INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten college van bestuur d.d. 19 december 1996. Het College heeft het Automatiseringsjaarplan 1997 goedgekeurd. Het wordt ter informatie toegezonden aan de U-raad. Het College heeft het werkplan College van Bestuur/ Universiteitsraad over de periode januari tot en met april 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad. Het

Algemeen

Besluiten college van bestuur d.d. 19 december 1996.

Het College heeft het Automatiseringsjaarplan 1997 goedgekeurd. Het wordt ter informatie toegezonden aan de U-raad.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur/ Universiteitsraad over de periode januari tot en met april 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft op voordracht van de Secretaris van de Universiteit en in overeenstemming met het bestuur van de faculteit der Toegepaste Wiskunde, de heer ir. R.C.W. Strijbos benoemd tot waarnemend directeur van de faculteit der Toegepaste Wiskunde voor de periode van 1 februari 1997 tot 1 mei 1997.

Bureau internationale samenwerking

Broodje buitenland: Colombia. In het maandelijkse broodje buitenland zal deze keer student Marcel Duivendijk verslag doen van zijn verblijf in Colombia. U bent allen welkom op donderdag 23 januari a.s. van 12.30 tot 13.30 uur in Infocentrum de Boerderij. Neem zelf je broodje mee, er is koffie en thee. Inlichtingen bij Joke Heisterkamp, BIS, tel. 053-4894697.

Promoties

Promoties

G.Takens , 9 januari, 13.15-14.00 uur, BB-2, titel 'Functionalization of polymeric surfaces by oxidative gas plasma treatment'. Promotor prof. dr. J.Feijen.

P.de Clercq , 9 januari, 15.00-15.45 uur, BB-2, titel 'At the sign of the oriental lamp the Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750'.

A.Voroshilov, 10 januari, 13.15-14.00 uur, BB-2. Promotoren prof. dr. H.Cohen en prof. dr. P.Klein.

A.Voroshilov , 10 januari, 13.15-14.00 uur, BB-2, titel Polarised coherent raman and saturation micro-raman studies of biological macromolecules'. Promotor prof. dr. J.Greve.

B.Betlem , 10 januari, 15.00-15.45 uur, BB-2, titel 'Hierarchial control of batch distillation'. Promotoren prof. ir. j.Rijnsdorp en prof. dr.ir. B.Roffel.

R. Wichern , 16 januari, 16.45-17.30 uur, BB-2, titel 'Planar High-Tc Josephson junctions'. Promotor prof. dr. H. Rogalla.

D.J. van der Zee , 17 januari, 15.00-15.45 uur, BB-2, titel 'Simulation as a tool for logistics management'. Promotor prof. dr. A.van Harten.

M.Ummelen , 17 januari, 16.45-17.30 uur, BB-2, titel 'Procedural and declarative information in software manuals'. Promotor prof. dr. P.Schellens.

W.Veerkamp, 23 januari, 13.15-14.00 uur, BB-2, titel 'Statistical methods for computerized adaptive testing'. Promotor prof. dr.M. Berger.

F.van Heuveln , 24 januari, 15.00-15.45 uur, BB-2, titel 'Characterisation of porous cathodes for application in solid oxide fuel cells'. Promotoir prof. dr. H. Verweij.

J.Kappert , 24 januari, 16.45-17.30 uur, BB-2, titel 'Integration ofcomponent desing, process planning and die design in rubber pad forming'. Promotor prof. dr. ir. H.Kals.

A.Harmsen , 31 januari, 13.15-14.00 uur, BB-2, titel 'Situational method engineering'. Promotor prof. dr. P.Apers.

W.Stevels , 31 januari, 15.00-15.45 uur, BB-2, titel 'Ring-opening polymerization of lactones by yttrium alkoxides'. Promotorprof. dr. J.Feijen.

J.Peeters , 31 januari, 16.45-17.30 uur, BB-2, titel 'Characterization of nano-filtration membranes'. Promotor prof. dr. H.Strathmann.

Onderwijs

Alle faculteiten

Voorbereidingsbijeenkomst Stage (180059)

Voor: studenten die in februari 1997 op stage gaan. Vrijdag 17 januari 1997 is er een voorbereidingsbijeenkomst voor de 2e-jaars stage, waar de laatste tips hoort voor het uitvoeren en afronden van je stage. Tevens zal een studente vertellen over haar stage-ervaringen. Tijd en plaats 12.30 - 13.30 uur, BB4.

Produktiemanagement I (181056)/Inleiding Bedrijfsleer (181001)

Zie onderwijsmededeling onder kopje TBK/CT&M.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. UniConsult zet op projectmatige wijze studenten in bij adviesopdrachten, onder andere op het gebied van: informatietechnologie, kwaliteit, marketing, strategische beleidsvorming en techniek. De beloning is, naast ervaring, ongeveer 25 gulden per uur. De uitvoering van de meeste projecten kun je zelf plannen en is goed te doen naast je studie. Ben jij derdejaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren, kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct).

