicht te krijgen in de (verwachte) toekomstperspectieven en arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van de zopgenaamde postdocs. Met de afstudeeropdracht kan op korte termijn worden begonnen. De begeleiding zal worden verzorgd door medewerkers van het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB) en/of medewerkers van de DCP. Mogelijkerwijs is sprake van een onkostenvergoeding conform universitaire regelingen. Info: Harry de Boer of Jeroen Bartelse (tel. 053-4893263).

-Gemeente Heerhugowaard, bestemd voor : D3-Studenten BSK. Onderwerp: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-105a, tel. 489 3240/3239, 's-morgens.

-Gemeente Hellendoorn, bestemd voor D3-Studenten BSK. Onderwerp: Opstellen van een gemeentebreed informatieplan.

-IPIT, bestemd voor : D2/D3-Studenten BSK, opdrachtgever:IPIT/Werkgroep M&T. Onderwerp: Survey naar effecten van Van Traa voor de bevolking. Studierichting: Onderzoek/theorie of Veiligheidsstudies. Inlichtingen:G.J.N. Bruinsma, IPIT, tel. 3207, e-mail [email protected]

Algemene economie II (173005)

Bestemd voor : D1-Studenten BSK. Op donderdag 19 december 1996 wordt van 12.30 tot 13.30 uur in TW C-238 een nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Algemene economie voor TBK (173720)

Bestemd voor : D1-Studenten TBK. Het college van maandag 13 januari 1997 tijdens het 7e - 8e uur wordt i.v.m. de overdracht van het rectoraat verschoven naar CC-4 (i.p.v. BB-1).

Algemene Methodologie (177211)

Bestemd voor : D3-Studenten BSK. De colleges Algemene Methodologie (177211) op woensdag het 3e en 4e uur beginnen in week 2 (8 januari 1997). De colleges van de weken 49, 50 en 51 vervallen in zijn geheel. Voor eventuele vragen kunt u bellen met BOZ/BSK, tel. 053-4893232.

Communicatie in organisaties (168224)

Bestemd voor : D3-Studenten Veiligheidsstudies BSK. Studenten die willen afstuderen in het voorgestructureerde vrije programma 'Veiligheidsstudies' dienen het vak Communicatie in organisaties (168224) te volgen. Dit vak wordt voor BSK studenten aangeboden in het 2e trim. op woensdag 5e - 6e uur in TW B-102.

Geschiedenis van politieke theorieën (174214)

Bestemd voor : D2/D3-Studenten BSK

Het college Geschiedenis van politieke theorie=EBn gepland voor week 6 =

(derde college over het thema Rechtsstaat; docent Dr. S.A.H. Denters) =

wordt verplaats naar week 3, donderdag 16 januari van 13.45 tot 15.30 =

uur in zaal C-238. Vanaf week 6 beginnen de colleges over het thema Verzorgingsstaten; docent Drs. R.H.M. Pierik.

Groepsindeling 1e en 2e jaars vakken

Bestemd voor : P/D1-Studenten BSK

De groepsindeling (1 t/m 4) zoals die gold in het vorige blok/trim. =

geldt ook in blok 1.3/trim. 2.2. De groepsindeling voor het =

taalonderwijs (Duits/Frans) hangt vanaf woensdag 27-11-96 op het =

mededelingenbord bij BOZ-BSK.

Nabespreking Politicologie I (174501)

Bestemd voor : P-Studenten BSK

Op 19 december a.s. wordt er van 12.30 tot 13.30 uur een nabespreking =

gehouden van het tentamenen Politicologie I in zaal TW A-101.

Organisatieproblematiek: diagnose en analyse (176860)

Bestemd voor : D3-Studenten BSK

Het college op maandag 6 januari 1997 komt te vervallen en wordt =

ingehaald op maandag 13 januari 1997 tijdens het 5e en 6e uur in WB Hal =

IV 208.

Sluitingstijden jaarwisseling

Bestemd voor : Algemeen-Studenten BSK

Het Bureau Onderwijszaken Bestuurskunde, het Stagebureau, bureau Voorlichting en het Onderwijsbureau zijn gesloten van maandag 23 december 1996 t/m vrijdag 3 januari 1997.

