INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 21 januari 1999. Het CvB heeft besloten in te stemmen met: -de werving voor de leerstoel Mens, Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg alsmede met polsing van de door T&M beoogde kandidaat. -zowel werving als polsing voor de leerstoel Mens, Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg. -het verzoek om tot polsing te mogen overgaan

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 21 januari 1999. Het CvB heeft besloten in te stemmen met:

-de werving voor de leerstoel Mens, Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg alsmede met polsing van de door T&M beoogde kandidaat.

-zowel werving als polsing voor de leerstoel Mens, Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg.

-het verzoek om tot polsing te mogen overgaan van de door de faculteit T&M beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Commercieel Management & Marketing i.h.b. Innovatiemanagement.

-polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Fysische Meet- en Systeemtechniek.

-polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Katalytische Processen en Materialen.

-polsing van de door de faculteit WB beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Gastechnologieën.

-het verzoek van de faculteit T&M om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Technologie en Duurzame ontwikkeling in Noord-Zuid Perspectief. Het betreft hier een invulling van voorshands 0,5 fte.

Het CvB heeft besloten toestemming te geven:

-om tot werving inzake de leerstoel Chemische Analyse over te gaan.

-tot werving over te mogen gaan voor de leerstoel Molecular Modelling en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

Het CvB heeft besloten:

-1)als beleidsuitgangspunt vast te stellen dat alle internationale masters opleidingen op termijn geaccrediteerd dienen te zijn; 2)dat ten behoeve van de ontwikkeling van de kwaliteitszorg van het internationale onderwijsaanbod een format ontwikkeld dient te worden; 3)dat middelen die vanuit CSi aan eenheden ter beschikking worden gesteld voor de ontwikkeling van internationale masters opleidingen conditioneel zijn aan het conformeren aan genoemd format; 4)voor de uitvoering van de in de notitie genoemde activiteiten de heer T.R. Phillips voor 1999 in te huren.

-goedkeuring te verlenen aan de benoeming van mr. M. van Doorn tot Directeur Bedrijfsvoering WMW ingaande 1-2-1999 en de decaan WMW daarvan mededeling te doen.

Training voor het coachen van groepen studenten

Op 11 maart (van 9.00-15.00 uur) organiseert het Onderwijskundig Centrum een bijeenkomst voor docenten die zich willen voorbereiden op de taak als begeleider van (project)groepen studenten. De bespreking gaat in op de rol van de coach die afwisselend verschillende petten op heeft, namelijk die van opdrachtgever, leerprocesbewaker, stimulator, expert en beoordelaar. De deelnemers aan eerdere bijeenkomsten zeggen door zo'n training beter voorbereid te zijn begonnen aan de uitvoering van hun taak als coach. Bij het uitvoeren van hun begeleidende taak maken zij gebruik van de tijdens de training ontvangen aanwijzingen en praktische tips over het maken van afspraken, de frequentie van het begeleiden, het taakverdelen, het plannen, het beoordelen van resultaten, enz. De bijeenkomst (gratis voor UT-docenten) is in de cursuszaal van het OC in De Vrijhof. Voor een lunch wordt gezorgd. Informatie: Elly Govers (4870), http://www.oc.utwente.nl (zie onder cursussen). Aanmelden (tot 25-02) via: tel. 053-4892050, email: [email protected] of Internet.

Alle faculteiten

MDOO 3e trimester

Ter herinnering! Jullie kunnen uiterlijk tot en met vrijdag 12 ferbuari het aanmeldingsformulier van de MDOO voor het 3e trimester inleveren bij Diana Dalenoord, kamer TWRC-A203.

Integrand Twente

Ook in 1999 kun je bij ons terecht voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl # Heb je misschien zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected] # Schrijf je nu in voor ICE ! (Intermediair Competition in Excellence). ICE is een mogelijkheid voor vierdejaars studenten of ouder om geconfronteerd te worden met de eisen die bedrijven aan studenten stellen. Studenten van elke studie kunnen meedoen. ICE wordt georganiseerd door Intermediair i.s.m. met een aantal vooraanstaande bedrijven, zoals KLM, DSM, ABN, McKinsey en Unilever.

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvang van zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan bij ons langs (WB hal V, kamer 127-c), tel. 4893811, e-mail: [email protected]

Cursus Directievoering (181019)

Zie mededeling TBK/CT&M.

BSK

Afstudeercolloquia

Loes Pril over 'Toezicht op kosten.' Een onderzoek naar de toepassing van een kostentoerekeningsmethode en de acceptatie van budgetdecentralisatie bij de verzekeringskamer, 18 februari, 15.30 uur, TWRC A-112.

Rico Wolberink over 'Vrijheid in gebondenheid.' Een operationeel onderzoek naar de vrijheid in gebondenheid van ondernemerschap in rayons bij de invoering van het concept Visie 2000 van de ABN AMRO in regio Gelderland, 19 februari, 16.00 uur, TWRC C-238.

Duits (170050)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: De colleges van donderdag het 7e/8e uur voor groep A (EBSK) worden voor de weken 6 t/m 9 verschoven naar het 5e/6e uur in HL-220.

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. De 'Word versie' van de sheets is op te vragen via UTIS. Klik op de link 'sheets sturen in de samenleving I' in de onderwijsmededling voor dit vak of zie vakomschrijvingen op de BSK homepagina.

Milieutechnologie (131502)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Voor TBSK milieu studenten wordt dit vak gegeven van week 6 t/m 9 op woensdag het 5e/6e uur in CT-3522.

Algemene methodologie (177211)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college op donderdag het 5e/6e uur in week 6 komt te vervallen en week 9 wordt toegevoegd in zaal TWRC B-209.

Frequentie van tentamens

Voor Alle studenten BSK. Let op: het aantal mogelijkheden om in een collegejaar tentamen af te leggen voor de laatste twee doctoraaljaren (D2/D3) wijkt af van de eerste twee jaren (P en D1). Voor D2/D3 vakken zijn dat twee mogelijkheden en voor de P en D1 drie mogelijkheden!

Inschrijving carrièreweek AIESEC

Voor Alle studenten BSK. Schrijf je van 15 februari tot en met 1 maart a.s. in voor de AIESEC carrièreweek (met bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken van meer dan 35 bedrijven). Ons kantoor is in het BB-Gebouw, naast BB-6. Zie onze internetsite http://www.aiesec.nl/ voor meer informatie.

(Verplichte) inschrijving D2/D3 vakken 3e trimester (van 12-2-99 t/m 12-3-99)

Voor D2/D3 studenten BSK. Met ingang van het 3e trimester moeten studenten zich verplicht inschrijven voor D2/D3 vakken. De inschrijving loopt van 12-2-99 t/m 12-3-99 via een 'internet' inschrijfformulier op de BSK homepagina (zie actueel of onderwijs).

Onderwijskundig experiment

Voor P/D1 studenten BSK. Meedoen aan een onderwijskundig experiment op de computer en f50 verdienen. Voor meer informatie en voor inschrijving (t/m 26-2-99) zie het bord met mededelingen bij BOZ-BSK. Inlichtingen: [email protected]

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die een geïntegreerd milieuzorgsysteem op wil zetten voor een bedrijf in deze regio. Duur: 3 mnd. Ref.G677. Vergoeding in overleg, incl. reiskosten.

Gastcollege prof. drs. Ed van Thijn

Voor D1 studenten BSK. Op 23 februari a.s. geeft prof. drs. Ed van Thijn een gastcollege op basis van zijn onlangs verschenen boek 'De sorry-democratie'. Recente politieke affaires en de ministeriële verantwoordelijkheid. In dit boek presenteert hij samen met zijn studenten een onderzoek naar een aantal affaires van de laatste jaren, waaronder de IRT-affaire, Srebrenica, de Bijlmerramp en de zaak Docters van Leeuwen. Bij al deze affaires gaat het om de vraag hoe het is gesteld met het primaat van de politiek en de loyaliteit van ambtenaren. Raakt de ministeriële verantwoordelijkheid niet uitgehold, en oefent het parlement wel voldoende politieke controle uit? Ed van Thijn bekleedt sinds april 1997 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en geeft college over de veranderende rol van de staat en de relatie tussen politiek en bureaucratie. Het college is bedoeld voor Tweedejaars Bestuurskunde, maar is ook voor andere belangstellenden toegankelijk. Het college is om 13.30 in het collegezalencomplex van de UT, CC-3.

