INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 oktober 1998 Het College heeft besloten de nota 'Voorbereiding bilateraal overleg 1999' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten. Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC) Op 17 (hele dag), 18 (ochtend) en 24 november (hele dag) a.s. organiseert het Onderwijskundig Centrum weer bovengenoe

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 oktober 1998

Het College heeft besloten de nota 'Voorbereiding bilateraal overleg 1999' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC)

Op 17 (hele dag), 18 (ochtend) en 24 november (hele dag) a.s. organiseert het Onderwijskundig Centrum weer bovengenoemde cursus voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen e.d. Thema's zijn o.a. maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten etc. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs doelmatiger te gebruiken. Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Docenten die later eventueel deelnemen aan het Didactisch UT-Inwerktraject, krijgen daarvoor een gedeeltelijke vrijstelling op basis van de OOC. Informatie: Wim Weenk, tel. 053-4892048 of http://utocp189.oc.utwente.nl/oc/. Aanmelding (tot 5-12): 053-4892050, e-mail: [email protected] of Internet.

Cursus Solliciteren November 1998

Op maandag 2 november, donderdag 5 november (ochtend), donderdag 12 november en donderdag 19 november (ochtend) organiseert het Bureau Studentenpsychologen weer een cursus solliciteren. De kosten bedragen f50 (te betalen bij aanmelding). Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. De volgende onderwerpen staan op het programma: *zelfanalyse, arbeidsmarktorientatie; *juridische zaken: aanstelling, ontslag, octrooirecht, concurrentiebeding; *het sollicitatiegesprek; *de sollicitatieprocedure; *het schrijven van de sollicitatiebrief; *Assessment-Centre; *de psychologische test; *oefenen door middel van rollenspel; *in groepsverband bespreken van de door de deelnemers geschreven sollicitatiebrieven. Aanmelding (en betaling) bij Bureau Studentenpsychologen, Vrijhof kamer 233.

Interactief collegegeven voor de camera

Al sinds een paar jaar worden hoorcolleges, die in Twente gegeven worden, via video-conferencing ook voor studenten aan de Vestiging Friesland toegankelijk gemaakt. In de praktijk bleek dat het niet zo eenvoudig is om dit op een goede manier te doen. Organisatorisch vraagt deze vorm van college geven een gedegen voorbereiding. Maar ook tijdens het college zijn er veel praktische zaken waar u aan moet denken. Zo is het heel belangrijk om studenten in Friesland door allerlei interactie-vormen echt bij het college te betrekken. Bovendien stelt het medium een aantal speciale eisen aan de wijze van presenteren. Het Onderwijskundig Centrum verzorgt op 20 november a.s. een cursus speciaal voor docenten die video-conferencing gaan inzetten in hun onderwijs. De cursus is ook geschikt voor docenten die graag kennis willen maken met dit medium, om zo een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over de inzet van video-conferencing. Onderwerpen: in welke situaties is video-conferencing een geschikt medium wat zijn de technischemogelijkheden van het systeem dat we aan de UT gebruiken (in het collegezalencomplex) de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding van een televideo-college presentatievaardigheden interactie met studenten en activeren van studenten. Tijdens de cursus krijgen cursisten de gelegenheid om te oefenen met eigen presentaties. Datum: 20 november 1998 van 9.00 tot 15.00 uur in CC4. Kosten: gratis voor UT-docenten. Aanmelden: uiterlijk 6 november via Lilian Spijker, tel. 2049, e-mail: [email protected] of via Internet: http://utocp189.oc.utwente.nl/oc. Inhoudelijke informatie: Elly Govers, tel. 4870, e-mail: [email protected]

BSCW-training

Met ingang van heden bieden CIV en OC de mogelijkheid om BSCW (Basic Support for Collaborative Work) in het onderwijs te gebruiken. BSCW biedt projectgroepen een gemeenschappelijk digitaal archief (shared workspace). In dit archief kan men alle files plaatsen waar men als groep aan werkt. Toegang tot BSCW vindt plaats via het World Wide Web. Dit maakt deelname op afstand mogelijk. Zo kunnen studenten met een thuisaansluiting bij het archief. Behalve als archief voor projectgroepen is BSCW ook als werkruimte voor een vak te gebruiken. Deelnemers aan een vak kunnen (digitale) producten inleveren, en elkaars werk becommentariëren. Voor docenten, faculteitsonderwijskundigen, ict-medewerkers organiseert OC nu een korte BSCW-training. Datum: 18 november 1998, 9.00-11.30 uur, Plaats: TO, Interactive Classroom (L209), Docent: Jan van der Veen (OC), tel. 4569, Doelgroep: docenten van de UT; Voorkennis: basiskennis Windows en web-browsers (Netscape of Internet Explorer); kosten: geen. Aanmelden: Lilian Spijker, tel. 2050, e-mail [email protected]

Enquête bij de Wetenschapswinkel voor Oost West, Rust Best

Oost West, Rust Best is de mening van BAM, de stichting Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling. Zij streeft naar afschaffing, dan wel sterke beperking van alle ongewenste storende geluiden. Want ongevraagde muziek op straten, pleinen en publieke ruimten wordt door 90% als storend ervaren en 80% is van mening dat de muziek in bijv. supermarkten en restaurants het koopgedrag niet bevorderd. De Wetenschapswinkel is op zoek naar een student(en) die een enquête wil houden naar de beleving van opgedrongen muziek uit luidsprekers in publieke ruimten. Het onderzoek is interessant en actueel, er bestaat namelijk een toenemende geluidshinder bij een groeiend aantal mensen. BAM vind dat het gebruik van geluidsapparatuur moet worden afgewogen tegen de overlast in de vorm van irritatie, stress en gehoorschade. Toch wil zij niemand het plezier aan TV of radio ontnemen. Informatie: Vrijhof, kamer 208, tel. 053-4893942, e-mail: [email protected]

Alle faculteiten

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting verzorgt vanuit de Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen de voorlichting aan en werving van nieuwe studenten. Tevens organiseert zij i.s.m. de faculteiten diverse voorlichtingsactiviteiten, o.a. voorlichting op beurzen en VWO-scholen. Wil je een leuk bijbaantje en een extra zakcentje bijverdienen, kom dan bij Bureau Studievoorlichting langs, want we hebben op dit moment dringend behoefte aan studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Als je benadert wordt door de decaan van je oude school, kom dan ook bij ons langs. Je krijgt dan informatie en brochures mee en een korte uitleg. Na afloop vanhet bezoek aan je oude school ontvangt je f50. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan even contact op met Corinne Holtkamp, Studievoorlichter, tel. 4898057, e-mail: [email protected]

Campusblad

De redactie van het blad Campus zoekt studenten die leuke en goede redactionele ideeën hebben voor dit blad. Mocht jouw bruikbare tip worden geplaatst, zal deze beloond worden met een passende geldelijke bijdrage. Reacties kunnen per mail worden gestuurd naar: [email protected]

Bedrijvendagen 1999 organiseren?

Zin in een jaar activiteit? Zin in een jaar bestuur? Zin in een jaar teamwork? Zin in de organisatie van de Bedrijvendagen? Geef je dan op bij je studievereniging of het huidige bestuur (WB Hal V 129; tel. 053-4893839).

Integrand Twente

Integrand Twente bemiddelt tussen bedrijven en studenten voor werkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. Integrand is continu op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens hun studie enige werkervaring willen opdoen binnen hun eigen vakgebied. Onder de kopjes van de verschillende faculteiten vind je enkele voorbeelden van opdrachten die Integrand op dit moment open heeft staan. Heb je interesse in deze of andere opdrachten, kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909). Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie bij Integrand, dan ben je natuurlijk ook altijd welkom.