Smoelenboek

Bestemd voor : P-Studenten BSK

Voor de P-studenten (generatie 1996) die nog niet in het bezit zijn van een 'smoelenboek' (fotogalerij) kunnen alsnog een exemplaar afhalen bij BOZ-BSK (geopend tussen 9.00 en 13.00 uur).

Statistiek I (153013)

Bestemd voor : D1-Studenten BSK

In verband met het grote aantal BSK-D1 studenten dat het 1e jaars vak Statistiek I nog moet afronden is na overleg met de docent besloten om in het 2e trim. een extra kolstruktiegroep in te roosteren op maandag 3e en 4e uur in BB-6 (week 49 t/m 3) en in WB-Hal IV 206 (week 6 t/m 10). Daarnaast ook op dinsdag 1e en 2e uur in TW B-209 (week 49 t/m 3).

Caseboek Bestuurskunde

Bestemd voor: P-Studenten BSK

Vanaf 19-12-96 is bij de Utake de eerste versie van het Caseboek Bestuurskunde te koop. Deze syllabus bevat informatie over drie gevallen uit de bestuurskundige beroepspraktijk. Docenten zullen bij voorbeelden in de colleges hierop teruggrijpen en daarnaast zijn opdrachten gekoppeld aan deze cases. Van de cases die in het Caseboek zijn opgenomen zal gebruik gemaakt worden bij de vakken Algemene Economie, Beleidsprocessen, Openbare Financiën en Staats- en Bestuursrecht. De docenten van deze vakken gaan ervan uit dat studenten die deze vakken (in de P-fase) volgen in het bezit zijn van dit Caseboek.

Sluitingstijden jaarwisseling

Het Bureau Onderwijszaken Bestuurskunde, het Stagebureau, bureau Voorlichting en het Onderwijsbureau zijn gesloten van maandag 23 december 1996 t/m vrijdag 3 januari 1997.

EL

D-voordrachten

J. Schipper over' Ontwerpen en realisatie van een automatische calibratieprocedure voor het tijdens het gebruik bijregelen van de triaxiale versnellingsopnemer, 16 december 1996, 14.00 uur.

P. van der Heide over 'Validation of the electrical motor models for the OLMECO library, 17 december 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

M.C. Sijtsma over 'Realisation and Re-design of a 3D-displacement sensor in microtechnology for a coordinate measurement machine', 20 december 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 10156.

R. van der Rijt over 'Fetal monitoring', 20 december 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Teleleren met ISDN bij het college Meet- en Regeltechniek

Sinds kort is het mogelijk om via een ISDN aansluiting contact te maken met het CIV. Dit biedt, door de hogere communicatiesnelheden, voor het onderwijs nieuwe mogelijkheden. In dit kader start bij het vak Meet- en Regeltechniek een experiment. Studenten die dit vak (codenummers: 124174, 124175) nog moeten afleggen worden hierbij opgeroepen voor deelname aan dit experiment, waarbij naast een beperkt aantal groepsbijeenkomsten, vooral informatieoverdracht via het het www en e-mail zal plaatsvinden. Liefhebbers kunnen zich aanmelden of nadere informatie vragen via een e-mail aan: [email protected], met opgave van naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en hoe ver u gevorderd bent met de studie. U zult dan op korte termijn een uitnodiging krijgen voor een nader gesprek. Wie nog niet over een snelle internetverbinding beschikt, kan zich bij het CIV aanmelden voor een ISDN aansluiting. Voor deelnemers die worden toegelaten tot dit experiment is een subsidie beschikbaar die grotendeels de aansluitkosten, extra abonnementsgelden en extra gesprekskosten van een ISDN-aansluiting gedurende het experiment zal dekken.

Tentamen Fysische systemen (122922)

Voor EL-D1 studenten

In week 5 op woensdag ochtend 29 januari is er een herhaaltentamen verroosterd voor het vak Fysische systemen (122922). Studenten kunnen zich of aanmelden voor het gedeelte Dynamica, of voor het gedeelte Transductietechniek/Mechanika (allebei kan niet).

Meett. exp. & klin. fys. (127114)

Voor: EL D3 studenten. De hoorcolleges Meett. exp. & klin. fys. (127114) die in de oneven weken op vrijdagochtend 1e en 2e uur plaatsvonden in CT 1845 zullen vanaf vrijdag 20 december in EL-TN 6156 worden gehouden.