Practicum Operationele Reseach I (158018)

Voor TW, BSK, CT&M, INF/BIT. Zie mededeling TW.

CT

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Professor Noordermeer zal in het 3e trimester college geven over industriële elastomeren. Studenten die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich op te geven bij Karin Hendriks, de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen. Kamer CT1360, tel. 053-4892968 of per e-mail [email protected]

Calculus II voor CT (152027)

Op verzoek van de docent zijn de hoorcolleges op DI 1+2 in CT 1349 verplaatst naar TWRC-C 238. De weken blijven dezelfde, dus week 12, 13, 16, 17, 19, 21 en 22.

Integrand Twente

We zoeken een student die zin heeft om een traineeship te gaan volgen bij Grolsch, met uitzicht op vaste baan. Kennis van bier en brouwprocessen is een pré. Duur: in overleg. Ref.G686.

EL

Project Informatieoverdracht (125118)

Als u wilt deelnemen aan bovenstaand project in week 10 en 11, moet u zich inschrijven bij BOOZ-EL. De inschrijving sluit in week 8. U wordt verondersteld voldoende kennis te hebben van de vakken informatietheorie, kansrekening, stochastische signaaltheorie en transmissie media en modulatie. Studiemateriaal: journaalschriften (UTAKE) en opdrachten (tijdens het practicum aan te schaffen).

240 uurs opdracht

M.J.S. van Doesburg (Leerstoel S&S NT) over 'Deling in een Field Programmable Function Array', 11 februari, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 2118.

D-voordracht

R. Mateman (Leerstoel TT) over 'Design and realisation of a Distributed Capacitive Loadcell in silicon', 12 februari, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Student-assistenten gezocht

Voor het MID-P-project kunnen nog 3 student-assistenten geplaatst worden, bij voorkeur derde jaars studenten of ouder, met enige praktische elektrotechnische ervaring. Het project vindt plaats in de periode van donderdag 1 t/m vrijdag 9 april 1999. In de twee weken hieraan vooraf gaand, vindt training van en voorbereiding door alle assistenten plaats. De totale tijdsbesteding zal ongeveer twee weken werk bedragen, en wordt beloond met 5 SAE. Je kunt je aanmelden bij BOOZ-EL. Als je belangstelling hebt voor een student-assistentschap bij andere practica of projecten, in een andere periode, kun je je eveneens opgeven.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van een model om energie-efficiëntie van vervoersmiddelen te vergelijken voor een internationale Kennisintensieve organisatie, die aktief is op hetgebied van electrische energiesystemen, milieutechnologie en management en IT. Duur: 6 mnd full-time. Ref.B84 # Of misschien doe jij liever een (stage)-onderzoek, samen met een vriend of vriendin in 3 maanden naar faseruis in oscilatoren of schaalverkleining van kwartskristallen bij een bedrijf hier in de regio. Ref.G683/G684, vergoeding afhankelijk van kennisniveau.

Aankondiging D1 project

Voor 2e jaars EL studenten. Het D1 project omvat het uitvoeren van een ontwerp gerichte opdracht van 12 SP in het derde trimester van het tweede jaar. Belangrijke elementen die het project bepalen zijn: In team verband van vier studenten een niet te complex probleem zelfstandig aanpakken en op een gestructureerde manier op lossen leren "ingenieuren" Projectmatig werken met (zelf op te stellen) strakke tijdsplanning en projectplan. Inzicht in eigen rol en die van anderen in teamwerk. Training in informatie verwerving, schriftelijke rapportage en mondelinge presentatie. Op maandag 22 maart a.s. start het D1 project om 13.45 met een bijeenkomst in T4. Naast algemene informatie verschaffing maken de studentgroepen hierbij kennis met de begeleiders en als dat al niet gebeurd is met elkaar en worden de eerste afspraken gemaakt. Om te kunnen deelnemen aan het D1 project is het nodig om je hiervoor aan te melden. Dit in verband met de voorkennis eis van 12 behaalde SP uit de D1 vakken en om het aantal benodigde opdrachten te peilen.Aanmelden kan uitsluitend door het betreffende formulier volledig in te vullen.Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij BOOZ-EL of op internet (in pdf-formaat). Na toelating tot het project volgt nog de inschrijving voor een opdracht naar keuze. Deze inschrijving is op dinsdag 16 maart vanaf 10 uur. De beschikbare opdrachten liggen bij BOOZ - EL ter inzage vanaf 8 maart of op internet.

INF/BIT

Sluiting BOZ-INF/BIT

Het Bureau Onderwijszaken INF/BIT is tot nader order gesloten op maandag en vrijdag.

D-voordracht BIT

F. Holwerda over 'Gegevens gegrepen'. Een onderzoek naar metadata en haar beheer bij de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, vrijdag 12 februari, 15.45 uur, INF-L204 (demozaal).

Stage datamining naar uitvallende leerlingen

Inleiding. Een opleidingscentrum met vestigingen in de regio Twente wil het aantal leerlingen dat de opleiding niet voltooid, de 'uitvallers', terugdringen. Datamining wordt als kansrijk middel gezien om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van uitval en om potentiële uitvallers te identificeren. De oorzaken kunnen dan gerichter worden bestreden en aan potentiÙle uitvallers kan extra aandacht worden besteed. Opdracht. Utopics Corporate Information heeft met het opleidingscentrum een stageopdracht geformuleerd voor een pilot met datamining ter bestrijding van uitval. De stage wordt bij voorkeur door twee studenten uitgevoerd en kent de volgende onderdelen: 1)een kort onderzoek naar de oorzaken van uitval in literatuur en onder domeindeskundigen van het opleidingscentrum; 2)het met datamining bepalen van voor uitval relevante factoren in de gegevens die beschikbaar zijn op twee momenten:

-direct na het intakegesprek van een leerling; -wanneer de resultaten vande eerste opleidingsperiode bekend zijn; 3)het vergelijken van de resultaten van punt 2 met die van punt 1; 4)het op basis van de resultaten van punt 2 ontwikkelen van modellen waarmee op de genoemde momenten de kans op uitval van een leerling kan worden geschat (b.v. met een neuraal netwerk); 5)het evalueren van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze modellen; 6)het evalueren van de bruikbaarheid van datamining voor analyse en voorspelling van uitval en het doen van aanbevelingen om tot een betere analyse en voorspelling te komen # Wanneer de stage door één student wordt uitgevoerd, wordt de omvang van de opdracht verkleind. Informatie: als je belangstelling voor deze opdracht hebt kun je contact opnemen met: Mannes Poel, INF-2102, tel. 053-4893920, e-mail: [email protected]

Voorkenniseisen voor Software engineering (211210 en 231003) gewijzigd

Voor INF en BIT D1-studenten. De voorkenniseisen voor Software Engineering (zowel voor BIT als INF) zijn met ingang van volgend studiejaar veranderd. Verplichte voorkennis is dat zowel het practicum voor Functioneel Programmeren als voor Object-georiënteerd Programmeren met voldoende resultaat is afgerond.

Gevraagd studentassistenten voor het vak Ontwerpen van Digitale Systemen (213002)

In het derde trimester wordt het vak ODS gegeven. Voor het begeleiden van het practicum op de vrijdagochtenden worden studentassisten gezocht. Interesse? Neem contact op met Bert Molenkamp, INF 4051, tel 3704, e-mail: [email protected]

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met de implementatie van het landelijke internet-werkgelegenheidsproject, dat in samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken en tal bedrijven en organisaties wordt opgestart. Duur: minimaal 3 mnd. Ref.C004.