TBKKijk ook op onze borden in het BB-gebouw en WB-gebouw. UniConsult Twente wordt gesteund door het Theatercafé, onderdeel van de Twentse Schouwburg NV.

TBK-C/ CT&M studenten gezocht

Voor een van haar relaties, een van de grote Nederlandse bouwondernemingen, verzorgt TSM Business School een meerdaagse cursus voor senior project managers. Voor de ondersteuning van de deelnemers aan de cursus is TSM Business School op zoek naar drie studenten TBK-C of CT&M met een aantoonbare affiniteit met bouw c.q. civiele techniek. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de hele cursus, welke loopt van 10 maart 1997 tot en met 21 maart 1997, en in de zes weken voorafgaande aan de cursus. Meer info bij Anita Steenstra, TSM Business School, tel.: 053-4898009. Doe je geen TBK-C of CT&M, maar kun je je wel vinden in de gevraagde persoonskenmerken, dan word je ook van harte uitgenodigd je op te geven voor een kennismakingsgesprek.

BSK

Roosters blok 1.4

Bestemd voor: P-Studenten BSK. Mede in verband met het vak 'Sturen in de samenleving' is het rooster van blok 1.4 ingrijpend gewijzigd. Een herzien rooster is af te halen bij BOZ-BSK.

Afstudeeropdracht Deloitte en Touche, overheidsmanagement & Advies te Leusden

zie vorige krant

Afstudeeropdracht Het Streekziekenhuis Midden-Twente te Hengelo

zie vorige krant

Nabespreking staats- en bestuursrecht II (175003)

Bestemd voor : D1-Studenten BSK. De nabespreking van staats- en bestuursrecht II (175003) is op donderdag 16 januari a.s., 12.30 uur in zaal TW B-209.

Afstudeercolloquia

Peter Klamer over '36 uur; een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van een 36-urige werkweek, 24 januari 1997 om 14.00 uur in TW B-209.

Ronnie Korver over 'Sometimes you need to think small! Een onderzoek naar de kritieke succes- en faalfactoren die van invloed zijn bij het opstarten en functioneren van 'business incubator centres' in Centraal- en Oost-Europa, 17 januari 1997 om 16.00 uur in BB 5.

Joscha de Vries over 'Het BVS intraregionaal verdeeld.'

Een onderzoek naar de geschiktheid van het budgetverdeelsysteem van Andersson Elffers Felix/Berenschot voor intern gebruik in politieregio's, 21 januari 1997 om 16.00 uur in BASTILLE AMPHITHEATER.

Jörg Verbaas over 'Starting from scratch; building capacity in Cambodia' .Exante evaluation of training, given by UNDP/CARERE under the Local Development Fund, of civil servants in Battambang province, 17 januari 1997 om 14.00 uur in TW C-238.

Peter Beumer over 'Onbekend maakt onbemind ?' Een onderzoek naar de mogelijkheden om met inzet van rentederivaten de renterisico's te reduceren bij het voorzien in de toekomstige financieringsbehoefte van de gemeente Apeldoorn, 24 januari 1997 om 11.00 uur in TW B-209.

Ruud Knook over 'Laat de kinderen tot Mij komen'. De vrijheid van onderwijs in liberaal perspectief, 7 februari 1997 om 15.45 uur in TW C-238.

CT

EL

Eenmalige zaalwijziging college Fysiologie (129353)

Op donderdag 23 januari, 5e t/m 7e uur, zal het college fysiologie (129353) niet gegeven worden in T4 maar in BB 6.

EL D1-studenten

Extra tentamen meettechniek (123150). Voor: EL D1-studenten. Er komt eenextra tentamen meettechniek (123150), op donderdag 13 februari 1997, 13.30 - 17.00 uur, in BB1. Aanmelden voor het tentamen is niet nodig.

D-voordrachten

M. Vliek over 'Modeling removal of potassium, from T-tubules of skeletal muscle fibres', 31 januari 1997, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J.T. Ruiter over 'Design and Fabrication of Electrostatic Driven Micropump, 24 januari 1997, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J.H.M. Kiekebosch over 'Analyse en Implementatie van Gebruiker-Server, Interacties in een Video on Demand Systeem', 24 januari 1997, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

P. van der Heide over 'Validation of the electrical motor models for the OLMECO library', 29 januari 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

INF/BIT

Gevraagd: student-assistenten Decision Support Systems

Taken: begeleiden van het practicum bij het vak Decision Support Systems (212035); beoordelen van de practicumverslagen; bijhouden van de practicumadministratie; contact onderhouden met de systeembeheerder. Eisen: student Informatica, Technische Bedrijfskunde of BIT; het vak Decision Support Systems met goed gevolg afgerond, kennis van Express/EIS. Het vak wordt gegeven in het 3e trimester en vindt plaats in de practicumzalen bij Informatica en TBK; tijdsbesteding is 1 middag per week gedurende 9 weken. Informatie: Sietze van der Honing, Faculteit Informatica, tel. 053-4893698.