TBK/CT&M

Afstudeervoordrachten

Anjes G. Beunk over 'Due Diligence in perspectief, een onderzoek naar Due Diligence in de praktijk', 19 december 1996, 15.45 uur, BB4.

Bart Dekker over 'De strategische en operationele marktmogelijkheden voor het outputcentrum RCC Print & Mail', 20 december 1996, 15.45 uur, BB5.

Gerald A. van Weel over 'PINnen aan de deur', onderzoek bij PTT Post Pakketservice naar het elektronisch afnemen van postzendingen. 20 december 1996, 11.00 uur, Hal 212.

Rutger A.C. Fortuin & P.P. van de Griendt over 'Implementatie van continous process improvement in de produktieafdelingen van een beeldbuizenfabriek in de Volksrepubliek China', 20 december 1996, 10.40 uur, CT1812.

Dennis R. Damink over 'Procesmatige besturing van huisvestingsprojecten?', 18 december 1996, 16.00 uur, BB6.

Actualiteitscollege

Sport 7 is op 8 december gestopt met haar uitzendingen. In een actualiteitscollege zal worden gepoogd een analyse te maken van de mislukking van deze sportzender. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methoden uit het vak Strategisch Management. Drs. Moëd zal als discussieleider optreden, terwijl Bas van den Heuvel een korte inleiding verzorgt. Voor het college zal een korte reader met artikelen uit de dag- en weekbladen worden samengesteld. Het college waaraan maximaal 20 personen kunnen deelnemen, wordt gegeven op 20 december gedurende het vijfde en zesde college-uur. Aanmelden voor 17 december bij het secretariaat van de vakgroep op kamer 218 BB gebouw. De reader is, tegen kostprijs, vanaf 17 december verkrijgbaar bij het secretariaat van de vakgroep.

Voor informatie: Bas van den Heuvel (tel. 053-489 5194) of J. Moëd (tel.=053-489 3513 alleen donderdag en vrijdag).

Renovatiewerkzaamheden BB-gebouw

In verband met renovatiewerkzaamheden in het BB-gebouw is Bureau Onderwijszaken TBK de gehele maand december gevestigd in kamer BB 339. Het telefoonnummer blijft: 053 - (489)3516.

Sluiting

Bureau Onderwijszaken Technische Bedrijfskunde is gesloten van maandag 23 december 1996 t/m vrijdag 3 januari 1997.

Renovation BB-building

Because the renovation in the BB-building the office educational affairs is settled in room BB339 during the month of December 1996. The office educational affairs is closed from Monday 23 December 1996 until Friday 3 January 1997.

Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling (BISO) (186357)

Voor: TBK D1 / D2

Het vak Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling bestaat naast vijf hoorcolleges ook uit 5 practicumsessies (zie ook de onderwijsmededeling in het UTNieuws d.d. 21 november jl. en het publicatiebord van BOZ). De inschrijving voor de practicumsessies is inmiddels gesloten. Tijdens het eerste college is een uitreikstuk uitgedeeld met aanwijzingen voor het volgen van het vak. Voor diegenen die niet op het eerste college aanwezig waren, is dit uitreikstuk beschikbaar bij de vakgroepsecretaresse van BIK, kamer BB316/BB209. Voor de volledigheid: bij de UTake blekenm ook nog exemplaren van het dictaat van vorig jaar beschikbaar. Gezien de wijzigingen in de vakinhoud, zal dit dictaat te weinig basis bieden voor de cursus. Bovendien zijn de daarin opgenomen practicumopgaven niet meer relevant. Het nieuwe dictaat (november 1996) is nog verkrijgbaar bij de docent, kamer BB223 (prijs: f30 voor de module van voor de kerstvakantie, na de kerstvakantie zal nog een kleinere module worden toegevoegd). Het oude dictaat wordt inmiddels niet meer verkocht. Degenen die het oude dictaat hebben aangeschaft, kunnen dit weer inleveren bij de UTake en krijgen hun geld terug.