Practicum Operationele Reseach I (158018)

Voor TW, BSK, CT&M, INF/BIT. Zie mededeling TW.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor D3-studenten TW + INF/BIT. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Colloquium

Dimitri van Dam over 'Retentie: de (on)mogelijkheden van het tijdelijk vasthouden van water langs de Maas', 19 februari, 15.45 uur, WB Z-124.

Nadere regelingen IMOD A (221231) en IMOD B (221232)

Voor CT&M. De eerste bijeenkomst (introductie) voor het vak Inleiding Modelleren A (221231) is op woensdagochtend 24 maart 1999, het 1e + 2e uur, in CC-1. Inschrijving: I.v.m. het beperkte aantal praktikumplaatsen dienen IMOD-deelnemers welke niet-nominaal lopen (d.w.z. generatie '96 en ouder), vrij doctoraal volgen of van buiten CT&M afkomstig zijn zich vóór 15 maart a.s. aan te melden bij BOZ-CT&M. Reguliere CT&M studenten (d.w.z. generatie '97) voor wie het vak verroosterd is hoeven zich niet in te schrijven. Voorkennis: Voor het vlot kunnen uitvoeren van de praktikumopdrachten bij de vakken IMOD-A en IMOD-B is het noodzakelijk dat de student kan omgaanmet Windows-NT en het spreadsheetpakket Excel. U wordt geacht zich de basisvaardigheden in het bedienen van deze software zelf eigen te maken. Het is mogelijk om hierin bij het CIV cursussen te volgen. Zie daarvoor het CIV-cursusboeken of de CIV-shop, tel 053-4892305. Deelname verplicht: De beoordeling van het vak IMOD-A vindt plaats aan de hand van een tussentijdse basiskennistoets en ingeleverde praktikum- en workshopverslagen. Deelname aan werkcolleges, praktika en workshops is verplicht en vereist voor het verkrijgen van een beoordeling. Een voldoende beoordeling voor de basiskennistoets is voorwaarde voor toelating tot de praktika. Verhindering: Indien u verhinderd bent om aan een van de verplichte aktiviteiten deel te nemen, dient u zelf te ruilen met een student uit een parallelgroep in dezelfde week. Als dat niet lukt dient de gemiste aktiviteit het volgende cursusjaar inghaald te worden. In geval van "overmacht" kan in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden. De behaalde beoordelingen blijven geldig tot uiterlijk na afloop van de volgende uitvoeringsronde.

Inleiding Modelleren A (221231)

Voor CT&M. In week 23 en 24 zijn er voor het vak IMOD A de volgende roosterwijzigingen: -het hoorcollege op woensdag 9 juni, het 3e + 4e uur, vervalt. -het werkcollege voor groep 1 en 2 op woensdag 16 juni, het 3e + 4e uur, vervalt. -het werkcollege voor groep 3 en 4 op donderdag 17 juni, het 3e + 4e uur, vervalt. In plaats hiervan is het volgende verroosterd: Groep 1 en 2: -maandag 7 juni, het 1e t/m 4e uur werkcollege in WB HV-112. -maandag 7 juni, het 5e t/m 8e uur practicum in WB T-700. -dinsdag 8 juni, het 1e t/m 4e uur practicum in WB T-700. Groep 3 en 4: -maandag 14 juni, het 1e t/m 4e uur werkcollege in WB HV-112. -maandag 14 juni, het 5e t/m 8e uur practicum in WB T-700. -dinsdag 15 juni, het 1e t/m 4e uur practicum in WB T-700.

Aanvulling overgangsregeling Curriculum D1 - OCC II (226021)

Voor TBK/CT&M. Onderstaand vindt je een aanvulling op de overgangsregeling van het oude naar het nieuwe D1-curriculum voor het vak Ontwerpen van Civieltechnische Constructies II (226021): -OCC IIa (theorie én opdracht) wordt vervangen door Constructieleer I (226567, 2 SP). -OCC IIb (theorie Ún opdracht) wordt vervangen door Civieltechnisch ontwerpen (226013, 2 SP). Het is dus mogelijk OCCII af te ronden door een combinatie van de volgende onderdelen te halen: OCC IIa én Civieltechnisch ontwerpen of OCC IIb én Constructieleer I. Wat te doen indien beide opdrachten wel af, maar een of beide tentamens niet gehaald? Op 18 augustus 1999 (deel a) en 24 augustus 1999 (deel b) is er de gelegenheid om voor de laatste keer tentamen te doen. Als je geen hoorcolleges OCCII hebt gevolgd, wordt aangeraden, in aanvulling op zelfstudie, de hoorcolleges van Constructieleer I en Civieltechnisch ontwerpen te volgen. De leerstof voor deze hoorcolleges overlapt de leerstof voor respectievelijk OCC IIa en OCC IIb. Daarnaast zijn er de onderstaande vragenuurtjes: -Vragenuur deel a (constructie): 21 juni 1999, 12.30-13.30 in WB Z122. -Vragenuur deel b (water): 14 juni 1999, 12.30-13.30 in WB Z122. Indien er studenten zijn die een of beide opdrachten af hebben en niet van plan zijn OCC II in de oude vorm af te ronden, dan leveren reeds afgeronde opdrachten GEEN vrijstelling op voor onderdelen van nieuwe vervangende vakken. Als je echter opdrachten hebt gedaan die grote gelijkenis vertonen met opdrachten in de nieuwe vervangende vakken dan kun je bij de betreffende docent vrijstelling aanvragen (d.m.v een vrijstellingsformulier, verkrijgbaar bij BOZ). De docent beoordeelt of de aanvraag gegrond is. Wat te doen indien een of beide tentamens wel gehaald, maar eenof beide opdrachten niet af? Gelegenheid tot afronding van de opdrachten is reeds geweest (zie onderwijsmededeling BOZ98.108).

Ontwerpproject Verkeer (222310)

Voor CT&M. De organisatie van dit vak is als volgt: 1)Voor alle vragen kun je dagelijks terecht van 13.30-17.00 uur bij een van de 3 studentassistenten: -Herman Sinnema, -Annemarie Rodenhuis, -Claudia Stijlen. Zij zitten op kamer WB 203 in hal V (dat is naast de kamer van Concept). Bij dit project wordt dus in tegenstelling tot eerdere berichten NIET gewerkt met tutoren. 2)Bovengenoemde studentassistenten zullen 1 keer per week alle groepen bezoeken om de projectvoortgang vast te stellen. 3)De nieuwste informatie betreffende het Ontwerpproject Verkeer vindt je op: a)Het publicatiebord bij BOZ. b)De internetsite van de afdeling Verkeer en Vervoer: http://www.sms.utwente.nl/vakgr/civt/mnu_vv.htm. Hierop staan de leerdoelen, de relaties met andere vakken, de organisatie van het vak en de criteria voor de beoordeling vermeld. 4)Wanneer er, als gevolg van de groepswijzigingen, twee of meer mappen in een groep aanwezig zijn dienen deze extra mappen z.s.m. te worden ingeleverd bij de studentassistenten.

Wiskunde II (151082): Herkansing Maple Practicum

Voor CT&M. De diskettes en 'cijferbriefjes' van de toets over het tweede deel van het Maplepracticum kunnen vanaf heden worden opgehaald bij BOZ CT&M. Voor degenen die een onvoldoende hebben is er een inhaalmogelijkheid op vrijdag 26 maart 1999, 08.30-10.30 in TW-A106. Het Mapleboek en het diktaat Wiskunde II mogen worden gebruikt. Neem een diskette mee om de uitwerkingen in te leveren. Gebruik daarvoor bij voorkeur de diskette die ook op 15 januari is gebruikt. Controleer wel eerst even of deze nog in orde is! Voor verdere informatie: [email protected]

Zaalwijziging Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor TBK. Voor de hoorcollege van dit vak op de vrijdag het 5e en 6e uur zijn enkel zaalwijzigingen in week 12 wordt het college gegeven in BB4 en week 14,15,16,18 in CC2. Het college op de maandag het 1e en 2e uur blijft in BB2 staan.