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvang van zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar tijd om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners (WB hal V, kamer 127-c), bel 4893811 of e-mail: [email protected]

Inschrijving keuzevakken INF en BIT, trimester 2

Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

BSK

Afstudeercolloquia

Mark Kuilderd over 'Transmurale zorg voor patiënten met chronisch hartfalen.' Een evaluatie-opzet van het project 'Transmurale' zorg voor patiënten met chronisch hartfalen, 29 oktober 1998, 10.30 uur, TWRC B-209.

Johanan van Diermen 'Interactieve beleidsvorming in de gemeente Leerdam: een casevergelijking', 29 oktober 1998, 14.00 uur, TW A-118.

Marian van Henten over 'Productbegrotingen, een onderzoek naar de totstandkoming, de inhoud en het gebruik van gemeentelijke productbegrotingen', 29 oktober 1998, 15.45 uur, TWRC B-209.

Gerlof Born over 'Bestuurlijke samenwerking met gemeenten in Litouwen; kansen en risico's', 30 oktober 1998, 15.45 uur, TWRC C-238.

Dinand Tinholt over 'Europese rechtsbeginselen in evenwicht'. Een analyse van de regels voor bevoegdheidsuitoefening en de beginselen van behoorlijk bestuur in de Europese Unie op basis van de leer van de machtenscheiding, 30 oktober 1998, 16.00 uur, TW A-116.

Gehouden : Freek Teussink heeft op 26 otkober een voordracht gehouden over 'Is certificatie en zelfregulering haalbaar?' Onderzoek naar het nut van certificatie en zelfregulering onder de leden van de vereniging N.V.A.S..

Saskia Pieper heeft op 27 oktober een voordracht gehouden over 'De mogelijke spanningsvelden in de financiële relatie tussen het midden- en kleinbedrijf en het bankwezen'.

Catherine du Croix heeft op 27 oktober een voordracht gehouden over 'Plannen, tekenen en rekenen tegelijk?' Een onderzoek naar de rol van ruimtelijke inpassing bij beleidsprocessen rond hoofd-infrastructurele projecten.

Niels Vaneker heeft op 28 oktober een voordracht gehouden over 'Publiek Private Samenwerking: een blik in de spiegel.' Over de reflectie op het eigen gedrag en het gedrag van de ander in de PPS-constructie 'De Brink' in het centrum van Hengelo, tussen de gemeente Hengelo en de ING Vastgoedontwikkeling B.V. èn over systeemtheoretische oplossingen voor gepercipieerde problemen binnen die PPS-constructie.

Adreswijzigingen

Voor alle studenten BSK. Wij verzoeken jullie adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan BOZ-BSK door te geven (via een bij ons aanwezig wijzigingsformulier). Wij zorgen voor de verdere verwerking (ook richting CSA).

Bestuurlijk organisatierecht (175211)

Voor D2/D3 studenten BSK. In verband met praktische problemen waarop een aantal studenten als gevolg van hun planning zijn gestoten wordt de inleverdatum van de scriptie verschoven van 26 oktober naar 2 november, uiterlijk om 17.00 uur. De afsluitende scriptiebespreking verschuift van 2 november naar 9 november. Plaats en tijdstip blijven onveranderd. In de week van 9 november werk je, indien de scriptie onvoldoende is, in overleg met de docent aan de verbetering ervan.

Afstudeeropdracht bij Moret Ernst & Young (1)

Voor D3 studenten BSK. Globale en voorlopige aanduiding van het onderwerp: internationale vergelijking van prestaties van universiteiten. Nadere inlichtingen bij Dr. T.P.W.M. van der Krogt, tel. 053-4893234, email [email protected] of Moret Erst & Young, de heer M. Otto, tel. 030-2588854.

Afstudeeropdracht bij Moret Ernst & Young (2)

Voor D3 studenten BSK. Globale en voorlopige aanduiding van het onderwerp: het ontwikkelen van een nieuwe opzet voor de gemeentelijke jaarrekening. Nadere inlichtingen bij Dr. T.P.W.M. van der Krogt, tel. 053-489 3234, email [email protected] of Moret Erst & Young, de heer M. Otto, tel. 030-2588854.

Afstudeeropdracht bij Moret Ernst & Young (3)

Voor D3 studenten BSK. Moret Ernst & Young in Utrecht zoekt met spoed een afstudeerder voor een onderzoek naar 'Uitbesteding van taken door gemeenten en consequenties daarvan voor de sturing en beheersing van de taakuitoefening'. Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met: dr. T.P.W.M. van der Krogt, tel. 053-4893234, email [email protected] of Moret Erst & Young, de heer M. Otto, tel. 030-2588854.

Nieuwe leden voor het voorlichtingsteam van BSK

Voor D1 studenten BSK. Gezocht: Nieuwe leden voor het voorlichtingsteam van BSK. Enthousiaste, creatieve tweedejaars BSKers met een redelijke studievoortgang, die positief zijn over de studie BSK en dat willen uitdragen naar vwo-scholieren worden verzocht contact op te nemen met Bert van Rein (studieadviseur/voorlichter). Je gaat met de voorlichter mee naar vwo scholen om voorlichting te geven aan vwo-ers, helpt actief met het voorlichtingsprogramma tijdens de UT-voorlichtingsdagen en denkt mee over verbeteringen in het voorlichtingsbeleid. Je wordt ook zo nu en dan gevraagd door VEB (voorlichting en externe betrekkingen) om voorlichting te geven en te helpen bij voorlichtingsevenementen. Je tijd wordt financieel gehonoreed. Bert van Rein: tel. 053-489 3230, kamer TWRC C-104, email: [email protected]

Betaalde klus de gemeente Enschede

Voor D3 studenten BSK. De gemeente Enschede zoekt op korte termijn een student BSK die tegen betaling een onderzoek wil doen naar de mogelijkheden om inspraak van burgers te optimaliseren door nieuwe vormen voor te stellen naast de reguliere inspraakmogelijkheden. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TWRC C-106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Ouderdag

Voor P studenten BSK. De eerstejaarscommissie van Sirius organiseert dit jaar wederom de jaarlijks terugkerende ouderdag. De ouderdag is een dag waarop de ouders van de eerstejaars studenten Bestuurskunde worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de werkplek van hun zoon of dochter. Aangezien jij in de gelukkige positie eerstejaars te zijn, nodigen wij jou uit om samen met je ouders ons op deze dag te vereren met een bezoekje. De ouderdag vindt dit jaar plaats op 12 december 1998. Wat we allemaal gaan doen blijft uiteraard nog een beetje een verrassing. We verwachten jullie om 09:30 uur bij het TWRC-gebouw. De dag is afgelopen om omstreeks 18:00 uur. We zijn druk in de weer om jullie een programma te kunnen bieden dat jullie je nog lang zullen blijven herinneren! Middels een brief zullen we jullie ouders van deze dag op de hoogte brengen. Bij deze brief zit een strookje dat jullie naar ons terug kunnen sturen als jullie willen komen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je bellen 053-4895045 of email: [email protected] Namens de eerstejaarscommissie hoop ik jullie allemaal te mogen verwelkomen op 12 december!

Afstudeeropdracht bij het Ministerie van Financiën

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Financiën, directie Begrotingszaken biedt een afstudeeropdracht per februari/maart 1999. Implementatiestrategie voor diensten die een baten-lastenstelsel willen voeren, waaronder agentschappen. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TWRC C-106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Afstudeeropdracht bij het Ministerie van Financien (vervolg)

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Financiën, directie Begrotingszaken biedt een afstudeeropdracht per februari/maart 1999. Meerjarenprogramma van onderzoeken naar de bedrijfsvoering van uitvoerende diensten. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TWRC C-106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Beleidsrecht (175205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: het tentamen van 19 november a.s. wordt verschoven naar 26 november a.s. van 9.00 tot 12.00 uur.