Toets Inleiding Fysische Transport Verschijnselen (137015)

Voor TBK - P. Op 6 maart 1997 is er een toets van 13.30 - 17.00 uur voor dit vak. Inschrijven voor deze toets kan t.z.t. op de normale wijze,namelijk via de tentamenlijn 8044.

Zaalwijziging Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063)

Voor TBK - P (alle groepen). Zaalwijzigingen Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063): Woensdag 18 december a.s., 3e/4e uur - van BB2 naar CC2, woensdag 15 januari a.s., 3e/4e uur - van BB2 naar CC1.

Voorlichting BKDP - CVO (180062)

Voor TBK D2. Maandag 13 januari a.s., 3e/4e uur wordt er een BKDP-voorlichting gehouden over CVO in zaal BB3.

Bedrijfsbezoeken

Voor: TBK Propedeuse Herhalers. Voor pre-praxis studenten bestaat er de mogelijkheid om het bedrijfsbezoek op de vertrouwde (is niet in projectonderwijsvorm) manier af te leggen. Studenten die daarvoor in aanmerking willen komen dienen zich voor 17 december a.s. in te schrijven via de lijst bij BOZ/TBK. Nadere informatie bij de coördinator; de heer M. Gerritsen, kamer BB207, telefoon 3496.

Informatie (186311)

Voor TBK D2/3. Verplichte deelname aan de groepsopdrachten. Uit de inschrijvingsgegevens bij BOZ is gebleken dat een aantal personen zich nog niet opgegeven heeft voor de groepsopdrachten voor het vak Informatie, ondanks de oproep in de onderwijsmededeling in het UTNieuws d.d. 28 november jl., het publicatiebord en de oproep tijdens het college. Omdat de beoordeling voor het vak deels zal plaatsvinden op basis van de resultaten van korte groepsopdrachten die elke week naar aanleiding van het college moeten worden uitgevoerd, volgt hier een herhalingsoproep. Mensen die het vak Informatie dit trimester willen volgen, dienen zich in te schrijven voor de groepsopdrachten in groepen van minimaal vier en maximaal vijf personen. In de week na het eerste college kunnen degenen die dit nog niet gedaan hebben, zich alsnog inschrijven bij de vakgroepsecretaresse Elke v.d. Veen (BB316/BB209) door zich aan te sluiten bij een groep dan wel een groep van vier of vijf personen als geheel in te schrijven. Daar is tevens de groepsopdracht voor de eerste week verkrijgbaar.

Werkcollege OCC ll

Studenten TBK-C kunnen het werkcollege OCC II (226021) volgen samen met groep 2 van CT&M: blok 3 vrijdag het eerste en tweede uur in zaal WB Z124, blok 4 vrijdag het derde en vierde uur in zaal WB Z122. De opdracht is af te halen bij G. Snellink in de pauze van het hoorcollege.

TN

Tentamens

Het tentamen Fysische meettechniek (144017) is maandag 6 januari 1997 van 13.30 - 16.30 uur in BB2.

Het tentamen Inleiding Optica (146012) is vrijdag 10 januari 1997 van09.00 - 12.30 uur in het Sportcentrum.

TW

Doctoraalvoordrachten

Saskia Faber over: 'Modelleren van het farmacokinetische systeem van varkens, woensdag 18 december 1996 om 14.30 uur in TW-RC 103b.

Joost Boerstoel over: Referentiemodellen in de Transportsector, dinsdag 17 december 1996 om 9.00 uur in TW-B103.

WB

Tentamen Kunststoffen, construeren en eigenschappen (112111)

Voor: WB D1-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 18 december 1996, 9.00 uur t/m 12.30 uur, zaal Sportcentrum UT.

Tentamen Stijfheid en sterkte 1 (115718)

Voor WB P-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 10 februari 1997 van 09.00 uur t/m 12.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 31 januari 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 6 februari 1997 bekend worden gemaakt.

Tentamen Calculus 2 (152027)

Voor WB P-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 27 januari 1997 van 09.00 uur t/m 12.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 10 januari 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 23 januari 1997 bekend worden gemaakt.

Tentamen Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor WB P-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 3 maart 1997 van 09.00 uur t/m 12.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 21 februari 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 27 februari 1997 bekend worden gemaakt.