Legitimatie tentamens/examens

Voor TBK. Voor alle tentamen/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

De opdracht bij het vak PBBO (185257)

Voor TBK. Om het vak PBBO af te ronden moet je de volgend onderdelen hebben afgerond: -het tentamen; -het SPSS-practicum; -de opdracht ter voorbereiding van het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP). Op donderdag 18 februari vindt een bijeenkomst plaats waarin de opdracht wordt toegelicht. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB6. Je kunt de opdracht afhalen bij Hans Heerkens (BB425). De opdracht wordt uitgevoerd door de groepen zoals die zijn ingedeeld voor het BKDP. Lever de opdracht uiterlijk vrijdag 12 maart in (postvakje Hans Heerkens, kamer BB316) om tijdig het tentamenbriefje van PBBO te kunnen ontvangen. De nagekeken opdrachten kunnen worden vanaf maandag 22 maart worden opgehaald bij mevr. E. van der Veen (BB316). Opdrachten die na 31 augustus nog niet zijn opgehaald worden vernietigd. Op dinsdag 23 maart geeft de docent voor belangstellenden commentaar op de uitvoering van de opdrachten en adviezen voor de verdere uitvoering van het BKDP. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB6.

College Vermogensmarkten en ondernemingsfinanciering (186010)

Voor TBK. Het college van dit vak op 12 februari a.s. het 1e en 2e uur in CT 1345 vervalt.

Methodische Probleemanalyse en Produktontwerp (226012)

Voor CT&M. De colleges voor dit vak in week 9 en 10 op dinsdag het 3e + 4e uur (groep 1), dinsdag het 5e + 6e uur (groep 2), donderdag het 3e + 4e uur (groep 3) en donderdag het 5e + 6e uur (groep 4) komen te vervallen. Het werkcollege voor groep 4 op donderdag 11 februari (week 6) het 5e + 6e uur vindt plaats in CT-1349 i.p.v. in WB HV-212.

Infrastructuurplanning (222550)

Voor CT&M. Er is een extra college voor dit vak verroosterd op vrijdag 12 maart, het 3e + 4e uur in WB HIV-208.

Voorbereiding Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259)

Voor TBK. Op maandag 1 maart, van 10.30 tot 12.30 uur wordt er in BB 4 een voorlichting gegeven over het nieuwe bovengenoemde vak. Dit vak geldt als verplichte voorbereiding voor de nieuwe (internationale) stage. Tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de inhoud van het vak en de manier waarop je het vak kunt volgen. Ben je van plan het 1e of 2e trimester van collegejaar 1999/2000 op stage te gaan, kom dan naar deze bijeenkomst.

Tweedejaarsstage (180059)

Voor TBK. Tweedejaarsstage nog niet gedaan? Doe dat dan uiterlijk deze zomer. Aanmelden kan tot 3 weken vóór aanvang van de stage. Afronding dmv van een verslag en een presentatie kan t/m december 1999. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522.

Cursus Directievoering (181019)

TSM Ondernemerscentrum is 27 januari jl. weer gestart met de cursus Directievoering. Directeuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met 2,5 tot 5 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van februari t/m juni 1999. Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven voor dit bijzonder Onderwijsproject kan vanaf 1 februari a.s. bij BOZ/TBK. Voor inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531 of Annet Weegerink (TSM Business School) tst. 3484. Op maandag 15 februari a.s. van 12.30-13.30 uur wordt er in BB-4 (BB gebouw) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die verplicht is om bij te wonen.

Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007)

Voor TBK. Woensdag 17 februari (3e/4e uur in BB4) wordt het laatste college van Bedrijfsvoering in niet-Westerse Landen gegeven. Dit college wordt verzorgd door dhr. Brug van United Notions. Hij zal een workshop geven over interculturele communicatie. 12 Maart is het tentamen voor dit vak. Het is ook mogelijk het vak af te ronden middels het maken van 3 opdrachten, deze zijn af te halen bij het secretariaat van de VOK (CT-1809). Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Mirjam Walbeek, tel. 3534.

Integrand Twente

We zoeken voor een (afstudeer)opdracht een student die zich wil gaan bezighouden met het maken van een marktplan en de eventuele implementatie ervan voor een internationaal bedrijf uit Amersfoort. Duur en vergoeding zijn in overleg # Daarnaast zoeken we een student die zich wil gaan bezighouden met het ontwikkelen en implementeren van een eenvoudig te onderhouden en transparant systeem om bestelniveaus te definiëren en periodiek te checken op actualiteit. Duur: ca. 3 mnd. Ref.G689.

Beleidsprocessen in het openbaar bestuur I (174901)

Voor P studenten CT&M. De 'Word versie' van de sheets is op te vragen via UTIS. Klik op de link 'sheets beleidsprocessen I' in de onderwijsmededling (bij CT&M) voor dit vak.

UniPartners Twente

Academisch Adviesbureau UniPartners Twente kan jou als TBK of CTM'er goed gebruiken in onze organisatie. Wij zijn op dit moment opzoek naar enthousiaste mensen die projectmanager willen worden en later eventueel naar bestuurslid willen doorstromen. Je kunt ook projecten bij ons uitvoeren. Ben jij bijvoorbeeld een student met ISO 9000 ervaring, dan kunnen wij jou altijd gebruiken. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail:[email protected]

Onderwijskundig experiment

Voor P en D1 studenten TBK en CT&M. Meedoen aan een onderwijskundig experiment op de computer en f50 verdienen? Voor meer informatie en voor inschrijving zie het bord met onderwijsmededelingen bij BOZ TBK of BOZ CT&M, e-mail: [email protected] of bel 4893572.

Practicum Operationele Reseach I (158018)

Voor TW, BSK, CT&M, INF/BIT. Zie mededeling TW.

Hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB en TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

TN

Tentamen Detectie en signaaverwerking (146003)

Voor TN en WB. Voor dit vak is een vragenuurtje gepland op vrijdag 12 maart a.s. van 9.00-10.30 uur in EL/TN B1228. Het tentamen is op dinsdag 16 maart a.s. van 9.00-12.00 uur.

College Grootschalige toepassing van supergeleiders (145016)

Voor D-studenten en promovendi. Begin doctoraalcollege: College Grootschalige toepassing van supergeleiders (145016) Herman ten Kate. Het doctoraal college begint op 12 februari, het 1e en 2e uur in zaal B1232. Aanmelding voor deelname kan bij de docent per e-mail ([email protected]) of bij de secretaresse Ans Veenstra per e-mail ([email protected]), per tel. 053-4893841 of persoonlijk (EL/TN-kamer 4222). Verdere informatie over de inhoud wordt gegeven door de docent Prof. dr. H.H.J. ten Kate, TN, [email protected], +41.22.767.1187 of 053-489.3841.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Zie mededeling CT.

TO

Ontwikkeling van volwassenen (194513)

Het college van dinsdag 16 februari voor dit vak komt te vervallen.

Onderwijskundig experiment

Eerste- en tweedejaars studenten opgelet! Meedoen aan een onderwijskundig experiment op de computer en f50 verdienen? Voor meer informatie en voor inschrijving (t/m 26-2-99) zie het bord met onderwijsmededelingen, mail: [email protected], bel 4893572 of kom langs op kamer L203.

Integrand Twente

Wij zoeken een student(e) die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van een brochure voor een krant in Limburg. Duur: in overleg. Ref.J9902.

TW

Verplaatsing Diploma-uitreiking

In verband met Lustrumactiviteiten wordt de Diploma-uitreiking van donderdag 15 april verplaatst naar donderdag 22 april. Tijd en zaal worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Practicum Operationele Reseach I (158018)

Voor TW, BSK, CT&M, INF/BIT. Errata opgaven practicum ORI (158018) is te vinden op internet; http://www.math.utwente.nl/-hurink/or1/pr-or1-erata.html.