Methoden en technieken IIB/Statistiek II (177003)

Voor D1 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Op 28-01-99 deeltentamen 1; op 18-03-99 deeltentamen 1 en 2; op 06-05-99 herhaling deeltentamen 2 en op 23-08-99 herhaling deeltentamen 1 en 2. Voor tijd en plaats zie BSK website of TAST.

Afstudeeropdracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor D3 studenten BSK. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, directie Arbeidszaken biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: onderzoek naar het functioneren van vormen van geformaliseerde personeelparticipatie, in het bijzonder medezeggenschapsstructuren in ondernemingsraden en georganiseerd overleg. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TW/RC C-106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Interviewprakticum Methoden en technieken IIB/Statistiek II (177003)

Voor D1 studenten BSK. Het zelf invullen van vragenlijsten of het niet persoonlijk afnemen (bijvoorbeeld telefonisch of door anderen) van vragenlijsten in het kader van het interviewpracticum zal worden beschouwd als fraude in de zin van artikel 19 van het Onderwijs- en examenreglement van BSK. In geval van fraude kan de examencommissie besluiten studenten voor de duur van één jaar uit te sluiten van deelname aan alle examenonderdelen. De docenten zullen een en ander streng controleren!

Vacature AIO VU Amsterdam

Voor D3 studenten BSK. Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een vacature voor een AIO. Voor inlichtingen: Sectie Beleidswetenschap, TWRC C-207 of het mededelingenbord van BOZ-BSK.

Interdisciplinair project Informatisering (178515)

Voor D1 studenten BSK. Voor Bestuurlijke Informatisering: Het ID-project Informatisering wordt aangeboden in het 3e en 4e blok. Het eerste college is op woensdag 2 december (het 7e en 8e uur) in TW B-101. De opzet van het vak met de literatuur en een collegeoverzicht is te verkrijgen bij de docent van het vak dr. G.H. Reussing, kamer TW C-210, tel. 053-4894220.

Afstudeeropdracht Nascholing medisch specialisten

Voor D3 studenten BSK. Welke behoefte hebben medisch specialisten aan nascholing? Deze vraag leeft bij de Van Hoytema Stichting: zij organiseert namelijk cursussen voor deze doelgroep. Gevraagd wordt thans een student die tijdens een stage of afstudeeropdracht zich met het volgende onderwerp bezighoudt: 1.hoe de juiste nascholingsonderwerpen te vinden en 2.hoe de nascholing het beste aan te bieden. Voor beide onderwerpen wordt gedacht aan een student Bestuurskunde, Bedrijfskunde of Toegepaste Onderwijskunde. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Prof.dr. A.H.M. Kerkhoff, Centrum Onderzoek Gezondheidszorg, Fac. Bestuurskunde, TWRC gebouw, kamer C-113A, tel. 053-489 40 25, e-mail: [email protected]

P-diploma uitreiking 13 november 1998

Voor alle studenten BSK. Studenten die geslaagd zijn voor het 'Propaedeutische examen' hebben in week 43 bericht ontvangen van Bureau Onderwijs Zaken. Studenten die geen bericht hebben ontvangen doch van mening zijn dat zij wel geslaagd zijn voor het Propaedeuse worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij Bureau Onderwijs Zaken. De diploma uitreiking vindt plaats op Vrijdag 13 november a.s. vanaf 16.00 uur in CC-2.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

Roosterwijziging Dynamisch Verkeersmanagement (222030)

Voor CT&M, BSK D2-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

Afstudeeropdracht ISBW Opleiding te Utrecht

Voor D3 studenten BSK. ISBW Opleiding, Training en Coaching te Utrecht, onderdeel van de Wolters Kluwergroep, biedt een afstudeeropdracht. Het betreft een marktonderzoek 'Overheid en Publieke sector'. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel beschrijft deelsectoren en aantallen organisaties binnen nader te definieren deelsegmenten. Het kwalitatieve deel bestaat uit een omschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in Overheid en Publieke sector op macro- en mesoniveau. Het onderzoek moet uitmonden in een marktdefinitie, segmentomschrijving en doelgroepomschrijving. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer TW C-103, tel. 053-489 3240 (alleen 's ochtends).

Vacature bij de gemeente Duiven

Voor D3 studenten BSK. De Gemeente Duiven (ten Zuidoosten van Arnhem) heeft een vacature (36 uur per week) voor een Beleidsmedewerker Afdeling Algemene Zaken, bij de Sector Bestuursdienst. Beknopte functie-inhoud: adviseren over beleidsaangelegenheden m.b.t. de gemeentewet en andere bijzondere wetten; zorgdragen voor de juridische en administratieve voorbereiding en uitvoering van kabinetszaken; adviseren en coördineren gemeente-overstijgende samenwerkingsverbanden; adviseren over vernieuwing en (re)organisatie van het openbaar bestuur; verstrekken van juridische adviezen bij privaatrechtelijke aangelegenheden; opzetten en uitvoeren van het openbare orde- en veiligheidsbeleid (o.a. rampenbestrijding). Nadere informatie: Onderwijsbureau Bestuurskunde, tel. 053-4893258 ('s ochtends).

Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek I (177001)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: het college van Maandag 9 november 1998 (week 46) wordt verplaatst van het 5e/6e uur naar het 3e/4e uur in BB-3.

Publiek management (176820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: In verband met het Sirius-symposium op woensdag 9 december 1998 en afwezigheid van de docent op donderdag 10 december 1998 zullen er in week 50 geen werk- en hoorcollege zijn voor dit vak.

Ouderdag voorproefje

Voor P studenten BSK. Bij deze alvast klein voorproefje van wat wij jullie tijdens de ouderdag van 12 december a.s. aanbieden: één van de sprekers zalmevr. Sorgdrager (voormalig minister van Justitie) zijn.

Sociaal-economische ontwikkeling van Europa (178420)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: het college op Donderdag het 5e en 6e uur in week 45 vervalt en wordt verschoven naar Maandag het 5e en 6e uur in week 46 in zaal TW B-101.

Voorlichting studeren in het buitenland

Voor P/D1/D2 studenten BSK. Op Maandag 9 november a.s. wordt van 12.30 uur tot 13.30 uur in TW B-209 een voorlichting georganiseerd over de studiemogelijkheden in het buitenland (met financiële ondersteuning) in het studiejaar 1999-2000. Een brochure met aanmeldingsformulier wordt tijdens deze bijeenkomst uitgereikt. Het materiaal is na afloop van de voorlichting ook te verkrijgen via BOZ-BSK. Informatie: Gerrit Rosken, TW-C 103, e-mail [email protected]

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die voor een bedrijf in Denekamp een milieubeleidsplan wil schrijven. Duur: 1 à 2 maanden, Ref.nr. 658. Zie onder Alle faculteiten.

CT

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

Intekening keuzevak Programmeren in C++ (211024)

Zie mededeling TN.

EL

Inschrijving Techniekontwikkeling Noord-Zuid perspectief (160516)

Vanaf 3 november liggen er bij BOOZ-EL inschrijflijsten voor het blok 'Techniekontwikkeling in Noord-Zuid perspectief', welke plaatsvindt van 17 t/m 27 november. De toets is op maandag 30 november om 9.00 uur. Inschrijving voor het blok is verplicht. De inschrijving is open t/m 10 november. De reader 'Techniekontwikkeling in Noord-Zuid perspectief' is te koop bij de U-take. Daarnaast dien je bij de U-take een knipkaart aan te schaffen voor de uit te reiken literatuur tijdens het blok (verkoopnummer: 821). Reader en knipkaart zijn beschikbaar bij de UTake vanaf 3 november. De eerste plenaire bijeenkomst van het blok is op dinsdag 17 november om 8.30 in zaal T4. Inlichtingen vanaf 2 november bij: Bert Bats, [email protected] of via het secretariaat van de VOK, tel. 3545.