Doctoraalvoordracht

Ebo van der Laan over: 'Electronic transactions among non-cooperating principals', op 17 januari 1997 om 15.00 uur in INF-L204 (demozaal)

Stages/D-opdrachten op het gebied van Spraak en Dialoog

Bij het Belgische bedrijf Lernout & Hauspie wordt gewerkt aan produkten en systemen op het gebied van spraak- en dialoogtechnologie. Studenten Informatica kunnen hier diverse (afstudeer)stages doen. Nadere inlichtingen over de opdrachten zijn te verkrijgen bij prof.dr.ir. Anton Nijholt (INF2055, 3686), email: [email protected]

Doctoraalopdrachten bij KPN Research in Groningen

KPN Research in Groningen is op zoek naar een drietal afstudeerders op het gebied van data mining. Studenten die interesse hebben kunnen contact opnemen met: Mannes Poel INF 2102

tel: 053-4893920, email: [email protected]

Herkansing mondeling tentamen Groepswerk Ondersteunende Syste men (186359) of Systemen voor Coöperatief Werk (234007)

Voor TBK, BIT. Studenten, die deze nog niet succesvol hebben afgerond en wel meegewerkt hebben aan de verplichte scriptie, worden in de gelegenheid gesteld een mondeling tentamen te doen op woensdag 5 of donderdag 6 februari a.s. Een afspraak kan gemaakt worden via Elke van der Veen (toestel 3912)

TBK/CT&M

Cursus Directievoering (181019)

Voor: TBK D2,3. Het TSM Ondernemerscentrum start 22 januari a.s. weer met de cursus Directievoering. Directeuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met een capita selecta vak van 2,5 tot 4 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van januari tot juni 1997.

Voorkennis: bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven voor dit bijzonder Onderwijsproject kan vanaf 10 januari a.s. bij BOZ/TBK. Voor inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531, b.g.g. 3484. Op maandag 20 januari a.s. van 12.30-13.30 uur wordt er in BB-108 (BB gebouw) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die verplicht is om bij te wonen.

Herkansing mondeling tentamen Groepswerk Ondersteunende Systemen (186359) of Systemen voor Coöperatief Werk (234007)

VOOR: TBK, BIT

Studenten, deze bovenstaande vakken nog niet succesvol hebben afgerond en wel meegewerkt hebben aan de verplichte scriptie, worden in de gelegenheid gesteld een mondeling tentamen te doen op woensdag 5 of donderdag 6 februari a.s. Een afspraak kan gemaakt worden via Elke van der Veen (toestel 3912)

OBIK (186353): ouderejaars die voor het eerst OBIK gaan volgen & herhalers

Voor: TBK, P. Studenten die vorig jaar bij de heer Thiadens voor de cases OBIK punten hebben gekregen voor de cases, kunnen 19 maart 1997 een tentamen volgens de 'methode Thiadens' doen. Ouderejaars studenten die het vak OBIK nog moeten doen, en vorig jaar geen punten hebben gehaald, moeten een groepje vormen om de opdrachten voor de werkcolleges te maken (waarmee de helft van het eindcijfer verdiend wordt). Om de groepsvorming te vergemakkelijken kunnen studenten die hiervoor in aanmerking denken te komen zich bij de docent melden (Mw. Limburg, 4091), zij zal dan de 'koppeling' verzorgen. De werkcolleges vinden voor deze groep plaats op woensdag 7e/8e uur (12/2, 26/2 en 12/3). Er zal dus geen tentamen worden aangeboden waarmee 100 procent van het eindcijfer kan worden behaald.

Colloquia

T.R Monster over '

Acoustic Echo Cancellation. A study into exploitation possibilities', 17 januari 1997, 15.45 uur, CC3.

Sander Rijnders over

'Een ontwerp voor het opstarten en instandhouden van een expliciet leerproces in verbeterteams bij de DSW Rijswijk en omstreken', 31 januari 1997, 13.30 uur, BB6.

Extra herkansing Mechanica II (115716)

Voor: D-CT&M. Op 24 juni a.s. zal er een extra herkansing plaatsvinden van het vak Mechanica II (115716).

Herkansing Dynamisch Verkeersmanagement (222030)

Voor: D-CT&M, V&V. Ten onrechte staan op het tentamenrooster in augustustwee herkansingen vermeld van het vak Dynamisch Verkeersmanagement (222030); op vrijdag 15 augustus a.s. en op donderdag 21 augustus a.s. Het tentamen van 21 augustus a.s. komt te vervallen!

Hertentamen Duurzaam bouwen (226500)

Voor: D-studenten CT&M, Bt&Bp. De herkansing van het vak Duurzaam bouwen (226500) zal plaatsvinden op vrijdagochtend 15 augustus 1997.