Colloquium

Dr. J.G.B. Beumee, Director Riskcare Limited, London, United Kingdom, over 'Financial Mathematics in Practice', donderdag 11 februari, 15.45 uur (voordracht); 15.30 uur (koffie en thee), TW C-238.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor D3-studenten TW + INF/BIT. In tegenstelling tot de informatie uit de Studiegids, wordt dit vak aangeboden in het derde trimester, d.w.z. vanaf week 12. Belangstellenden die dit nog niet hebben gedaan, kunnen zich melden bij de docent H.J. Broersma, kamer TW/RC B116, tel. 489 3443.

WB

Productie Systemen in de Metaalindustrie (PSIMI: 112436)

Het eerste college van dit vak zal niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven worden in week 12 maar in week 13. In verband met een sabbatical, zal de docent, prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, worden vervangen door dr. ir. O.W. Salomons. Verdere inlichtingen kunt u dan ook bij hem krijgen: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Practicum Technische bedrijfsvoering (112749)

De eerste bijeenkomst van dit vak zal niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven worden in week 12 maar in week 13. Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij: O.W. Salomons, e_mail: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Werkcollege/Tentamen Dynamica 1 (115719, cursus '98-'99)

Voor Studenten generatie '97 en ouder. Er zijn 8 werkcolleges gepland op woensdag het 5/6e uur in de weken 20 t/m 24 en op vrijdag het 1/2e uur in de weken 22 t/m 24. U kunt zich voor deze werkcolleges inschrijven, vanaf maandag 15 februari a.s., bij BOZ/WB. De inschrijving sluit op vrijdag 26 februari a.s. om 16.00 uur. De werkcollegezalen worden t.z.t. bekend gemaakt. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is het eventueel mogelijk een tweede serie werkcolleges, parallel lopend aan de eerste, te plannen. Bij de start van het eerste werkcollege wordt u daarover geïnformeerd. Het tentamen 'Dynamica 1' is vastgesteld op woensdag 23 juni a.s. van 13.30 t/m 17.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan via TAST.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Zie mededeling CT.

Tentamen Detectie en signaaverwerking (146003)

Voor TN en WB. Zie mededeling TN.

Hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB en TBK D3-studenten. Het laatste hoorcollege van bovengenoemd vak (prof.dr. W.H.M. Zijm) zal worden gegeven op 16 februari a.s. van 08.30 uur t/m 10.15 uur. In verband met de software-demonstratie is de locatie gewijzigd in WB N.105 i.p.v. BB.109.

Integrand Twente

Spreekt je de volgende opdrachtomschrijving jou aan? 'Ontwikkel en implementeer een eenvoudig te onderhouden en transparant systeem om bestelniveaus te definiëren en periodiek te checken op aktualiteit. Duur 3 mnd, vergoeding in overleg.' Kom dan eens bij ons langs.

WWTS

Sluiting BOZ W&M/WWTS

I.v.m. een korte vakantie is BOZ W&M/WWTS gesloten vanaf donderdag 11 t/m maandag 15 februari a.s.

TCW

Mediakunde II (243102)

Voor P-studenten TCW. Het college van Mediakunde II van maandag 15 februari is verplaatst naar donderdag 25 februari het 3e en 4e uur in zaal TW-B209. Tijdens dit college zal een diagnostische toets worden afgenomen van circa 1 uur.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) die bij de ING op het hoofdkantoor in Amsterdam een bijdrage wil leveren aan marktanalyses, relaties onderhouden met de districtskantoren, kortom het ondersteunen van de dagelijkse processen. Duur: min. 3 mnd. Ref.Alg 09.

W&W

Inschrijving W&M-vakken

Vanaf maandag 1 maart t/m vrijdag 12 maart a.s. kan ingeschreven worden voor de W&M-vakken "Vergader- en discussietechniek" (168104) en "Mondeling presenteren" (168106) bij BOZ W&M, 1e etage in de buurt van kamer TW A231.In tegenstelling tot wat er op het W&M-rooster vermeld staat zullen beide bovengenoemde vakken niet op donderdag 3e en 4e uur worden gegeven, maar worden beide vakken alleen op dinsdag 3e en 4e uur aangeboden. Derhalve is de inschrijving voor het vak "Vergader- en discussietechniek" beperkt tot slechts 15 personen en voor het vak "Mondeling presenteren" is de inschrijving beperkt tot 12 personen.

Sluiting BOZ W&M/WWTS

I.v.m. een korte vakantie is BOZ W&M/WWTS gesloten vanaf donderdag 11 t/m maandag 15 februari a.s.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen: Joodse denkers - inleiding op en een tekst van Franz Rosenzweig maandag 15 februari, 12.30-13.30 uur(!), Vrijhof 201. Het grote geld - tegen de geldeconomie - dinsdag 16 februari - 21.00-22.30 uur - Vrijhof 201. Broodje religie - over God, lot en leven - woensdag 17 februari - 12.30-13.30 uur - Vrijhof 202. De Idioot - roman van Dostojewski - woensdag 17 februari - 21.00-22.30 uur - Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk - deze avond een tekst van Heidegger - donderdag 18 februari - 19.30-21.00 uur - Vrijhof 201.

Film: The last Temptation of Christ: Regie: Martin Scorcese (ook van Taxi Driver en CApe Fear) - donderdag 11 februari - 19.00 uur - Vrijhof 202 - gratis toegang.

(On)geloof volgens Kui tert : Een kennnismaking met een veelbesproken theoloog - zondag 14 februari - 20.00 uur - Opstandingskerk - Zonstraat 9.In zijn laatste boek: Jezus, nalatenschap van het Christendom maakt Kuitert o.a. duidelijk dat de vergoddelijking van Jezus op misverstanden berust. Na een informatieve inleiding worden een paar fragmeneten uit dit boek en uit andere publicaties gelezen. Leiding: Kees Kuyvenhoven.

Meditatie : ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. Op donderdagavond 11 februari speciaal voor 'beginners'. VESPER- viering: stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Vieringen : 14 februari - Audiozaal 10.30 uur - vg: Arent Weevers. In de veertig-dagentijd, te beginnen bij aswoensdag is het thema: Met Mattheüs op weg naar Pasen. Vieringen: 17 februari-Aswoensdag - 17.30 uur - Vrijhof-Audiozaal - vg: Kees Kuyvenhoven. 21 februari-eerste zondag in de veertig-dagentijd - Matt.4:1-11(verzoeking in de woestijn) - vg: Jan de Jongh.

Taizé: In Utrecht komen honderden jongeren bij elkaar met broeders uit Taizé - drie dagen lang staan ontmoeting en gebed centraal - 26-28 februari - kosten: f 35 (excl. reis) - opbage tot 11 februari.

Bezoek aan de moskee: Datum: 18 februari 1999. Tijd: 15:30 uur tot 17:30 uur. Plaats: SPE-HE, Hengelosestraat 100, lokaal H1.12. Opgave: uiterlijk 15 februari , telefonisch: tel. 4892369 en per e-mail: [email protected] Vanaf het SPE vertrekken we na een korte inleiding over de islam naar de moskee. Daar krijgen we een rondleiding. Alle belangstellende studenten zijn welkom!

Informatie : www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074 2909064.

SRD

Lid worden van de Hermans Fanclub? Kom dan naar de SRD # Woensdag 17 februari verhuisd de SRD naar de onderste portakabin aan de promenade. We zullen daarom woensdag enigzins moeilijk bereikbaar zijn maar we hopen vanaf donderdag weer op volle sterkte te kunnen werken # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # Dinsdag 23 februari is er weer een ALV. Een week van te voren kun je de stukken ophalen op het SRD-kantoor # Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

Diversen

IK'99 Themapresentatie

Dinsdag 16 februari zal de IK'99 het thema voor de laatste Introductie van deze eeuw onthullen. Iedereen is welkom om 16.00 uur in de Vrijhof. Tot dietijd is de IK'99 'Under Construction'.