D-voordrachten

M.P. van Es (Leerstoel TT) over 'Pooh and the art of producing flowsensors', 2 november 1998, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Gehouden: J. van Doornik (Leerstoel BIOS) heeft op 22 oktober een voordracht gehouden over 'Detectie van neuronen m.b.v. actieve membraanresponsies in cel-elektrode interfaces'.

A.R. Hendriks (Leerstoel RT) heeft op 28 oktober een voordracht gehouden over 'Design of a real-time and embedded scheduler in Java'.

A. Soetendaal (Leerstoel NT) heeft op 28 oktober een voordracht gehouden over 'Design of a Data Manipulation Unit for an audio video graphics mpeg decoder chip'.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Excursie SAP

Voor EL en INF/BIT. Na een periode van relatieve rust heeft SAP weer een interessante activiteit: een excursie naar Alcatel te Antwerpen op dinsdag 3 november. De precieze onderwerpen van de dag worden t.z.t. bekend gemaakt, maar zullen in ieder geval over netwerken en mobiele communicatie gaan. We vertrekken waarschijnlijk om 9.00 uur 's ochtends uit Enschede, en komen om ca. 13.00 uur in Antwerpen aan. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van f10 verwacht, waarna eventuele reiskosten vergoed worden. Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje met je naam, telefoonnummer, e-mail adres, week- of weekend OV en eventuele vegetarische eetgewoonten (i.v.m. lunch) naar [email protected] Zie ook het WWW: http://wwwtios.cs.utwente.nl/tios/sap.

Student-assistenten gevraagd voor EL-BAS

Voor de assistentie bij het practicum EL-BAS zijn minimaal 6 student-assistenten nodig. Het practicum loopt van 4 t/m 22 januari '99. Gevraagd worden assistenten die studenten adequaat kunnen helpen bij electronica-opdrachten. De verplichte voorbereiding vindt in de eerste helft van december '98 plaats. Per assistent wordt een tijdbesteding inclusief voorbereiding gevraagd van ca 120 uur. Sollicitanten wordt verzocht zich persoonlijk te melden bij de practicumdocent ir.M.G.van Leeuwen, gebouw EL/TN, kamer 3240 en wel voor 1 november aanstaande.

HC/Tentamen Produktiebesturing en Voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) EL die zich voor een bedrijf in Zevenaar wil bezighouden met het verbeteren van een robotarm of een röntgenmeter. Duur: min. 3 mnd. part-time Ref.nr. 688. Zie mededeling Alle faculteiten.

Student Assistent gezocht

Ten behoeve van het project 'Aansluiting VWO-EL' zoeken we een studentassitent die een practicumopstelling bouwt rond een elektronische zuur-base-concentratie-meter. Het werk betreft: inbouwen, afregelen, en testen van reeds gebouwde elektronica (versterker, A/D converter en stroombron) en verder het schrijven van een fraai signaalverwerkingsprogramma in Labview. Belangstelling? Neem contact op met Cisca Wagenmakers, tel 2745, e-mail: [email protected]

INF/BIT

Lineaire Algebra voor INF (151006)

Voor P-studenten Informatica. Bovenstaand werkcollege voor groep 4 vervalt op donderdag 5 november a.s. (week 45) en wordt ingehaald op maandag 9 november a.s., het 3e + 4e uur in zaal CT 1345 (week 46).

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Excursie SAP

Voor EL en INF/BIT. Zie mededeling EL.

HC/Tentamen Produktiebesturing en Voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

D-voordrachten BIT

R.M. Bultje over 'Enterprise Resource Planning in Virtual Organisations', 30 oktober 1998, 14.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Hong May Cheng over 'Logistiek Opereren door Beter Informeren', vrijdag 30 oktober 1998, 15.45 uur, BB-5.

D-voordrachten INF

Mathieu van den Berk over 'Visuele spraak synthese', 30 oktober 1998, 16.15 uur, INF-L204 (demozaal).

Inschrijving keuzevakken en groepsindelingen INF en BIT, trimester 2

Zie http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

Wiskunde I, groep 2 (152004)

Voor P-studenten BIT. Dit werkcollege van vrijdag 6 november het 3e en 4e uur is in zaal WB-Hal v 108.

Gezocht: student voor vakgroepsopdracht

Voor het video-wall project van AKI-student Stephan Schmidt zoeken we ondersteuning van een INF- of BIT-student. In samenwerking met de kunstenaar moeten er een aantal scriptjes gemaakt worden om een gedigitaliseerde video in frames te splitsen, hier wat bewerkingen op toe te passen, en weer samen te nemen tot een video file. Neem voor meer informatie contact op met Arjen de Vries, [email protected]

Aanmelding D-examenvergaderingen INF en BIT in december 1998

INF : voor D3-studenten. Uiterlijk tot en met dinsdag 3 november 1998 kan men zich aanmelden voor de D-examen-vergadering Informatica van 3 december 1998. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 26 november 1998. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 26 november 1998 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 26 november a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF.

De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 11 december 1998.

BIT : voor D3-studenten. Uiterlijk tot en met dinsdag 3 november 1998 kan men zich aanmelden voor de D-examen-vergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 2 december 1998. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 25 november 1998. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 25 november 1998 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 25 november a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 10 december 1998.

Algemeen : voor INF en BIT geldt: aanmelding geschiedt middels het invullenvan een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Omzetten practicum naar werkcollege Informatiesystemen (212010)

Voor BIT-P studenten. Een practicum voor het vak Informatiesystemen wordt omgezet in werkcolleges en wordt als volgt verroosterd; 6 november 1998 vrijdag 1+2 (week 45): BIT 1 in INF-L220; BIT 2 in TW-D103 A; BIT 3 in TW-D103 B.

Omzetten practicum naar werkcolleges Informatiesystemen (212100)

Voor INF-P studenten. Een practicum voor het vak Informatiesystemen wordt omgezet in werkcolleges en wordt als volgt verroosterd; 6 november 1998 (week45) vrijdag 1+2: INF 1 in CT-1345; INF 2 in CT-1349; vrijdag 3+4: INF 3 en INF 4 in BB-4; INF 5 en INF 6 in BB-6; INF 7 in TW-B101.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Studenten die dit vak in het tweede trimester als keuzevak willen volgen moeten zich daarvoor in groepen van vier personen inschrijven in de intekenmap die in de periode van 19 oktober t/m 6 november op de tafel bij de practicumruimten van INF ligt. Vergeet daarbij niet opleiding en studentnummer te vermelden.

Integrand Twente

We zoeken voor de volgende opdrachten: 1.Een INF/BIT student(e) die voor een bedrijf in Hengelo een opdracht op het gebied van workflowmanagement wil uitvoeren. Duur 2/3 mnd. ev. langer als afstudeeropdracht. Ref.nr. 505. 2.Een BIT/TBK-I student die voor een consultancybureau bij een klant, die zich op ICT gebied bevindt, de operationele processen te verbeteren mbv geautomatiseerde hulpmiddelen. Duur: 2 maanden fulltime. Ref.nr. B72. Zie mededeling Alle faculteiten.

Extra werkcollege Operationele Research II (158006)

Voor TW, WB, INF D3-studenten, TBK D2-studenten. Zie mededeling TW.

Voorlichtingsbijeeenkomst VBBE

Voor TBK/CT&M en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

Carola Zwager over 'Het Consumentennet'. Een onderzoek naar de robuustheid van een businessplan, 30 oktober 1998, 13.45 uur, BB5.

Aart Boer over 'Succesfactoren als tool voor risico-analyse in New Product Development projecten', 30 oktober 1998, 14.00 uur, BB4.