Tentamen Toegepaste elektriciteit(113110)

Voor WB D2-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 3 februari 1997 van 09.00 uur t/m 12.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 24 januari 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 30 januari 1997 bekend worden gemaakt.

Tentamen Regeltechniek in de WB(113134)

Voor WB D2-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op vrijdag 21 maart 1997 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 7 maart 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 13 maart 1997 bekend

worden gemaakt.

Sluiting BOZ/WB (week 52 en 1)

Voor alle studenten

Bureau Onderwijszaken WB is van 23 december 1996 t/m 3 januari 1997 gesloten (week 52 en 1).

Campus en studentenleven

SPE

Advent

De derde adventszondag 15 december gaat pastor Gé Janssens (dir. van de Zwanenhof) voor. De laatste Advent is Jan de Jongh voorganger. De vieringen beginnen om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Kerstnacht en -morgen

Medewerking van muzikanten en koor zullen van de kerstnachtviering ongetwijfeld een bijzonder gebeurtenis maken. De nachtdienst op 24 december begint om 23.00 uur in de Vrijhof. Vooraf is er koffie en thee en daarna ook. Voorganger is Jan de Jongh. Op Kerstmorgen is er een dienst voor ouders en kinderen die geleid wordt door Kees Kuyvenhoven en om half elf begint.

Haardvuurgesprekken

Zondagavond 15 december 20.00 uur Magnoliastraat 22, Hengelo. Onderwerp: Kruipen de kerken in hun schulp?

Mystiek

Donderdag 16 januari begint er bij voldoende belangstelling een korte cursus - drie avonden - over mystiek. Wat is het? Verschillende vormen en voorbeelden. Opgave vooraf is noodzakelijk.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

Onze balie -in kerstsfeer nog wel- is elke werkdag geopend van ca. 12.30 tot 13.30 uur. Je kunt er terecht voor:

vragen over studiefinanciering; kamerverhuur(lijst)/huurverlagingspakket; derde wereldproducten; poenboek (met allerlei relevante studenteninfo); Vakwerk (info alle UT-vakken, per faculteit gerangschikt); Milieugids UT; (info alle milieu-UT-vakken/gratis af te halen!) etc. Uiteraard blijft het kantoor ook dagelijks geopend voor inloop en vragen.

Belangrijke data: *16 december, 19.30 uur Algemeen Bestuursvergadering Vrijhof-5 (punten van bepreking: de nieuwe financiele regelingen; studnten statuut nieuwe stijl; bestuurstructuur UT; SRD-ledenwerving en PR). Naast de bestuusleden zijn belangstellenden van harte welkom/ *21 januari, 13.30 uur Algemene Ledenvergadering, Vrijhof-5 met aansluitend nieuwjaarsborrel

campus en studentenleven/ diversen + srd

JOVD Twente

Het politiek cafe van 17 december gaat niet door! De plaats van de eerste commissievergadering van 18 december is café het Binnenhof, 19.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. Op 7 januari is er voor alle leden, belangstellenden en donateurs van de afdeling een nieuwjaarsborrel in café het Binnenhof, vanaf 20.30 uur. Deze week komt met vertraging de Liberaal Democraat weer uit. Verdere info is te verkrijgen bij Nathan (4895087) of

Claudia (4895273).

Nieuwjaarsbijeenkomst KIvI

Vrijdag 10 januari a.s is de nieuwjaarsreceptie van de regio Oost, in museum Jannink Haaksbergerstraat 147, Enschede. Museum Jannink vertelt het verhaal van 400 jaar wonen en werken in Twente. Met de komst van de industrie verandert het dagelijks leven in Twente ingrijpend. Kijkend naar de verschillende gebruiksvoorwerpen krijgt u een beeld van de toegenomen welvaart. Het museum is gehuisvest in de oude spinnerij Jannink. Dit gebouw is als best bewaard gebleven Lancashire fabriek van Nederland op de monumentenlijst geplaatst. Kosten voor de avond, inclusief toegang museum en hapjes en drankjes, f15 per persoon, ter plaatse te voldoen.