Studium Generale

Onder de titel 'Beeld van Brazilië' houdt SG een weekeinde-symposion op 19 en 20 februari over dit land. Brazilië roept bij Nederlanders vaak zeer vrolijke associaties op. Maar er is meer dan de zon, het strand, carnaval en voetbal. Op vrijdag om 19.30 uur spreekt prof.dr. G.A. Banck, hoogleraar Antropologie van Brazilië aan de Universiteit van Utrecht. Zijn lezing heeft als titel 'Personalismo en geweld in de Braziliaanse cultuur'. Op zaterdag om 10.00 uur 's ochtends komt de actuele politieke en economische situatie van Brazilië aan de orde. Dr. C.G. Koonings is werkzaam aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit van Utrecht. Het symposion is met name bestemd voor een groep studenten van studievereniging Alembic die op studiereis naar Brazilië gaat, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Aanmelding vooraf (tot 16-2) is noodzakelijk via tel. 053-4893321. Kosten: f5/f2,50 (studenten).

KIvI

De Stichting Toekomst der Techniek organiseert op donderdag 25 februari a.s. van 9.30-18.30 uur een symposium 'Stroomversnelling' in Madurodam, George Maduroplein 1, Den Haag. De komende decennia zullen technisch-wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in sterke mate de elektriciteitsketen vernieuwen. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van informatietechnologie in de elektrotechniek, de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt en decentralisatie van de opwekking en het beleid t.a.v. duurzaamheid en efficiëntieverhoging. Deze factoren wijzen in de richting van verbeteringen voor milieu én economie. Kosten (incl. publicatie 'Stroomversnelling, de volgende elektrische innovatiegolf'): f550 (KIvI-leden) en f650 (niet-leden). Informatie: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097. Meer informatie: http://www.kivi.nl.

Amnesty International

Woensdag 17 februari organiseert Amnesty International een brievenschrijfmiddag. Er is gelegenheid om brieven naar verschillende landen te sturen. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Neem je boterhammen mee want het is in de lunchpauze. In de kantine van WB. Iedereen is welkom. Wil je meer weten over Amnesty? Kijk dan op onze web-pagina: http://snt.student.utwente.nl/~amnesty/index.shtml.

RSK

Op donderdag 25 februari is er weer de Open Discussie groep. Hier kun je discusseren met christenen over bijvoorbeeld de Bijbel. Jij bent welkom op de NoordhoekHegtstraat 36 om 20.00. Info: Jacolien: 053-4350340. Op donderdag 4 maart is er weer een Open Maaltijd. Naast het genieten van deze warme, gratis maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, kun je dan tevens vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd begint om 17.45 uur. De plaats is zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Tony: 4335952. Interesse? Kom ook!

Studieverenigingen

Communiqué

De borrel in Paddy's, 3 februari, was weer heel gezellig. Echt een aanradervoor iedereen! # Binnenkort kunnen jullie aanwezig zijn bij de opnames van het nieuwe avondvullende TV-programma van Jack Spijkerman: Spijkertijd. Schrijf je snel in want vol is vol # Hierbij vraag ik nog een ieder die actief wilt worden in de TIK, Bedrijventeam of de Almanak-cie om in korte tijd iets van zich te laten horen. Kom snel langs de Communiqué-kamer. Openingstijden: ma-do (10:30-16:00) en vrij (10:30-14:30). Boekenverkoop, elke dinsdag en donderdag in de pauze. E-mail: [email protected]

Isaac Newton

23 februari, excursie Bihca en Rotor. Aansluiting bij project E en F! Voor meer info en inschrijflijsten zie het Newtonbord # Zin in het organiseren van allerlei cursussen? Meld je dan nu aan als bestuurslid van STOOM # 22 februari gaan we wandklimmen # Vanmiddag is er weer een borrel # Woensdag 17 februari is in 'De Pakkerij' het Union Feest. De entree is gratis, het bier goedkoop! # De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur open, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

ConcepT

De Lezingencommissie zoekt nog versterking! Dus als je interessante lezingen en workshops wil organiseren, geef je dan op! # Ook de Foto- en de Binnenlandexcursiecommissie zoeken nog vers bloed # De lezing van Haskoning over 'Watermanagement in Bangladesh' kan helaas niet doorgaan # Dames: geef je op voor de bata444-race!! # Op 25 februari geven ConcepT en Isaac Newton samen een borrel, kom dus de eer van ConcepT verdedigen! # Als je nog steeds geen Rijkswaterstaatmok hebt opgehaald, kom dit dan zo snel mogelijk doen! # Morgen moeten alle boekenlijsten ingeleverd zijn! Als je nog geen lijst hebt, dan kun je die komen ophalen en invullen op de ConcepT-kamer.

Alembic

De CT klaverjaskampioenschappen van a.s. donderdag beginnen om 19:30. Zorg dat je op tijd bent i.v.m. inschrijving e.d. # Ben je eerstejaars en heb je zin in een leuke excursie? Ga dan op 25 februari mee naar de vuilverbranding # De inschrijving voor de Bata "loopt" nog steeds # Op 17 februari wordt het Union-feest gehouden in de pakkerij. Het belooft een grote happening te worden dus zorg dat je het niet mist!

Inter-Actief

Dinsdag is er eindelijk weer een borrel, uiteraard in de borrelkelder. # Op 23 februari is er weer een excursie naar de Grolsch-brouwerij. Was je de vorige keer verhinderd, wees dan een bikkel ga mee: vertrek om 08.45 uur vanaf CC # De hele volgende week zijn IA-foto's na te bestellen. Je kunt dat op de borrel doen, maar je kunt ook op de IA-kamer langskomen. Ook de foto's van het gala zijn na te bestellen! # Je kunt nog meelopen met het Inter-Actief bata444-team. Schrijf je in op het prikbord. Wil je helpen dit team te organiseren, meld je dan aan voor de bata444-commissie. Je kunt Inter-Actief bereiken door 3756 te bellen of [email protected] te mailen. Bezoek ook eens onze website: http://www.inter-actief.net.

Sirius

Het Gala De Gouden Eeuw was een ontzettend succes. Langs deze weg willen we de galacommissie (Climmy, Andre, Ingrid, Bram & Rianne) bedanken voor deze avond # Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bestuursleden: in maart komen de volgende functies vrij; vice-voorzitter, secretaris & penningmeester. Aanmelden hiervoor kan nog tot 16 februari! # Er zijn nog enkeleplaatsen vrij in de volgende commissies: Landelijke Onderzoeksdag 1999 en de almanakcommissie.

Ideefiks

Vanavond gaan we stappen. Vanaf 22.00 uur zijn wij in café 't Bolwerk # Dinsdag 23 februari is er een filosofisch café met Hans Achterhuis # Veel plezier aankomend weekend met carnaval.

TObias

Donderdag 18 februari is er een lezing over 'zelfsturende teams'. Geef je op op het medelingenbord # Nog twee weken en dan is het zover: Het Symposium op 24 februari: 'Flexibiliseren van het leren, de grenzen voorbij' # Dat was het alweer voor deze week, tot ziens in de TObiaskamer! # Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Stress

Nu de India-commissie met de afronding bezig is van hun studiereis, begint Spanje met de organisatie van hun reis in december. Daar zijn natuurlijk weer deelnemers voor nodig: Iedereen die geïnteresseerd is kan op 18 februari om 12.30 uur in BB-5 langskomen. Daar vindt de voorlichting van de Spanjereis plaats met als thema 'Changing Strategies by Increasing Internationalization' # Ook is deze week in het BB-gebouw een grootse wervingsactie van Stress: er gaan weer nieuwe commissies van start en er zijn weer commissies die aangevuld kunnen worden. Wil jij de almanak van vorig jaar overtreffen of een mooi introkamp neerzetten, een internationaal evenement neerzetten, artikelen schrijven of een plek in de onderwijscommissies: Dat kan, want STRESS ZOEKT JOU! deze week. Interesse? Meld je dan aan in de Stress-kamer. Voor meer informatie: kom bij ons langs, kijk op htttp://www.stress.utwente.nl, of kom vanavond op onze wervingsborrel om 16.00 uur in de BB-kantine.