Karen Koppeschaar over 'De geschiktheid van het gebruik van eigenwaarden en eigenwaarde-elasticiteit ten behoeve van modelreductie', 30 oktober 1998, 15.45 uur, WB HIV-204.

Harold ten Dam over 'Sturen op ondernemingswaarde. Via welke methode kan deondernemingswaarde bepaald worden en hoe kan er op ondernemingswaarde gestuurd worden', 30 oktober 1998, 15.45 uur, BB4.

Rik de Roode over 'Kwaliteitscriteria voor afwegingsmethoden, met als case: de selectie van een afwegingsmethode voor integraal Waddenzee beheer', 30 oktober 1998, 16.00 uur, WB HIV-206.

S.C.J. van der Voorn en J.E.P. Pijbes over 'So far, so good. A strategic approach to the improvement of the maintenance function of Hua Fei CDS Co., Ltd, China, towards World Class', 3 november 1998, 15.45 uur, BB5.

A. van der Brugge en E.P. Verburg over 'Support in Structures'. The organisation of site and support services on the AECI multi business sites, 20 november 1998, 15.45 uur, CC3.

Statistiek II (153029)

Voor CT&M. In verband met het afscheid van prof. Witteman wordt het hoorcollege op vrijdag 11 december a.s. verplaatst van BB 1 naar WB-C 101.

BKDP (180062)

Voor TBK D3-studenten. Er worden 2 studenten gezocht die per direct aan een BKDP opdracht kunnen beginnen. Voor deze opdracht dienen een aantal mini cases te worden uitgevoerd gebaseerd op het model van productontwikkelprocessen dat De Weerd in haar proefschrift heeft ontwikkeld. Voor meer informatie bel of schrijf Petra De Weerd-Nederhof. E-mail: [email protected]

Handleiding stage voor 3e jaars (180066)

Voor TBK D2. De handleiding voor de nieuwe (internationale) stage is vanaf vandaag te koop bij de U-Take.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

Roosterwijziging Dynamisch Verkeersmanagement (222030)

Voor CT&M, BSK D2-studenten. Het college van dit vak op dinsdag 3 november het 3e en 4e uur wordt verplaatst naar donderdag 5 november het 7e en 8e uur in WB Z122.

HC/Tentamen Produktiebesturing en Voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

Student-assistent gezocht

Voor het tweede trimester zoekt de vakgroep OMST een student om te assisteren bij het vak Operationele Methoden voor Bedrijfszekerheid (practicum + tentamen). Belangstellenden kunnen zich melden bij Matthieu van der Heijden, BB-413, tel. 2852.

Technische opdrachten L-stroom

Voor TBK. Momenteel zijn de volgende externe technische opdrachten voor L-stromers beschikbaar: 1)Onderzoek naar de bijdrage van Nederlandse distributeurs aan de distributie in Maleisië; opdracht voor 2 studenten gedurende 2 maanden (Schuur, BB-418, tel. 3658). 2)Verbeteren van de distributie van monsters voor Heineken; opdracht van 3-4 maanden (van derHeijden, BB-413, tel. 2852).

Afstudeeropdrachten OMST

Voor TBK. Bij de vakgroep OMST zijn momenteel de volgende afstudeeropdrachten beschikbaar: 1)Inrichten van en distributiecentrum voor Hamach (van der Wegen, BB-415, tel. 3501). 2)Onderzoek naar logistieke kosten en prestatie-indicatoren bij Akzo Nobel, aanvang januari 1999 (van der Heijden, BB-413, tel. 2852). 3)Optimaliseren medicijndistributie in een ziekenhuis in Twente (van der Heijden, BB-413, tel. 2852).

ID-blok: beleidsproject (221132)

Voor CT&M. De presentaties voor dit vak op 12 november a.s. het 1e t/m 4e uur vinden plaats in CT-1812 en CT-1814.

Ontwerpprojecten Water (224310), Verkeer (222310) en Bouwen (226310)

Voor CT&M. In tegenstelling tot wat op het jaarrooster staat vermeld vinden er geen schriftelijke tentamens plaats van de vakken Ontwerpproject Water en Ontwerpproject Verkeer. De vakken worden beoordeeld aan de hand van groepsverslagen. Bovenstaande geldt ook voor het vak Ontwerpproject Bouwen. Voor dit vak stond echter sowieso al geen tentamendatum gepland.

Multidisciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO)

Voor CT&M. Heb je tenminste 56 studiepunten van je doctoraal binnen en denk je aan een werkkring bij een ingenieurs- of adviesbureau, dan zal het vak Multidisciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO), een waardevol onderdeel van je studie kunnen zijn. De MDOO-opdracht kan of in de ruimte voor keuzevakken of in plaats van het D2-project bij Wh&M of V&V komen. De MDOO staat dit studiejaar (98/99) gepland in zowel het tweede als het derde trimester. Informatie is te verkrijgen op het mededelingenbord bij CT&M en/of bij de coördinator W.A. Bressers, kamer WB-110, tel. 053-4894881.

Toelevering en Prefab (226540)

Voor CT&M. Vanaf heden kun je je inschrijven voor dit D2-vak Het vak, dat verplicht is voor de bouwstroom, wordt in de weken 49, 50 en 51 aangeboden in de vorm van een intensive course. Dit betekent dat je er gedurende de bovengenoemde drie weken fulltime mee bezig zult zijn. De weken zijn als volgt ingedeeld: Op maandag en dinsdag is er het 1e t/m 6e uur college. Op woensdag is er een excursie. Op donderdag en vrijdag kun je in projectgroepen werken aan een opdracht. De inschrijflijst hangt tot 10 november a.s. op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M.

Tentamen Wiskunde I (151075)

Voor CT&M. In tegenstelling tot wat op het jaarrooster van CT&M staat vindt het hertentamen Wiskunde I op vrijdag 27 november 's ochtends plaats i.p.v. 's middags. Dit is tegelijkertijd met het tentamen Wiskunde I (151081) nieuwe stijl voor de eerstejaars CT&M-studenten.

BOZ-CT&M gesloten

Op dinsdag 3 november is Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten. In dringende gevallen kunt u zich die dag wenden tot Bureau Onderwijszaken TBK, kamer BB-309, tel. 4893516.

Extra hertentamen Mechanica II (115716)

Op maandag 4 januari, 09.00-12.30, vindt er een extra herkansing plaats voor dit vak voor CT&M en TBK.

Integraal Ontwerpproces (226090)

Voor CT&M. Op dinsdag 3 november a.s. vindt er het 5e t/m 8e uur een practicum plaats van het vak Integraal Ontwerpproces (226090) in zaal TW A101.

Interdisciplinair blok D1 - project Rijksweg 35 (221132)

Voor CT&M-studenten generatie '96 en eerder. In het tweede trimester van dit studiejaar is het voor het laatst mogelijk om het vak "ID Blok D1" (221132) van het oude curriculum te volgen. De begeleidingsbijeenkomsten zullen steeds op donderdag plaats vinden. Studenten die van deze gelegenheid gebruik willen maken dienen vóór 14 november in te tekenen op de lijst op het publicatiebord bij BOZ-CT&M. Er is plaats voor 30 studenten. Bij overintekening worden - in volgorde van prioriteit - plaatsen toegewezen aan studenten van de generaties '96, '95, '94. Studenten die wél het oude curriculum volgen, maar niet van deze laatste gelegenheid gebruik (kunnen) maken, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Voorlichtingsbijeeenkomst VBBE (186053)

Voor TBK, CT&M, INF, BIT D3 studenten. In het tweede trimester gaat het vak Voortgezette Bestuurlijke BedrijfsEconomie weer van start; een discussiecollege waarbij in elke zitting een (door de deelnemers zelf geschreven) nota centraal staat. In deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ingegaan op alle huishoudelijke zaken rond het vak en worden de onderwerpen geïntroduceerd die dit jaar aan bod zullen komen. Inschrijving voor het vak is mogelijk op deze bijeenkomst of bij de secretaresse van FMBE op kamer BB320. Bij vragen of opmerkingen: bel Aswin Bartels, tel 3548. Locatie bijeenkomst: BB4. Tijdstip: vrijdag 6 november, 12.30 uur.