Programma: 19.00 ontvangst met koffie/thee, 19.30 nieuwjaarstoespraak door de voorzitter Regio Oost, 19.40 inleiding over Museum Jannink, 20.00 rondleiding en demonstraties in Museum Jannink, 21.00-22.00 borrel. Aanmelding dient te geschieden voor 4 januari via de KIvI-kamer (CT-3184), tel/fax: 053 - 489 40987, E-mail: [email protected]

Fanaat

Fanaat is een vereniging waar niet alleen gezelschapspelen worden gespeeld maar ook worden bedacht. Maandag 16 dec, dinsdag 17 dec en woensdag 18 dec zal Fanaat in een aantal kantines tijdens de middagpauze aanwezig zijn. Iedereen is welkom voor een kennismaking, een spelletje en/of lidmaatschap. Zelf is Fanaat gevestigd in de Belletrie- bibliotheek in de Bastille en is open op dinsdag en donderdag vanaf 20.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Pieter Schreuder (voorzitter) telefoon : 074-2424896 of Arjan Tempel(secretaris) telefoon : 053-4357692.

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Wij zijn maandag, woensdag en vrijdag geopend van 12.30 - 13.30 uur. Lijkt het je wat om meer over computers te weten te komen of je kennis aan anderen over te dragen? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. De koffie staat klaar. Het is nu al weer tijd om de boekenbestellijsten voor het derde trimester in te leveren. De uiterste inleverdatum is 20 december! Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina:

http://www.cs.utwente.nl/iapc.

AEGEE

Donderdag 12 december is het traditionele AEGEE-feest, voor iedereen toegankelijk. De entree is gratis en het feestgedruis zal rond 22.00 uur losbarsten op de klanken van de band Fool Proof. Plaats: sociëteit Asterion in de Pakkerij (markt 24).

Zaterdag 14 en zondag 15 december houdt AEGEE-Münster een regionale bijeenkomst, gecombineerd met het eveneens traditionele bezoek aan de Weihnachtsmarkt. Hier kun je onder het genot van een glas glühwein alvast je inkopen doen voor de kerst en tegelijkertijd een hele boel gezellig andere AEGEE-ers leren kennen.

Iets verder weg, maar wel zo leuk zijn de door AEGEE georganiseerde ski-weken. De eerste wordt georganiseerd door AEGEE-Bratislava van 28 december tot en met 6 januari 1997, inclusief een uitgebreid social program en een grote Silvester Party met wijnproefwedstrijd. Een andere zogeheten Snow University wordt door AEGEE-Tampere (Finland) georganiseerd van 6 tot en met 16 februari. Het programma omvat naast skiën onder andere een bezoek aan de poolcirkel en een ritje in een rendierslee. Wil je je inschrijven voor een van deze activiteiten, kom dan langs in onze sociëteit, oude markt 24. Of kom langs op werkdagen tussen 12.30 en 13.30 uur in Vrijhof kamer 232.

Dispuut KOH-I-Noor

Volgende week donderdag 19 december introduceert dispuut KOH-I-Noor zijn kerstfeest. Een goede gelegenheid om de collegeweken af te sluiten en de kerstvakantie te beginnen. Aanvang 22.30 uur, plaats sociëteit TRAM van Audentis. Live-band: Van Katoen, drive-in, consumpties f 1,50. Iedereen welkom.

Studieverenigingen

Scintilla

Volgende week: de KPN-case studie in Arnhem. Deze inschrijving voor deze case is mogelijk door het inleveren van een kort en bondig CV-

formulier bij het bestuur. Op 20 december is er de kerstborrel # Bekijk denieuwe homepage van Scintilla (www.scintilla.utwente.nl), met een directe link naar de STORES, voor al uw computersupplies # Na de vakantie is er op (waarschijnlijk) 14 januari een pokeravond (wederom georganiseerd door de SCALA). Binnenkort kom je meer hierover te weten. * Kom de leuke lichtjes bekijken in de cosy corner.

Inter-Actief

Woensdag 18 december organiseert de Accie een uitgebreide kerstlunch voor f14. Met kerststol, soep en broodjes # We zoeken nog steeds iemand voor de symposiumcommie voor Informatica.