Scintilla

Het Union feest komt er aan. 17 februari organiseren de besturen van de Union, de Sportraad, Apollo, de Pakkerijverenigingen en de Studieverenigingen dit groot feest in 'De Pakkerij' # Kom op 23 februari naar de Tombe. Hier organiseert de SCALA een casino avond met onder andere de spelen Black Jack en Roulette. De entree is f10, de eerste twee drankjes zijn gratis en er is een prijzenpot van f100 # Binnenkort is de gesprekkendag als vervolg op de lezingenmiddag van de sollicitatiecursus, hier kun je bij een bedrijf proefsolliciteren # Inschrijven voor een excursie naar het bedrijf, waar je als student meer mee te maken hebt dan ieder ander bedrijf, kan vanaf nu in de kantine. Grolsch opent zijn deuren voor Scintilla 's middags op 2 maart # Heb je zin om actief te worden bij Scintilla, kom dan eens bij ons langs voor een kopje koffie of thee.

Arago

Woensdag 24 februari kan jij je verborgen talenten laten zien op de Bonte Avond! Zin om iets leuks, grappigs, knaps of moois te doen? Schrijf je dan nu in op de inschrijflijst op het prikbord in de kantine # Actievelingen etentje: dinsdag is het zo ver. Iedereen die, in 1998 of het begin van 1999, actief is geweest binnen de vereniging is van harte uitgenodigd om een hap mee te eten. Arago betaalt het eten. In de kantine hangt een inschrijflijst met namen en verdere informatie. # Woensdag is er een spettend feest in de Pakkerij. Dit jaar is het nieuwjaarsfeest niet alleen een samenwerking van de studieverenigingen en de Pakkerij, maar een vanalle verenigingen aan de UT. Het Union Feest# Donderdag organiseert de BACO een fabuleuze borrel waarop je kan bieden op de biertjes. Tot bij de Beursborrel!

Sport

Sportraad

De Sportraad is mede-organisator van het grootse studentenfeest wat op 17 februari wordt gehouden. Dit feest wordt mede geïnitieerd door Apollo (cultuurkoepel), OS (studieverenigingenkoepel), Fact (studentenverenigingenkoepel) en natuurlijk de Student Union. Jij bent hier natuurlijk ook aanwezig om te vieren dat wij hier in Twente de eerste Student Union van Nederland hebben! De Sportraad hoopt jullie allen tegen te komen op de avond van woensdag 17 februari in de Pakkerij op de Oude Markt 24.

Trainen bij KRONOS

Sneeuw op dinsdag? No problem, dan doet iedereen een duurloopje. Normaal gesproken werken de sprinters en technici op dinsdag aan hun kracht en uithoudingsvermogen d.m.v. trappenlopen, sprongoefeningen en tempoloopjes. Intervaltraining op de baan en eventueel een duurloopje staat op het programma voor de midden- en lange-afstandslopers. Dit om de snelheid en het duurvermogen te verhogen. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Vandaag: vertrek naar London voor de Hyde Park Relays. Informatie: John, 4345; [email protected]

D.S.T.V. Aloha

Tot en met 17 februari kun je je nog inschrijven voor de Campuszwemloop van 28 februari! Bel Ben! (tel 5161). Op zaterdag 27 februari organiseert de legendarische Parc Fermé de bekende pasta party. Opgeven bij George (tel. 5048) of Ben. De trainingen: maandag 16:30 uur krachttraining (krachthonk), maandag 19:30 uur looptrainging (verzamelen sportcentrum), dinsdagochtend 7:15 uur zwemtraining (binnenbad), dinsdagavond 21:30 uur conditietraining (Sporthal II), woensdag 20:30 uur zwemtraining (binnenbad) en vrijdag 21:00 uur zwemtraining (binnenbad). Voor inlichtingen bel Frans (4339288), George (4895048) of Ben.

Zeilen bij D.Z. Euros

Er staan weer twee interessante lezingen op de agenda. De beginnersleizing die ingaat op de basis van het zeilen, speciaal voor beginnende zeilers (ook als je nog nooit gezeild hebt). De schipperslezing over het schipperen en lesgeven voor de meer gevorderde zeilers, waardigen en mensen die bijna waardig zijn. De lezingen zullen woensdag 17 februari om 20.00 uur in de Vrijhof zijn. De entree is gratis. Iedereen is welkom.

BSV de Stoottroepen

Op dinsdagavond kun je kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Bellettrie). Op woensdagavond met de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok, daar is de biljartruimte). Je bent al een half jaar (tot september) lid voor maar f27,50! # Voor de leden: Maandag 22 februari houdt de BSV weer een Algemene Leden Vergadering. Komt allen! # In de week van 8 maart is er een driebandentoernooi. Schrijf je nu alvast in op de bekende lijsten bij de snookertafel ofin het biljarthok. Kosten: f0! # Snookercompetitiespelers: Zondag 14 februari is er een Twente-ranking toernooi in 't Lutje. # Informatie: Rob (4895046) of Joris (4895041).

Drienerlose Schermvereniging Gascogne

Eind februari start er weer een introductiecursus schermen. De eerste training hiervoor is op dinsdag 23 februari. De cursus duurt drie weken lang, elke dinsdag en donderdag is er training. Aan het eind is er een examen, met daarna een diploma uitreiking. Interesse? Bel eens met de voorzitter, Dennis Reidsma (053-4308770) of de trainer, Andre Ligthart (053-4892346) * Trainingstijden: dinsdag en donderdag vanaf 17:30 uur.

TC Ludica

De activiteiten op Ludica zijn weer in volle gang en de dinsdagavonden zijn als vanouds druk bezocht. Morgen is het weer zover. De Diesnacht zal weer plaatsvinden en dat betekent een hele hoop nachtlijk tennisplezier op de banen van Ludica. Start 22.00 uur. Schrijf je nog even in. Komende dinsdag is gereserveerd voor de presentatie van het nieuwe Ludica LOGO. Vanaf 20.30 zal dit gebeuren. Oh ja, er is nog één plaats vrij op de skireis naar Val Thorens. Dus dit is je laatste kans om dit geweldige evenement mee te gaan maken. Voor vragen bel je Richard Beumer: 4358234.

D.R.V. Euros

Vanavond 11 februari kan er weer gegeten worden bij Euros. Daarnaast wordt er ook geërgometerd tijdens de Tweede Euros Ergometer Kampioenschappen. Dus alle eerste en tweede jaars kunnen laten zien hoe goed ze zijn in kettingtrekken. Naast individuele tijden kan er ook worden gestreden voor het ploegklassement. En er is natuurlijk het traditionele 100 meter jas-das-cigaar klassement. Dinsdag 16 februari is de ALV om 19.15 uur. De presentielijst kan vanaf 19.00 uur getekend worden. Het weekend van 20 en 21 februari is het verenigingsweekend. We gaan naar Amsterdam. Programma: vrijdagavond stappen; zaterdag overdag: toertocht door de grachten, zaterdagavond: activiteit georganiseerd door de Akcie; zondag: rondje Abcoude op de Amstel. Als je mee wilt schrijf je dan in in de Kwispedoor. Binnenkort is het tijd om afscheid te nemen van de Kwispedoor omdat deze gesloopt wordt. Voordat dit zo ver is komt er nog een laatste feest in dit oude gebouw. Dus let op de posters en de berichten voor dit feest.