Inleiding programmeren (211000)

Voor: P-studenten TBK/CT&M. Op dinsdag 21 januari van 10.30 tot 12.30 uur wordt de mogelijkheid geboden om de practicumtoets voor het vak Inleiding programmeren af te ronden. Deze practicumtoets vindt plaats in de Projectruimte (P102 en P104) van het INF-gebouw. Tevens is voor deze practicumtoetst de uitwerkruimtes U3 en U4 gereserveerd.

Opdracht PBBO

Voo: TBK D2. Om het vak PBBO af te ronden moet je de volgende onderdelen hebben afgerond: het tentamen; het SPSS-practicum; de opdracht ter voorbereiding van het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP). Je kunt de opdracht afhalen bij Hans Heerkens (BB425). Maandag 3 februari bijeenkomst waarin de opdracht wordt toegelicht. Lees de opdracht vooraf door. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB4. De opdracht wordt uitgevoerd door de groepen zoals die zijn ingedeeld voor het BKDP. Lever de opdracht uiterlijk 24 februari in (postvakje Hans Heerkens, kamer BB 316) om tijdig het tentamenbriefje van PBBO te kunnen ontvangen. Vermeld de namen van de groepsleden plus adres en telefoonnummer van één van de groepsleden die optreedt als contactpersoon. Voor de opdracht ontvang je geen cijfer maar de kwalificatie 'voldaan' of 'niet voldaan'. In dit laatste geval dien je de uitwerking van de opdracht te verbeteren. De nagekeken opdrachten kunnen vanaf 3 maart worden opgehaald bij mevr. E. van der Veen (BB316). Opdrachten die nà 31 augustus nog niet zijn opgehaald worden vernietigd. Begin maart geeft de docent voor belangstellenden commentaar op de uitvoering van de opdrachten en adviezen voor de verdere uitvoering van het BKDP. Dit gebeurt tijdens vier bijeenkomsten: Thema A (Continuïteit van Organisaties) en thema B (Vernieuwing van Voortbrengingssystemen): maandag 3 maart, 12.30-13.30 uur in CT 1812. Thema C, D, E en F (Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen, Effective Management of the Information Resource, Logistiek en Luchtvaart): donderdag 6 maart, 12.30-13.30 uur in BB6.

Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling (BISO) - 186357

Voor: TBK D1/D2. Voor degenen die dit in de loop van de week nog niet tijdens het practicum of langs een andere weg hebben verkregen: bij de vakgroepsecretaresse in BB-316 is een uitgewerkt voorbeeld van een gegevensstructuuranalyse af te halen. Dit voorbeeld kan hulp bieden bij het voorbereiden van practicumsessie 5 en bij het uitwerken van de Transportcase.

TBK-herhalers, Wiskunde II voor TBK (152007)

In verband met de voorlichtingsdagen wordt het college op donderdag 13 februari a.s. (7+8 uur) eenmalig verplaatst van TW-C 238 naar TW-B 101.

Hertentamen Waterbouwkunde van rivieren (224550)

Voor: D-CT&M. Het hertentamen van het vak Waterbouwkunde van rivieren (224550) is op verzoek van studenten verplaatst van maandag 18 augustus a.s. naar vrijdagmiddag 4 juli a.s.

Wijziging hoorcollege Mechanica I (115706)

Voor: P-CT&M. In verband met een voorlichtingsbijeenkomst wordt het hoorcollege van het vak Mechanica I (115706) in week 7 verplaatst van donderdag 13 februari het eerste en tweede uur naar dinsdag 11 februari het eerste en tweede uur in zaal BB2.

TBK-L student gezocht

Voor een van haar relaties, te weten NS Reizigers, verzorgt TSM BusinessSchool een meerdaagse cursus op het gebied van Logistiek Management. Voor het maken van samenvattingen van de verschillende sessies, is TSM Business School op zoek naar een TBK-L student. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele cursus, welke plaatsvindt op 7 en 8 februari, 7 en 8 maart, 25 en 26 april en 30 mei 1997 (totaal dus 7 dagen). De verslagen dienen binnen 10 dagen na ieder seminar uitgewerkt te zijn. De cursus wordt op de campus gegeven. Uiteraard staat hier een finaciele vergoeding tegenover, nl. f1.000 voor zeven dagen. Ben je geinteresseerd in dit project, dan vragen wij je naam op te geven bij Anita Steenstra, TSM Business School, tel,: 053-4898009. Vervolgens zal een afspraak worden gemaakt voor een kort kennismakingsgesprek met een van de projectmedewerkers. We horen graag zo spoedig mogelijk je reactie!

Stageplaats bij ROTEB Rotterdam

Nieuwe wetgeving stelt Original Equipment Manufactures (OEMs) verantwoordelijk voor hun 'eigen' produkten na de gebruiksfase. Dit betekent dat een substantieel deel van de zgn. retourprodukten moet worden teruggenomen en gerecycled. In veel gevallen zal de OEM dit uitbesteden aan derden. Een van deze dienstverleners is de Rotterdamse stadsreiniger ROTEB, met ongeveer 1200 werknemers een van de grootste afval- en recycling bedrijven van in Nederland. Er bestaat de mogelijkheid tussen 3 februari en 14 maart 1997 een onderzoek van ongeveer 4 weken te verrichten naar de milieutechnische en bedrijfseconomische haalbaarheid van demontage van huishoudelijke electronica (zgn. bruingoed). Je draait mee in een experiment van ROTEB zelf, derhalve is een andere periode niet mogelijk. Meer info bij Harold Krikke of Peter Schuur (BB434/418).