Lezing Geneeskunde en management

Voor TBK. Op 15 december a.s. om 16.00 zal prof. dr. R. van Schilfgaarde, hoofd opleiding van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, in het Amfi-theater een lezing houden. De lezing zal gaan over het perspectief op onze opleiding vanuit het geneeskundig onderwijs.

Voorbereidingsbijeenkomst Bedrijfskundig Doctoraalproject (180062)

Voor TBK D3-studenten. Dit collegejaar wordt het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP) voor de laatste maal aangeboden. Voor iedereen die het oude curriculum volgt is dit een verplicht studie-onderdeel. Op vrijdag 13 november vindt van 10.40-12.25 een voorbereidingsbijeenkomt plaats in zaal BB1. De wijze waarop het BKDP is georganiseerd en de onderzoeksthemaÆs waarvoor je je kunt inschrijven zullen worden toegelicht. Inschrijving voor het BKDP is mogelijk van 13 t/m 20 november 1998 bij Bureau Onderwijszaken.

Video-opnamen Communicatie (168235)

Voor CT&M. Het rooster voor de video-opnamen voor dit vak in combinatie met het vak Project Water (224310) hangt op het mededelingenbord en ligt in de postbakjes van de verschillende projectgroepjes. Voor groep 1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 2A vinden de opnamen plaats op maandag 9 november. Voor groep 2B, 2C, 2D, 2E, 4B, 4C, 4D en 4E vinden de opnamen plaats op woensdag 11 november. Voor groep 3A, 3B, 3C, 3D en 4A vinden de opnamen plaats op dinsdag 10 november.

Zaalwijziging Mechanica van Constructies (226566)

Voor CT&M. Met ingang van woensdag 28 oktober worden de hoorcolleges van dit vak voor groep 1 en 2 enerzijds en groep 3 en 4 anderzijds samengevoegd. De collegetijden zijn ongewijzigd, de zalen zijn wel veranderd:groep 1 en 2: woensdag het 1e t/m 2e uur en vrijdag het 5e t/m 6e uur in WB HIV-204. Groep 3 + 4: woensdag het 3e t/m 4e uur in TW-C238 en vrijdag het 3e t/m 4e uur in WB HIV-204.

Integrand Twente

We zoeken voor de volgende opdrachten: 1.Een student(e) CT&M voor een onderzoek naar de inpassing van de Betuwelijn op een lokale verkeersafwisseling. Duur: ± 3 maanden, fulltime/parttime (bespreekbaar) Ref.nr. 669. 2.Een student(e) TBK(I) die voor Shell een relatiebeheer programma wil implementeren, bijv. als Technische opdracht. Ref.nr. B71. Zie mededeling Alle faculteiten.

Hertentamen Inleiding Civiele Techniek (221111)

Voor CT&M. Op het jaarrooster van CT&M ontbreekt per abuis het hertentamen van het vak Inleiding Civiele Techniek op 4 januari 1999 's middags.

Extra werkcollege Operationele Research II (158006)

Voor TW, WB, INF D3-studenten, TBK D2-studenten. Zie mededeling TW.

Uitvoeringstechnologie (226080)

Voor TBK, CT&M. Het college van dit vak van dhr. De Haan wordt woensdag 4 november het 5e + 6e uur gegeven door een gastdocent, te weten dr.ir. P.A.J. van Hoof (TUE). Het betreft het onderdeel Maatbeheersing en Toleranties.

Voorlichtingsbijeenkomst ID-blok D2 V&V en Wh&M

Voor CT&M. Op woensdag 4 november vindt er van 13.00 tot 13.30 uur in WB HV-212 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de D2-projecten voor Verkeer & Vervoer en Waterhuishouding & Milieu. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om je in te schrijven en wordt er een voorlopig rooster uitgedeeld. De inschrijflijst zal daarna nog tot 7 november op het mededelingenbord hangen.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor TBK D1, D2-studenten. Dit vak (BISO) bestaat uit 9 hoorcolleges (wk 49-51, 2, 3, 5-8) en 5 practicumsessies (3 toepassings-sessies, 2 ontwerpsessies). Deze wekelijkse practicumsessies zullen gehouden worden in de weken 49, 50, 51, 5, en 7 op dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag. De ochtendsessies zijn van 8.30-12.30 uur, de middagsessies van 13.30-17.30 uur en worden gehouden in de computerruimte in het BB-gebouw. De practicumsessies worden in groepen van twee personen uitgevoerd. Iedere groep dient zich bij BOZ in te schrijven voor een vast practicumdagdeel. In week 1 wordt een individuele tussentoets gehouden als afsluiting van het toepassingsdeel. Voor deze toets dien je je individueel in te schrijven bij BOZ. De individuele toetsen worden gehouden op do 7/1 5+6 uur, do 7/1 7+8 uur, vr 8/1 1+2 uur, vr 8/1 3+4 uur, vr 8/1 5+6 uur en vr 8/1 7+8 uur in de practicumruimte. In week 2 wordt op donderdagmiddag 14/1 een herkansingstoets gehouden. De inschrijving voor het practicum en de toets sluit op vrijdag 3 november (wk 46). Het vak wordt afgerond met een verslag per practicumgroep waarin het ontwerp van een informatiesysteem voor een aangeleverd praktijkprobleem, wordt gepresenteerd. Cursisten die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren, wordt gevraagd dit voor het begin van het practicum aan de docent te laten weten (BB-215, tel. 3517), zodat een geschikte instelling van de applicatieschermen kan worden gekozen.

Projecten bij UniPartners Twente

UniPartners Twente is met spoed opzoek naar een student TBK die in ongeveer twee maanden alle processen binnen een bedrijf wil beschrijven. Ervaring op het gebied van kwaliteit (ISO 9000) is gewenst maar niet vereist. De vergoeding is f25 per uur. Verder zoekt UniPartners Twente twee studenten (TBK/CT&M) die een project willen uitvoeren bij een klein bedrijf in Enschede. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Tijdens het project, dat enkele maanden zal duren, zal een projectmanager van UniPartners Twente voor begeleiding zorgen. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer twee dagen per week, de vergoeding is f2100 p.p. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail:[email protected]

Wijziging opdracht A van CAD/CAM (112430)

Voor WB/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

TN

Tentamen Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Er is voor woensdag 25 november a.s. (van 9.00-12.30 uur) een tentamen gepland. Inschrijven kan via UTIS.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Intekening keuzevak Systeemprogrammering (211004)

Zie medeling alle faculteiten.

Zaalwijziging Lineaire Structuren (152006)

Voor P-studenten TN. In verband met de voorlichting zal het WC Lineaire Structuren van groep 2 op vrijdag 6 november het 3e + 4e uur plaatsvinden in WB-H4-208 i.p.v. TW-B102.

TO

D-voordrachten

Sandra ter Horst over 'Ontwerp en ontwikkeling van een Online Examendossier voor het Studiehuis', dinsdag 3 november 1998, 16.00 uur, L216.

Gerard de Ruiter over 'Onderwijsvisitatie: belang van onderwijsvisitatie en van visitatiecommissies', maandag 23 november 1998, 16.00 uur, L213.