Menu

WEEK 7

ZATERDAG 13 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Foe Yong Hai

Kroepoek

Rijst

ZONDAG 14 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Zalm - Roomsaus

of

Varkensmedaillon - Champignon Roomsaus

Sperziebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 15 FEBRUARI

Champignon soep

***

Schnitzel % Vlees saus

Pikante Kool

Carré of Gekookte aardappelen

DINSDAG 16 FEBRUARI

Tomaten soep

***

Kip Groente Schotel met Kerrie

Kroepoek

Rijst

WOENSDAG 17 FEBRUARI

Hollandse Groente soep

***

Rollade % Jacht saus

Bloemkool

Gebakken of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 18 FEBRUARI

Goulash soep

***

Stamppot Zuurkool

Rookworst of Speklapje % Vlees saus

of

Chilli Con Carne met Rijst

VRIJDAG 19 FEBRUARI

Kip Vermicelli soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Taco % Choron saus

Frites of Gekookte aardappelen

----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 15 FEBRUARI

Champignon soep

***

Vegetarische Cordon Blue % Kerrie saus

Pikante Kool

Gebakken aardappelen

DINSDAG 16 FEBRUARI

Tomaten soep

***

Groente Burger

Sperziebonen % Paprika saus

Gekookte aardappelen

WOENSDAG 17 FEBRUARI

Chinese Groente soep

***

2 Kaaskrokantjes % Kaas saus

Bloemkool

Gekookte aardappelen

DONDERDAG 18 FEBRUARI

Kerrie soep

***

Omelet % Saté saus

Sambalboontjes

Zilvervlies Rijst

H A P A A N D E T A P

Lasagne Toscane en rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 15 feb. + dinsdag 16 feb.

Gepocheerde zalmtournedos met

Basilicum room saus

Geglaceerde worteltjes

Tagliatelle

Woensdag 17 feb. + donderdag 18 feb.

Gemarineerde Kippenvleugels % Hot saus

Roerbakgroente

Rauwkostsalade

Rijst

Cultuur

HoBiHe-Filmmaand

Vanavond zal in het kader van de HoBiHe-Filmmaand de film The Incredibly True Adventure Of Two Girls In Love vertoond worden. De film is humoristisch, charmant en ontroerend en gaat over de Eerste Grote Liefde tussen twee meisjes van zeventien die in alles tegengesteld zijn. Plaats: Vestingbar om 20.00 uur. Toegang: f2,50/3,50 (student/niet-student, inclusief één drankje). Meer info: http://hobihe.srd.utwente.nl/.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's Pop: 1.Soundtrack - South Park; Chef Aid [maffe soundtrack met veel hilarische duetten] 2. Cassius - 1999 [alweer groovy disco/house/techno uit Frankrijk] 3. A+ - Hempstead High [zestienjarige die ronddoolt in een breed scala aan R&B- en hiphopstijlen] 4. Frank Boeijen - De ballade van de dromedaris [prachtig gearrangeerde liedjes met diepgang] 5. Creed - My Own Prison [zeer sucesvolle neogrunge] 6. K's Choice Extra Cocoon; All Access [tussendoortje met restjes, livenummers en cd-rom-materiaal] 7. DMX - Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood [relatief ruige R&B-hiphopmix] 8. 98 Degrees - 98 Degrees And Rising [met de hit met Stevie Wonder] Jazz: Cyrus Chesnut - Cyrus Chesnut [topjazzpianist; naast triostukken ook fraaie zangstukken met Anita Baker Wereld: Väsen - Världens Väsen [dynamische, bevolgen Zweedse folk]. Meer informatie: 053-4895222.

TObias symposium

Om het TObias symposium "Flexibiliseren van het leren: De grenzen voorbij?" op te luisteren, heeft de symposiumcommissie een groep eerstejaars AKI-studenten gevraagd 'flexibele' objecten te maken. De studenten hebben de opdracht gekregen om grensverleggend te denken door voor het beeld "De David" van Michelangelo een viertal objecten te ontwerpen, namelijk: een kledingstuk, een object voor in de linkerhand, een object voor in de rechterhand en het object waar de blik van "De David" op gericht is. De kunstwerken moesten op ware grootte worden gerealiseerd. Let wel het beeld is in werkelijkheid ruim 5 meter groot! Vanaf vandaag, 9 februari, tot en met 3 maart zijn de kunstwerken in het TO-gebouw en het CC-gebouw te bezichtigen. Tot 24 februari! TObias symposiumcommissie 1999. Informatie: tel. 053-4898048, e-mail: [email protected]

Pakkerij

AEGEE

De komende week zal societeit 'Asterion' afwijkende openingstijden hebben en die zijn als volgt; op dinsdag 16 februari is de sociëteit zoals gewoonlijk open van 21.30 tot 4.00 uur, op woensdag is er het Unionfeest en ben je ook van harte uitgenodigd. Donderdag is de sociëteit gesloten. In het weekend zal de sociëteit tijdens het congres 'Ancient Civilisations' op vrijdag en zaterdag geopend zijn tot 2.00 uur en op zondag wordt er op de European Night gefeest tot diep in de nacht. Op maandag is er een 'Dutch party' tot 2.00 uur. Dinsdag 23 februari sluit de sociëteit om 1.00 uur om even bij te komen. Na deze kroegmarathon kun je weer op de gewoonlijke openingstijden terecht in het pand.

C.S.V. Alpha

Vanavond om 20.00 uur hebben we eindelijk de thema-avond 'de oecumene: nobel doel of noodoplossing?' in sociëteit Flux. In de Digtus heb je hier al iets meer over kunnen lezen. Zondag 14 februari gaan we als aanvulling op deze avond naar een oecumenische dienst. Achteraf drinken we gezamenlijk koffie # Woensdag 17 februari is het in de hele Pakkerij feest. Het Union Bestuur, Apollo, de Sportraad en de Pakkerijverenigingen organiseren dit gezamenlijk. In sociëteit Flux kun je feest vieren met de succesband 'Kuiken IV'. Zorg dat je ze niet mist! # Op 24 februari wordt er een nieuwe ALV gehouden. Lees de uitnodiging zorgvuldig en zorg dat je iemand machtigt als je zelf niet kan # Geïnteresseerd? Kom eens langs in sociëteit Flux, bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

A.S.V. Taste

Vanavond om 19.00 uur wordt er door de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben gegeten op de kroeg # Vrijdag 12 februari, is de kopijsluiting van de Smaakmaker. Lever dus nog snel wat in! # Er is nog een aantal mensen die hun galafoto's nog op moeten halen bij Quick Focus # In het kader van de oprichting van de Student Union, het overkoepelende orgaan van al het studentactivisme op de UT, wordt op woensdag 17 februari een geweldig groot feest in de Pakkerij gegeven, waarbij studenten van alle geledingen van de UT in grote getallen aanwezig zullen zijn # Komende week is de laatste week dat nieuwe leden zich kunnen inschrijven voor het Taste-lidmaatschap. Geïnteresseerden kunnen altijd langs komen op onze sociëteitsavonden of bellen met het bestuur (053-4326238). De sociëteit op Oude Markt 24 is open op: donderdag (21.00-4.00), dinsdag (21.00-2.00 uur) en vrijdag en zondag (22.00-1.00).

Internationaal

AEGEE

Beste Aegee'ers! Van 15 tot 19 februari kun je naar Cyprus waar het 'Mediterranean Student congres' plaats zal vinden. Aansluitend kun je naar het grootse congres 'Ancient Civilisations' over Griekse en Romeinse beschavingen. Er zijn al erg veel inschrijvingen, vooral ook uit het buitenland, dus als je je buitenlandse mede-leden wilt ontmoeten, kom dan van 19 t/m 22 februari naar dit congres. De laatste dag van het project bestaat uit een excursie naar de prachtige stad Xanten in Duitsland.

AIESEC-Twente

Je hebt nog 4 dagen om je in te schrijven voor het Ambassadeurs Programma. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen. Wil jij deze zomer naar Egypte, Bolivia, Fillipijnen om je horizon te verbreden. De reis is op kosten van AIESEC! Aldaar help je met lokale projecten, leer je de cultuur en het studentenleven kennen. Grijp je kans en schrijf je in voor de lokale voorronde # Deze zomer krijgen 8 Nederlandse studenten de kans om een humanitaire stage te lopen in bv India die i.s.m. Foster Parent

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.