TCW

Psychologie van de Persuasieve Communicatie (168604)

Op 21 januari a.s. begint het TCW-vak Psychologie van de Persuasieve Communicatie (168604). De eerste bijeenkomst op 21/1 is een plenaire bijeenkomst, waarin onder meer gesproken zal worden over de verdere opzet en afronding van het vak. De overige bijeenkomsten bestaan uit werkgroepen van max. 15 personen. De werkgroepbijeenkomsten nemen per keer 2 college-uren in beslag. De groepen worden tijdens de eerste bijeenkomst ingedeeld. Tijden en plaats van bijeenkomst van de werkgroepen worden tijdens de eerste plenaire bijeenkomst bekend gemaakt. Bovendien wordt dan het aanvullende studiemateriaal uitgedeeld. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook de plenaire, is verplicht. Let op: de eerste plenaire bijeenkomst zal plaatsvinden op 21 januari 1997, 5e/6e uur, in zaal TWRC 103a (dit is in de CIV-vleugel).

Filosofie van de Communicatie (168609)

De presentatiecolleges van het vak Filosofie van de Communicatie (168609) op 9 januari a.s. 5e t/m 8e , 14 januari a.s. 1e. t/m 4e uur en 16 januari a.s. 5e t/m 8e zullen niet in CC2 worden gehouden, maar ik TW/RC A 225.

Bestuurlijke informatievoorziening (168801)

Voor het vak Bestuurlijke Informatievoorziening (168801) is, als voorbereiding op de herkansing in week 5, een extra werkcollege gepland op woensdag 22 januari a.s. 1e en 2 uur in zaal TW B209.

Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie (168802) / Cognitieve Psychologie (168905)/ Toegepaste Communicatiewetenschap II (168602)

Voor: TCW D1 studenten. Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie (168802). Het vak Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie zal i.v.m. een cursus van de docent op vrijdag 23 januari a.s. het 1e en 2e uur en op vrijdag 7 februari a.s. het 1e en 2e uur niet doorgaan. Deze colleges zullen op 27 februari a.s. het 1e t/m 4e in CC2 worden ingehaald. I.v.m. de UT voorlichtingsdagen zijn er geen zalen beschikbaar en vervallenderhalve de volgende colleges: Cognitieve Psychologie (168905) op donderdag 13 februari a.s.het 3e en 4e uur in CC3 en Toegepaste communicatiewetenschap II (168602) op donderdag 13 februaria.s. het 5e en 6e uur in TW B209.

TN

Faculteitscolloquium TN

Prof.dr. M. Scheffler van het Fritz Haber Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Duitsland, over: Microscopic Processes of Crystal Growth: Origins and ways to influence the surface roughness and self-organisation of nano-scale islands; 22 januari 1997, 16.00 uur, EL/TN-T4

Doctoraalvoordrachten

F.H. de Wild over: Friction Force Microscopy and Adhesion Determination; 15 januari 1997, 15.30 uur, Amphitheater (Vrijhof).

Y. Seppenwoolde over: Het foetale magnetocardiogram; 22 januari 1997, 11.00 uur, EL/TN B1220.

Roosterwijziging P

Het hoorcollege Electriciteit en magnetisme (140526) van woensdag 12 februari het 3e en 4e uur wordt verplaatst naar dinsdag 4 februari het 3e en 4e uur in zaal CT 1814.

Roosterwijziging D3

Het college Biofysica (144010) wordt verplaatst van woensdag het 3e en 4e uur naar vrijdag het 3e en 4e uur in zaal EL/TN 10156. Dit geldt voor de weken 2 t/m 10.

P-studenten/ Practicum Constructies in de fysische techniek (114704)

Dit practicum zal gehouden worden zoals op het rooster vermeld in de weken 6 t/m 11. Voor TN1 op maandag 5e t/m 8e uur in WB hal V-108 en op vrijdag 1e t/m 4e uur in CT 3520.

Voor TN2 op maandag 5e t/m 8e uur in WB Z-122 en op vrijdag 1e t/m 4e uur in CT 3148A. Voor TN3 op dinsdag 5e t/m 8e uur in CT 3134 en op vrijdag 5e t/m 8e uur in CT 3520. Voor TN4 op dinsdag 5e t/m 8e uur in CT 3142 en op vrijdag 5e t/m 8e uur in CT 3522.

