In memoriam prof. ir. D. Bosman

| Redactie

Op 8 maart 2000 overleed prof.ir. D.Bosman, op de leeftijd van 70 jaar. Dick Bosman was van 1969 tot aan zijn pensionering in 1994 hoogleraar meettechniek en instrumentatie aan de faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente. Hij bestuurde de faculteit als decaan van 1977 tot 1980 en van 1991 tot 1994. Het beginpunt van zijn wetenschappelijke carrière lag bij het Nederlands Lucht- en Ruimt

Op 8 maart 2000 overleed prof.ir. D.Bosman, op de leeftijd van 70 jaar.

Dick Bosman was van 1969 tot aan zijn pensionering in 1994 hoogleraar meettechniek en instrumentatie aan de faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente. Hij bestuurde de faculteit als decaan van 1977 tot 1980 en van 1991 tot 1994.

Het beginpunt van zijn wetenschappelijke carrière lag bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, waar hij vanaf 1954 onderzoek deed op het gebied van avionica. In 1969 werd Dick benoemd tot hoogleraar meettechniek en instrumentatie bij Elektrotechniek. In die functie gaf hij 25 jaar lang leiding aan het onderzoek en onderwijs van de leerstoel.

Dick Bosman bekleedde talrijke functies en genoot nationaal en internationaal aanzien als deskundige op zijn vakgebied. Hij was onder meer lid van het IMEKO Technical Committee TC7, waarin hij zich beijverde voor het wetenschappelijk onderwijs in de meettechniek. Voorts was hij lid van de redactieraad van het IMEKO tijdschrift Measurement.

Van de nationale organisaties waarin Dick actief betrokken was noemen we hier de Stichting Informatica Onderzoek Nederland (SION), de Stichting Meet- en Besturingstechniek (SMBT) en de wetenschappelijke raad van het International Institute for Geodetic Surveying and Photogrammetry (ITC).

Dick kreeg gaandeweg een toenemende interesse voor de interactie tussen mens en machine, tussen waarnemer en het waargenomene. Die belangstelling resulteerde in 1984 in een door hem geleid onderzoek naar display-technologie en ergonomie, met een accent op de ergonomische aspecten van displays in kantoorgebruik.

Dick toonde interesse, in techniek en wetenschap, maar vooral ook in de mens daarachter. Ondanks zijn vele functies vond hij steeds weer tijd voor een persoonlijk gesprek. Vooral studenten hadden zijn belangstelling: hij stimuleerde en inspireerde, door onder meer zijn onophoudelijke steun aan de studievereniging Scintilla, die hem dan ook benoemde tot erelid. Zijn adagium 'leren van het verleden' wist hij een zichtbare vorm te geven met de door hem opgerichte studie-verzameling Elektrotechniek. Nog maar kort geleden was hij in ons midden om hiervoor de nieuwe expositieruimte te openen.

Wij wensen zijn echtgenote Mieke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte na het plotselinge verlies van een zorgzame echtgenoot en een beminnelijke vader en grootvader.

prof.dr.ir. Paul Regtien,

Leerstoel meettechniek en instrumentatie

faculteit Elektrotechniek

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.