ConcepT

Mensen die de ouderdag of Introkamp willen organiseren kunnen zich aanmelden bij het bestuur of inschrijven op het ConcepT-bord # De kamerdiensten worden deze week verzorgd door het kandidaatsbestuur. Maak ze het niet al te moeilijk, voor dringende zaken zijn we vanaf zaterdag 14 december weer bereikbaar. # Kun jij een betere brug bouwen dan de ingenieursbureaus? Zo'n 25 teams uit het hele land doen mee. Datum 14 december ('s middags). Voor meer info: Marielle (053-4337903) # Vanaf 16 december is het weer mogelijk in te schrijven voor T.A.G., die oudjaarsnacht om 0.00 uur in alle hevigheid losbarst. Voor meer informatie: de AkciE # De Borrelcommissie zoekt weer enthousiaste mensen om tijdens de borrels mee te helpen. Wil je een van de borrelbikkels worden, schrijf je dan in op het ConcepT-bord. Noteer alvast in je agenda, 8 januari 1997 organiseert de AkciE een nieuwjaarslunch. Meer informatie volgt nog # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Isaac Newton

Regelmatig is er een film te bewonderen in C101. Welke film er draait kan je lezen op het infobord dat in de hal hangt. Vanmiddag komt de Binnenlandse Reis Commissie terug van haar reis naar het westen van het land. Zij hebben zich verdiept in de offshore-industrie, bij onder andere Shell, Grootint, Hoogovens en De Schelde Groep # Infomiddag over de studiereis naar Brazilië en Argentinië in 1997. Hou de aanplakborden in de gaten. # Dinsdag 17 december is excursie naar Hartman, bekend van de tuinmeubels. Te zien o.a. spuitgietmachines. Schrijf je in op het Newtonbord # Heb je zin in een weekje gratis in een bungalow park, knutselen met techniek? Schrijf je dan nu in voor de voorrondes, een mechatronische opdracht op de UT:

http//www.newton.wb.utwente.nl/comm/inventech/ deadline 20 dec # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon

(053- 489)2531; e-mail [email protected]

TObias

TObias organiseert donderdag 12 december een kerstconcert in de middagpauze, plaats: studio van het TO-gebouw, gratis voor leden. Met koffie, thee en een kleine versnapering # TObias organiseert dinsdag 17 december een kerstavond. Eerst om 18.00 boerenkool met worst, daarna film. In de pauze en achteraf is er gelegenheid tot een borrel. Voor de prijs en meer bijzonderheden wordt verwezen naar het mededelingenbord onder aan de trap.

Arago

Maandagavond 16 december begint om ca. 19.30 uur de klaverjasavond in de kantine van het EL/TN. # Dinsdag in de middagpauze is de uitgestelde SOTN-vergadering. Er zal onder andere gediscussieerd worden over het toets-systeem. # 18 december kan een beperkt aantal studenten mee naar Utrechtvoor een case-excursie naar KPN. Wees er zeer snel bij! # Vrijdag 20 december wordt het kalenderjaar afgesloten met een knallende kerstborrel. De kerstvakantie is nog lang, dus kom nog even! # Woensdag 8 januari vindt de excursie naar Shell-Amsterdam plaats. De inschrijflijst hangt er al voor de vakantie. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Communiqué

Pasfoto's, zie vorige week. De vrije verkoop van de boeken is al een tijdje bezig # Op 19 december wordt de Midwinterborrel gehouden door alle studieverenigingen van het TW/RC-gebouw. De borrel vindt plaats in de kantine van het TWRC-gebouw # De Communiqué-kamer is elke dag (behalve dinsdag) geopend tussen 12.30 en 13.30 uur, te vinden in TWRC-A223. Telefoonnummer: 053-4894461 E-mail: [email protected]

Monsoon

De vereniging voor ontwikkelingskunde organiseert a.s. maandag 16 december de lezing, 13.45 uur in zaal CT-1345. Shanta Shina en Venkat Reddy van de M. Venkaparangaiya Foundation vertellen over kinderarbeid in India. De M.Venkaparangaiya foundation is er de afgelopen jaren in geslaagd om 15.000 kinderen uit de armste groepen, waaronder veel schuldslaven, uit hun werk te halen. Aansluitend om 15.30 uur in de Monsoon-kamer het traditionele Theekerstkransje. Dus kom allen ! Meer informatie kunt u krijgen in de Monsoon-kamer (CT-1796) of bij dr. N.G. Schulte Nordholt (053-4893533).