TO

Ontwikkeling van volwassenen (194513)

Voor: D1-studenten. Het college Ontwikkeling van volwassenen (194513) van donderdag 13 februari a.s., 5e en 6e uur wordt verplaatst van CC3 naar CT 1814

Tentamen Data-analyse 2/methoden en technieken

Voor: werweven studenten TO. Het tentamen Data-analyse 2 (196035)/Methoden en technieken zal plaatsvinden op 29 januari 1997 van 9.00 uur - 12.30 uur in BB2.

Keuzevak 'Multidisciplinair Ontwerpproject'

Voor: TO-studenten. Aansluitend op de algemene vakgroepvoorlichting zal er woensdag 22 januari, zaal L216 (ongeveer 15.00 uur) voorlichting worden gegeven over het voor TO nieuwe keuzevak 'Multidisciplinair Ontwerpproject'. Dit vak van 6 SP loopt in het 3e trimester (start: 1 april 1997; eindpresentatie 11 juni 1997) en is bedoeld voor studenten die op dat moment circa 60 SP in het doctoraal hebben.

TW

Doctoraalopdrachten bij KPN Research in Groningen.

zie onder INF

BO Meetkunde

Op verzoek van de docent en na overleg met de studenten wordt dit college m.i.v. week 3 verplaatst van DI 7+8 in TW-C138 naar WO 5+6 in TW-RC103a.

Doctoraalvoordracht

Gertjan Kloosterman over: 'Initial Surface triangulations in 3D Space', donderdag 23 januari 1997 om 16.00 uur in TW-B 209.

WB

WB-Vakgroepvoorlichting

Voor: WB-studenten gen. '94 en eerder (die nog niet gealloceerd zijn). In de weken 3 t/m 12 vinden vakgroepvoorlichtingen plaats voor de studenten van generatie '94 en eerder (die nog niet gealloceerd zijn). De woensdagmiddag is hiervoor gereserveerd. Tijd, plaats en programma worden door de vakgroepen afzonderlijk bekend gemaakt.

15 januari : Materiaalkunde; 22 januari : Thermische werktuigbouwkunde; 29 januari : Technische mechanica; 5 februari: Werktuigbouwkundige automatisering; 12 februari: Warmte- en stromingsleer; 19 februari: Biomedische werktuigbouwkunde; 26 februari: Ontwerpen in kunststoffen; 5 maart : Tribologie; 12 maart : Produktie- en ontwerptechniek; 19 maart : Produktie- en operationeel management.

Rectificatie Tentamen Regeltechniek in de WB(113134)

Voor WB D2-studenten die deelnemen aan Project F. Dit tentamen vindt plaats op maandag 7 april 1997 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 14 maart 1997. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 20 maart 1997 bekend worden gemaakt.

De voorgaande onderwijsmededeling betreffende het tentamen Regeltechniek in de WB is bestemd voor NIET Project F-studenten.

Doctoraaluitreiking d.d. 13 maart 1997

Voor: WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 13 maart dienen zich voor 20 februari 1997 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier.

De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 27/2/'97 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

WWTS

Campus en studentenleven

SPE

SPE

De Celestijnse Belofte!? Bezig zijn met zin is in. Met of zonder god of goeroe zoek je meer dan prettig bier, zeep-tv, romance-vakantie. Jij zoekt naar zin, al of niet op eigen houtje. Het boek 'de Celestijnse belofte' is veel verkocht en heel bekend. Blijkbaar klinkt het als een klok en roept het weerklank op. Maar weet jij waar de klepel hangt? Vier woensdagavonden: 1. Een video-opname: op zoek naar het geheim van de schrijver, 2. Culturele achtergronden, 3. Psychologische visie, 4. De betekenis van religie. Het is niet nodig het boek te kopen of te lezen. Data en tijd: 22 jan., 5 en 19 feb, 5 mrt 1997 om 19:30u. Plaats: kamer 201 Vrijhof. Begeleiding: Kees Kuyvenhoven.

God van de filosofen. Een nieuwe kring die bij voldoende belangstelling start op woensdagavond 22 januari a.s. De filosoof Theo de Boer schreef een intrigerend boek over 'de god van de filosofen en de god van Pascal'. De natuurkudige Blaise Pascal bewaarde in de zoom van zijn jas een aantekening over een godservaring. Wat overkwam hem? Hoe denken oude (godsbewijzen) en moderne filosofen over god en godsdienst. Uitgangspunt is het boek van De Boer, maar ook over de richting waarin andere filosofen denken iets te melden. Inschrijving vooraf bij het secretariaat of de cursusleider Jan de Jongh is noodzakelijk.

Inleiding op de Bijbel. Vanaf donderdag 23 januari zijn er een aantal avonden over het ontstaan en de inhoud van de bijbel. Kunst, literatuur - kortom de West-Europese cultuur is zonder de kennis daarvan niet te verstaan. De cursus is vooral bedoeld als eerste kennismaking. Opgave vooraf is gewenst. Om de veertien dagen, 19:30-21:00 uur, kamer 202 Vrijhof.