Methodenleer (196030) (Rectificatie)

RECTIFICATIE! De werkcolleges voor dit vak op de maandagmiddag, 7e en 8e uur, voor groep 1-4 zijn vervallen in de weken 2, 3, 6, 7, 9 en 12. De werkcolleges worden nu in 1 groep (groep 1-8) gegeven op maandagmiddag, het 5e en 6e uur, in de weken 2, 3, 6, 7, 9 en 12 in zaal L216.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Pedagogiek en Andragogiek (191005)/Communicatietraining 1 (168510)

Het practicum voor dit vak zal in week 1 plaatsvinden in de volgende zalen: dinsdag 5 januari 1999 (groep 1-2), het 1e en 2e uur in zaal L213; dinsdag 5 januari 1999 (groep 3-4), het 3e en 4e uur in zaal TW B102; woensdag 6 januari 1999 (groep 5-6), het 1e en 2e uur in zaal L105; woensdag 6 januari 1999 (groep 7-8), het 3e en 4e uur in zaal L105.

Tentamenzalen Propedeuse (Deeltijd en voltijd)

Toets voor deeltijders, 191003 Inl.Onderwijs- en opleidingskunde, 30 oktober 1998, 9e en 10e uur in zaal L216. Toets 195601, mod.1, Onderwijskundige technologie 1, 3 november 1998, 1e en 2e uur in zaal CC2. Toets voor deeltijders, 192001 Onderwijs- en opleidingstelsels, 13 november 1998, 9e en 10e uur in zaal L216. Toets 193031, toets 1, Instrumentatietechnologie 1: introductie, 17 november 1998, 1e en 2e uur in zaal CC2. Herkansing 192001 Onderwijs- en opleidingstelsels, 26 november 1998, 5e en 6e uur in zaal L105. Herkansing 191003 Inleiding onderwijs- en opleidingskunde, 26 november 1998, 7e en 8e uur in zaal L213. Herkansing 195601, mod.1, Onderwijskundige technologie 1, 27 november 1998, 5e en 6e uur in zaal BB1. Herkansing 193031, toets 1, Instrumentatietechnologie 1: introductie, 27 november 1998, 7e en 8e uur in zaal BB1. Toets 191004, Algemene psychologie, 2 december 1998, 5e en 6e uur in zaal BB2.

Tentamenzalen-D1

Herkansing 193032, Instrumentatietechnologie 2: grondslagen, 26 november 1998, 1e en 2e uur in zaal L105. Herkansing 196036, Data-analyse 3, 26 november 1998, 3e en 4e uur in zaal CC2. Herkansing 194524, Instructietechnologie, 27 november 1998, 3e en 4e uur in zaal L105. Toets 192006, Onderwijsorganisatieleer, 3 december 1998, 3e en 4e uur in zaal CC2. Toets 195602, Onderwijskundige technologie 2 mod.4, 18 december 1998, 1e t/m 4e uur in zaal BB3.

Tentamenzalen-D2

Toets 196038, Toetstechnologie, 19 november 1998, 3e en 4e uur in zaal CC2. Toets 193525, Lineaire en hypermedia, 4 december 1998, 1e en 2e uur in zaal CC4.

Tentamenzalen-D3

Toets 195510, Onderwijs en opleidingsmarketing, 2 november 1998, 5e en 6e uur in zaal CT 1345. Toets 196011, Algemene methodenleer, 16 november 1998, 3e en 4e uur in zaal CC2. Toets 197101, Onderwijs in ontwikkelingslanden, 18 november 1998, 1e en 2e uur in zaal L105. Herkansing 197101, Onderwijs in ontwikkelingslanden, 26 november 1998, 5e en 6e uur in zaal L213. Herkansing 195510, Onderwijs- en opleidingsmarketing, 26 november 1998, 7e en 8e uur in zaal L105. Herkansing 196011, Algemene methodenleer, 27 november 1998, 5e en 6e uur in zaal L213.

Onderwijskundig meten (196019)

In het D1 rooster stond in week 24 op de woensdag, het 5e en 6e uur een type-fout. De vakcode moet zijn 196019.

Communicatietraining 1 (168510)

Dit vak zal in de weken 5 en 6, het 1e en 2e uur in zaal L209 worden gehouden (stond L109).

Data-analyse 3 (196036)

De remediatie voor dit vak zal plaatsvinden op maandag 23 november, het 5een 6e uur in zaal L213 i.p.v. L216.

TW

Maple II (150537)

In vervolg op de onderwijsmededeling van 7 oktober jl. volgt onderstaand de verroostering van de overige practica in TW-A 106: 20/10 dinsdagmiddag 7+8 (wk 43); 28/10 woensdagmorgen 3+4 (wk 44); 6/11 vrijdagmiddag 7+8 (wk 45); 10/11 dinsdagmorgen 3+4 (wk 46).

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Onderwijs- en examenreglement TW

Met ingang van heden is het vernieuwde Onderwijs- en examenreglement TW (uitgave juni 1998) voor ouderejaars af te halen bij BOZ-TW of in te zien via Intranet: http://www.math.utwente.nl/intranet/twi/ow_rapp.html.

Discrete Optimalisering I (158035)

In tegenstelling tot hetgeen over de beoordeling van dit vak in de studiegids en op het D3 rooster staat is de tentaminering niet schriftelijk maar mondeling. Dus het tentamen op woensdag 25 november a.s. is hiermee vervallen.

Toets MAPLE II wk 46 (150537)

De toets van MAPLE II in week 46 wordt verplaatst van dinsdag 10 november 3+4 naar dinsdag 10 november 1+2. De zaal blijft TW-A 106.

Extra werkcollege Operationele Research II (158006)

Voor TW, WB, INF D3-studenten, TBK D2-studenten. Op donderdag 29 oktober van 13.45 tot 15.30 uur zal er in hal CC-4 een extra werkcollege worden ingelast. Tijdens dit werkcollege zal een oefententamen worden behandeld. De hierbij behorende opgaven staan op het internet (www.sms.utwente.nl/vakgr/omst/gerhard.nl). In tegenstelling tot eerdere werkcolleges, zullen de uitwerkingen hiervan echter niet openbaar worden gemaakt.

Intekening keuzevak Programmeren in C++ 211024

Zie mededeling TN.

WB

Afstudeercolloquia

J. Veldhof (PT) over 'Integration of Mechanical Design and Process Design based on Information Content', 29 oktober 1998, 10.00 uur, WB N.105.

S. Kamphuis (PT) over 'Collaborative Design', 29 oktober 1998, 14.00 uur, WB N.105.

R. Kalsbeek (TR) over 'The contact between two finite, smooth cylinders with intersecting center lines', 6 november 1998, 14.00 uur, WB N.105.

Gehouden : N. Last (BW) heeft op 26 oktober 1998 een voordracht gehouden over 'Modelleren van de dynamische kniebelasting in 3D met behulp van bewegingssensoren'.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. In het komende tweede trimester wordt in het kader van het vierdejaars WB-programma het vak Levenscyclusgericht ontwerpen' (LCO, 114531) gegeven, in aansluiting op 'Ketenbeheer' (114503). Studenten van andere faculteiten kunnen deelnemen aan LCO in de plaats van 'Milieubewust ontwerpen' (114504), zij het met enige extra colleges. De nadruk zal vooral liggen op de ontwerpprocedures en de wijze waarop bij de conceptuering van nieuwe producten aan het aspect milieu een geÙigende plaats in de besluitvorming kan worden gegeven, naast andere criteria als functionaliteit en kosten. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van thermodynamische inzichten voor de objectivering van ontwerpbeslissingen. Collegeprogramma (weken 49-51): 1.inbouw LCA in ontwerpmethode, 2.doelbepaling, programma van eisen, criteria, 3.exergetische LCA, 4.ontwerpgereedschappen, 5.verkorting LCA, selectie alternatieven, 6.doorontwerpen, evaluatie, verbetering. Afrekening vindt plaats in week 9 door presentatie van verslag. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) dient men zich UITERLIJK VRIJDAG 20 NOVEMBER A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groespsbijeenkomsten verplicht.