Abacus

Dinsdag 17 dec: Open Podium Avond in de Societeit van de Bastille. Gratis entree. Houd de aankondigingen op de prikborden in de gaten. Je kunt natuurlijk ook nog mee doen # Donderdag 19 dec: 15.30 uur lezing 'Educational Geometry', oa over wiskunde in de kunst van Esscher. Vervolgens om 16.30 uur de gratis midwinterborrel # De boekenlijsten voor het derde trimester liggen in de postvakjes en bij Abacus. Voor tijdige levering uiterlijk 20 dec inleveren # De Abacus Almanak Projectgroep (AAP) is nog op zoek naar creatievelingen die een stukje willen schrijven. Er is maar een restrictie: het moet over 1996 gaan # Donderdag 16 januari: excursie naar Urenco in Almelo # Ook in 1997 doet Abacus weer mee met de Bata444-race. Houd 25/26 april vrij, en schrijf je alvast in bij de Abacuskamer # Nog een weekend om vrij te houden: 24/25 mei. De voorbereidingen voor een ontzettend leuk weekendje uit zijn begonnen.

Sport

Volleyballen bij Harambee

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor nieuwe leden bij de gezellige volleybalvereniging Harambee. We zijn op zoek naar een spelverdeler 1e klasse heren en aanvalsters 3e klasse dames. Verder hebben we nog ruimte voor beginnende volleyballers voor zowel competitie als recreanten. Voor meer info bel Astrid (4330046) of het antwoordapparaat (4895220).

Sportraad

Vacature. Per maart '97 komt binnen de Sportraad weer een functie vrij. Heb jij zin om anderhalf jaar aktief te zijn binnen het sportgebeuren op de UT (een half jaar vice-voorzitter gevolgd door een jaar voorzitter, waarbij een jaar bestuurdersbeurs wordt geboden), bel dan 1144 of komlangs op onze kamer in het sportcentrum.Info-avond: 16 december, 20.00 uur, Sportraadskamer.

Kadermiddag. Voor alle (sport)verenigingsbesturen organiseert de Sportraad op 12 december een kadermiddag. Onderwerpen zijn o.a. het sportraadsbeleid, bezuinigingen, sponsoring en het besturen van verenigingen, met name specifieke taken voor voorzitters, penningmeesters en secretarissen. Ook is er ruimte om met verwante verenigingen te babbelen. Borrel na afloop. Meld je vereniging aan bij de Sportraad (tel. 1144) en doe mee!

Skiën

Donderdag 19 december geeft de Sportraad jou de mogelijkheid om voordat je op wintersport gaat weer even dat gevoel van de lange latten te krijgen. Of als je nog nooit op wintersport geweest bent, het onbekende te ontdekken. Dus kom skiën. Kosten bedragen f15 per persoon (incl. les en materiaal). Er wordt van 11.00 tot 12.00 uur geskied op het Rutbeek (aanwezig op Rutbeek om 10.45 uur). Voor meer informatie of inschrijven kom naar de Sportraad of bel ons even op 1144.

Euros Zeilen

Vanavond Bouwfeest in de loods aan de Achterhorst. 18 december is de eerste van de 7 lezingen die de instructiecie organiseert in het kader van 'Zoet, Zout en Zwaard'. Het is een basislezing voor iedereen, vergaderzaal A van het Sportcentrum, 20.00 uur. De volgende twee lezingen zijn op woensdag 8 januari.

Andere kamer organisatie Batavierenrace

De organisatie van de Batavierenrace is verhuisd naar de Vrijhof, alwaar kamer 215 is betrokken (naast het UT-nieuws). Ons telefoon numer is nu 3787, het faxnummer 4359890. We zijn te bereiken maandag t/m vrijdag van 13.00 uur t/m 16.00 uur. Buiten deze tijden is een boodschap achter te laten via de voice mail.

Handboogschieten

De handboogschietvereniging Sagittarius houdt zondag 15/12 de jaarlijkse FITA A-status wedstrijd, aanvang 11.00 uur, plaats grote zaal Sportcentrum. Er wordt op 24 banen geschoten met een afstand van 25 meter. Prijsuitreiking om 17.00 uur. Publiek is van harte welkom.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.