Viering

Opbrengst collecten. 1 december - Kinderen in de knel: f 181,50; 15 december - Sipazfonds Latijns-Amerika: f 178,65; 22 december - Pax Christi Kinderhulp: f 203,-; 24 december (Kerst) - Solidaridad: f 354,65.

Bereikbaarheid pastores. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Deze week houdt de SRD een ledenwerfactie tijdens de mensa-uren 's avonds. De nieuwe UT-Vizier is uit met interessante colums en met een fantastische Golfbijlage. Er zijn nog exemplaren op kantoor. De Andere Krant is ook weer uit (uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) met relevante info voor studerend Nederland of geintersseerden in studerend Nederland met info over MUB, mensenrechten Turkije, nieuw bestuur LSVb, interview met parlementair jounalist Max van Weezel, bindend negatief studieadvies. ALV maandagmiddag 21 januari, 13.30 uur, Vrijhof-5 met aansluitend de nieuwjaarsborrel in het kantoor van de SRD. Tijdens deze borrel wordt het eerste exemplaar van het boekwerkje 'Opvolgers gezocht.....opvolgers gevonden'/ continuïteit van besturen', uitgereikt aan drs. Frits Lagendijk het nieuwe hoofd van de dienst Studentenwelzijn (BSD, BSP, CSA). In dit boekwerkje speelt Didy Knaken in op vele praktische maatregelen en wenken voor studentbestuurders: ook adviezen voor overdracht zijn meegenomen. Evaluatie volgt over een jaar. De SRD heeft weer een werkgroep Internationaal: leden zijn welkom. Info kantoor SRD.

Diversen

Studieverenigingen

ConcepT

Donderdag 23 januari ALV + bestuurswissel, 14.30 uur in WB-N-105 (filmzaaltje). Tijdens de ALV zal tevens de almanak gepresenteerd worden # De gezamenlijke studieverenigingen presenteren het nieuwjaarsfeest, dinsdag 21 januari, 22.00 uur in La Conga met de Souled-band. Kaarten: f3,50 verkrijgbaar op de ConcepT-kamer, aan de zaal f5 # Vandaag (16-01) in de middagpauze om 12.30 uur in WB-hal V212 is er een groot CiTSO over je rechten en plichten als student # IACES organiseert van 2-6 februari een uitwissling. Zo'n 20 Scandinaviërs zullen deze kant op komen. Meer informatie volgt nog # 'Van planvorming tot project, over de opdrachtgever in de bouw en de stuurlui aan de wal' is de titel van het symposium donderdag 6 februari De huidige symposiumcommissie zoekt hier nog activisten voor Inschrijven kan op het ConcepT-bord # De AkciE zoekt versterking. Meld je nu aan # Per 15 januari a.s. komt in de Bestuurscommissie CT&M een plaats vrij voor de studentvertegenwoordiger van BT&M. Volor vragen: ConcepT-kamer of bel 053-4893884 #

Arago

Vanmiddag vanaf half vijf actievelingenwervingsborrel in de Aragokamer # Dinsdag 21 januari Nieuwjaarsfeest in La Conga vanaf 22.00 uur. Kaarten (f3,50) krijgbaar in de Aragokamer # Woensdag 5 februari excursie naar de uraniumverrijkingsfabriek Urenco, vooral bedoeld voor jongerejaars. Let op de inschrijflijst op het prikbord # Donderdag 6 februari is er voor eerste- en tweedejaars een interuniversitaire natuurkunde-olympiade in Amsterdam. Vorm een team van vier personen en geef je op in de Aragokamer! # Vanmiddag: Excursie naar Urenco in Almelo # De lezing Educational Geometry is verplaatst naar donderdag 6 feb, voorafgaand aan de borrel # Het eerste Mathematisch Cafe van dit jaar is 23 jan, ook voorafgaand aan de borrel #

Alembic

De inschrijving voor de studiereis naar Canada is geopend. In april '98 zal deze reis, getiteld 'Versatile chemistry in a vast country' plaatsvinden. De loting is op 2 april, dus schrijf je uiterlijk 1 april in! Meer informatie is te krijgen op de Alembic-kamer# Op 22 januari vindt weer een borrellezing plaats, deze keer van Shell. Schrijf je nu in op het Alembic-bord!# Kom langs voor de nieuwste computeraanbieding, een Intel pentium 133, 16 MB RAM, 1.2 GB HD, 8 speed CD-ROM en toebehoren #

TObias

TObias zoekt nog mensen voor de ouderdagcommissie, werkvelddagcommissie en kampcommissie. In het bestuur komt een plaats vrij voor de functie van penningmeester. Meer info in de Tobiaskamer # Dinsdag 21 januari organiseren de gezamenlijke studieverenigingen het nieuwjaarsfeest 1997. Dit feest zal plaatsvinden in La Conga en zal om 22.00 uur beginnen. De band 'Souled' zal deze avond optreden. Kaarten zijn in de voorverkoop o.a. verkrijgbaar bij TObias en de kosten zijn f3,50. Kaarten kosten f5,- bij verkoop aan de zaal.#