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

Tentamen Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Er is voor woensdag 25 november a.s. (van 9.00-12.30 uur) een tentamen gepland. Inschrijven kan via UTIS.

HC/Tentamen Produktiebesturing en Voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Het hoorcollege van dit vak op vrijdag 30 oktober komt te vervallen. Verder worden de studenten er op geattendeerd dat er voor dit vak maar twee tentamenmogelijkheden staan ingepland (nl. op 25 november '98 en 25 januari '99) en dat met grote kans het vak volgend jaar sterk van inhoud zal wisselen. Voor de studenten die het vak nu serieus volgen is meedoen aan deze tentamens dus erg belangrijk. Ter herinnering: bij beide tentamens zal het de studenten worden toegestaan om het boek van Hopp en Spearman, alsmede 2 A4-kantjes met aantekeningen, bij de hand te houden.

Hoorcollege Gasdynamica (115434)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege zal in het 2e trimester (wkn.: 49, 50, 51, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) worden gegeven door Prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers. Het hoorcollege is verroosterd op donderdag het 1/2e uur in zaal CT.3522. Vakomschrijving: het college geeft inzicht in de fysische stromingsverschijnselen die optreden in compressibele stromingen. Voorbeelden van de aëro-akoestiek en de gasdynamica zullen als voorbeeld worden gebruikt. Het college verschaft inzicht in de basis details van de wiskundige modellen zoals die toegepast worden in rekenmethoden voor het numeriek simuleren van de stroming van compressibele gassen. Aan de orde komen de hyperbolische vergelijkingen voor 3D, tijdsafhankelijke stromingen van wrijvingsloze, samendrukbare fluida, vereenvoudigingen van deze vergelijkingen en veel gebruikte relaties die uit deze vergelijkingen kunnen worden afgeleid. Er wordt aandacht besteed aan transportvergelijkingen voor vorticiteit, energie, enthalpie en entropie, aan de thermodynamische eigenschappen van gassen en verder aan discontinue (zwakke) oplossingen. Akoestiek: golf-vergelijking, geluidsnelheid, verdichtings- enverdunningsgolven, reflectie en refractie van vlakke golven, karakteristieken en Riemann invarianten. Gasdynamica: karakteristieken en Riemann invarianten, expansiegolven, schokgolven, Rankine-Hugoniot relaties, schokbuis. Toegift: de hyperbolische vergelijkingen voor autoverkeer. Literatuur: J.D. Anderson Ir. "Modern Compressible Flow", 2nd ed. McGraw-Hill, 1990 (ISBN 0-07-001673-9), H.W. Liepmann, A. Roshko "Elements of Gasdynamics", Wiley, 1957. Stof: dictaat, voorlopig als hand-out. Tentamen: opdracht + nabespreking.

Voorlichting WB-stromen en MT-studierichting

Voor WB P-studenten. De voorlichting met betrekking tot de WB-stromen (OAMS, IOPM en BMT) en de MT-studierichting wordt gehouden op: woensdag 4 november 1998, het 3/4e uur, zaal WB C.101.

Analyse A voor WB (151018)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het werkcollege voor groep B op de vrijdagen 5+6 in de weken 44 en 45 (CT 1845) verplaatst naar vrijdag 1+2 in zaal TW-A 114.

Extra werkcollege Operationele Research II (158006)

Voor TW, WB, INF D3-studenten, TBK D2-studenten. Zie mededeling TW.

Intekening keuzevak Programmeren in C++ (211024)

Zie mededeling TN.

Wijziging opdracht A van CAD/CAM (112430)

Voor WB/TBK D3-studenten. De opdracht Applicatiebouw (praktikum A) die op 15 oktober jl. is uitgegeven vervalt. Er wordt een nieuwe opdracht uitgegeven in het college op 29 oktober a.s. Tevens is er nu voor iedereen (ook zonder eigen PC) de mogelijkheid om voor deze opdracht het programma SolidWorks te gebruiken. Meer info onder CAD/CAM-systemen op: http://www.pt.wb.utwente.nl/onderwijs.html.

WWTS

Studenten gezocht

Bureau Studievoorlichting zoekt studenten die voorlichting willen geven over de eigen studierichting. Zie mededeling Alle faculteiten.

SPE

Bij het SPE kun je in een gezellige sfeer praten over: kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Friedrich Nietzsche - provocerende teksten van de filosoof met de hamer - dinsdag 3 november, 21.00 - 22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal - over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur - woensdag 4 november, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk - gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren - donderdag 5 november, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201.

Film. Schindler's List - Steven Spielbergs' Holocaust - donderdag 5november - Hengelosestraat 100 - 18.30(!) uur

Meditatie ZEN- meditatie - Concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Viering en in november. Iedere zondagochtend, UT-Vrijhof-Audiozaal-10.30 uur. 1 november - Filippenzen 2:1-11 - Het lied van de mensenzoon - vg: Hélène vd Bemt. 8 november - Colossenzen 1:15-23 - Het betere bestaan - vg: Arent Weevers; 15 november - Col. 2:6-15 - De machten ontwapend - vg: Kees Kuyvenhoven; 22 november - Col. 3:1-4 - De messiaanse ruimte - vg: Kees Kuyvenhoven.

Experimentele studentenviering : 8 november- mmv Musilon en een verhalenverteller over de liefde - Opstandingskerk, Zonstraat 9 - 20.00 uur.

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestraat 100 - 7500 KB Enschede.

SRD

Leden let op!! Dinsdag 3 november a.s. is de algemene leden vergadering komt allen.# Op dit moment is de activisme werkgroep druk bezig om de problemen rondom het dalende activisme te inventariseren en oplossingen te bedenken. Als jij ideeën hebt om het dalende activisme te bestrijden kun je eens langs komen en je ideeen spuien.# Heb je vragen over Major/Minor? Bel de SRD tel. 4033.# De werkgroepen van de SRD kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Als je geïntresseerd bent in onderwijs, rechtspositie, milieu, emancipatie, ethiek, activisme of teleleren kun je eens een bijeenkomst bijwonen. Activiteiten bij de SRD zijn zowel inhoudelijk als erg gezellig en kosten niet veel tijd. Kom eens langs bij de SRD voor informatie over een of meer van deze onderwerpen.# Als je dit jaar problemen krijgt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijk bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten, poenboeken en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

Diversen

NIVE-JMC Twente

NIVE-JMC organiseert voor haar leden begin november een wijnproefavond. Interesse? Neem dan contact met ons op.# Ook zoeken wij nog mensen die het jaarlijkse NIVE-JMC Twente Congres willen organiseren. De congrescommissie '99 wordt binnenkort opgestart. Wil je dus een congres organiseren voor studenten en managers, over een onderwerp uit de managementpraktijk in de breedste zin van het woord, meld je dan bij ons aan.# Moet jij altijd de vuilniszakken buiten zetten? In december wordt de twee-daagse training 'effectief beïnvloeden' gegeven. Kosten: f60 voor leden. Nog geen lid? Als je je nu inschrijft bij NIVE-JMC ben je voor f15 lid t/m december '99. Jewordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de studentenvereniging voor management ontplooit, krijgt korting op vele activiteiten, krijgt automatisch het NIVE management magazine in je bus en hebt toegang tot de activiteiten die de landelijke vereniging voor management NIVE organiseert. Meer weten? Wij zijn bereikbaar op kamer 204 in de Vrijhof op ma/di/wo van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 053-4894020; e-mail [email protected]; www.student.utwente.nl/~n

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.