Scintilla

De lezingencommisie organiseert op 23 januari een lezing over de welbekende (chip)kaart. Het bestuur van 1997 is als volgt samengesteld: Wouter Wormgoor, voorzitter; Debby Kok, secretaris; Roald Geerligs, penningmeester; Marthijn Ekkelboom, activiteitencommisaris, Simone Vehof, PR-commissaris en Marcel Ham, Onderwijscommissaris # De derdejaars boekenvoor Wijsbegeerte kunnen vanaf dinsdag worden opgehaald (dinsdags en donderdags in de pauze) ! Het boek 'Hoofdstukken van Administratief Recht' voor SBR I kan worden opgehaald door de eerstejaars Siriusleden # Schrijf je in voor de commissie van je voorkeur, voor het nieuwe bestuursjaar 1997.

Sirius

Bata444...! Alle Vikingen dienen zich aan te melden bij Sirius om de voorgeschreven kilometers tot zich te nemen: snel of langzaam van gang doet er niet toe. Aanmelden kan vlakbij de Siriuskamer, op het Publicatiebord # Rechtbank Almelo houdt dinsdag 11 februari voor Siriuspubliek open huis. Geef je op voor deze zeer informatieve Excursie (Publicatiebord) #

Sport

Klimmen bij de TSAC

Heb jij interesse in alpine- of sportklimmen kom dan op onze gratis introductie avonden op 14 en / of 21 januari om 21:00 uur in de spelzaal in het sportcentrum. Meer: Roelf (4350090) of Maarten-Jan (4358101).

Skiën

Na de afgelasting in december geeft de Sportraad jou de kans om op donderdag 23 januari van 11.00 tot 12.00 uur te gaan skiën. De afdalingen worden op de kunstskibaan van het Rutbeek gemaakt. Kosten f15,- p.p (incl. materiaal en les). Schrijf je in op het postvak van de Sportraad, kom langs of bel even 1144. Aanwezig op het Rutbeek om 10.45 uur

Disc Devils Twente

Nationale competitiedag Ultimate Frisbee. Zondag a.s. is er in het sportcentrum een nationale competitiedag Ultimate Frisbee. Het tweede team van de Disc Devils Twente zal in actie komen tegen o.a. Nijmegen, Eindhoven en Wageningen. Publiek is van harte welkom om de sprint-, duik-, en springduels van de duivels aan te moedigen. Van 12.00 uur tot 16.00 uur wordt er in tournooivorm een aantal wedstrijden gespeeld. Ultimate Frisbee wordt in de gure wintermaanden in de zaal gespeeld, wat het spel een stuk sneller en het publiek een stuk warmer maakt.

Aloha

Met ingang van 15 januari 1997 is de looptraining niet meer op donderdag, maar op woendag van 20.30 tot 22.00 uur. Trainingsrooster Aloha: maandag 22.15-23.30 zwemtraining (techniek), dinsdag 21.30-22.30 conditietraining, woensdag 20.30-22.00 looptraining (interval), vrijdag 21.00-22.00 zwemtraining (afstand).

Menu

WEEK 5

ZATERDAG 25 JANUARI

Aspergesoep

***

Peppersteak-Pepersaus

Bloemkool of Keuzegroente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 26 JANUARI

Heldere ossestaartsoep

***

Varkensoester-Jachtsaus

Sperciebonen

Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 27 JANUARI

Kipvermicellisoep

***

Lasagne Bolognaise

Roerbakgroente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 JANUARI

Champignonsoep

***

Gebraden Gehakt-Vleessaus

Andijvie a la créme-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 JANUARI

Goulashsoep

***

Stamppot Zuurkool-Vleessaus

Rookworst of Verse worst

of Indische Macaroni

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 JANUARI

Franse uiensoep

***

Gehakt Cordon bleu-Paprikasaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalde

buffet-Gebakken of gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 31 JANUARI

Tomatensoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet of

Vleesgerecht-Remouladesaus

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

----------------------------------

VEGETARISCH

----------------------------------

MAANDAG 27 JANUARI

Groente vermicellisoep

***

Omelet met Champignons-Spruitjes Rauwkostsalade buffet

Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 JANUARI

Champignonsoep

***

Kaasgroenteschijf-Kaassaus Andijvie a la créme-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 JANUARI

Kerriesoep

***

Bonengoulash-Roerbak groente Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 JANUARI

Franse uiensoep

***

Vegetarische schnitzel-Paprikasaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

************************************

H A P A A N D E T A P

KIP BONNE FEMME met garnituur van

o.a. gebakken champignons,doperwten,

spek,ui,aardappel en wortel

***

Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 27 + Dinsdag 28 januari

Spare Ribs met Diverse sauzen,

Rauwkostsalade,Stokbrood

Woensdag 29 + Donderdag 30 januari

Shoarmaschotel met Diverse sauzen,

verse groente,Rauwkostsalade,

gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.