Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 23 mei 2001 -Het CvB heeft kennis genomen van de stand van zaken rondom de aanbesteding onderhoud en het integraal advies van de diensten PA&O en FEZ en besluit in vervolg op besluit 2 d.d. 10-5-2001 in te stemmen met het voorstel tot aanbesteding. -Het CvB heeft ingestemd met de verbouwing van de bestuursvleugel. -Het CvB heeft de benoeming van de h

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 23 mei 2001

-Het CvB heeft kennis genomen van de stand van zaken rondom de aanbesteding onderhoud en het integraal advies van de diensten PA&O en FEZ en besluit in vervolg op besluit 2 d.d. 10-5-2001 in te stemmen met het voorstel tot aanbesteding.

-Het CvB heeft ingestemd met de verbouwing van de bestuursvleugel.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. A.B.J.M. Wijnhoven tot Universitair Hoofddocent Kennismanagement bij de faculteit T&M met ingang van 1 juni 2001 goedgekeurd.

d.d. 31 mei 2001

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van de leerstoel Toepassingen van de Reologie bij de faculteit TN en herbenoeming van de hoogleraar.

-Het CvB heeft besloten om een implementatiegroepje aan het werk te zetten om de lopende zaken m.b.t. GST snel gecoördineerd op te pakken en om de actiepunten van de notitie internationalisering uit te werken. De notitie is voor advies aangeboden aan de CCO en het MT (juni).

-Het CvB heeft de tekst van de tweede publicatie in de serie Uitwerking Masterplan; 2 Structuurplan vastgesteld en besproken met de universitaire gemeenschap.

-Het CvB heeft de bezemklasregeling, zoals beschreven in het voorstel van dr. C. Terlouw, binnen de UT per september 2001 en voor de duur van het academische jaar 2001/2002 van kracht te laten zijn, overwegende de uitstraling die het gebaar richting de scholieren en vo-scholen maakt en de mogelijke positieve gevolgen van deze voorziening voor de instroom op de UT.

-De regeling 'Nevenwerkzaamheden' wordt aan de RvT voorgelegd op 3 juli a.s. met het verzoek deze vast te stellen en te verklaren dat deze regeling van toepassing is op het CvB.

Wetenschapswinkel

Bij de Wetenschapswinkel UT kun je ook tijdens de vakantieperiode 'winkelend wijzer worden'. Wij hebben verschillende projecten in portefeuille waar tijdens de zomermaanden aan kan worden gewerkt en waar enig geld mee is te verdienen of een combinatie van geld en studiepunten. Bel voor een afspraak met ons in deVrijhof tel. 4893848 of stuur een email naar [email protected] en geef aan wat je studierichting is en waar je belangstelling naar uit gaat.

Wireless Campus

Vanaf augustus wordt mobiel internetten veel gemakkelijker. Maptive uit Diemen heeft software ontwikkelt die de mobiele beller in staat stelt zijn persoonlijke mobiele internet (WAP) start-pagina te bouwen: zo komt hij snel bij zijn persoonlijke interesses, zonder zich 'suf te klikken'. Mobiel internetten wordt zo een stuk sneller en gebruikersvriendelijker. Studenten kunnen hun eigen links toevoegen, maar ook voorstellen deze in de applicatie op te nemen zodat ze eenvoudig door anderen in hun startpagina kunnen worden ingebouwd. In het kader van het project Wireless Campus kunnen studenten van de UT als eerste deze software gebruiken. Actieve gebruikers en zij die contructieve feedback geven op het product maken kans op een interessante beloning die hun sociale leven zal verrijken. Via de mailing list [email protected] en de nieuwsgroep utwente.wap wordt aangekondigd wanneer aanmelding mogelijk wordt en nadien hoe het project verloopt. Mobiel Internet wordt dankzij de UT en Maptive eindelijk volwassen.

Vakinformatie raadplegen op Internet

Vanaf 1 augustus 2001 is het mogelijk om vakinformatie te raadplegen op Internet. Voorheen was de vakinformatie te raadplegen in de studiegids. De gedrukte studiegids verschijnt echter niet meer in het studiejaar 2001/2002. Dit in verband met de voortschrijdende digitalisering van de informatievoorziening en de druk op de begrotingen van verschillende eenheden. De informatie over de vakken is vanaf 1 augustus online beschikbaar in het vakinformatiesysteem VIST. Daarnaast worden in VIST de onderwijsmededelingen getoond en kunnen globale college- en tentamengegevens van vakken geraadpleegd worden. Het vakinformatiesysteem is met name bedoeld voor studenten, maar zal voor iedereen toegankelijk zijn. VIST zal te vinden zijn op de onderwijspagina van UTIS.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Tricky-Blowback (triphop) 2.Basement Jaxx-Rooty (house) 3.Travoltas-Club Nouveau (alt. pop, rock) 4.Static-X-Machine (industrial metal) 5.Iggy Pop-Beat 'm Up (vuige rock 'n' roll) 6.Quasimoto-Unseen (avant-gardehiphop) 7. Crosby, Pevar & Raymond-Just Like Gravity (adult-oriented softrock) 8.Diversen-TCR 50 (top-2step) 9.Adagio-Sanctus Ignis (progmetal) 10.Jeff Buckley-Live a l'Olympia (intens document); Blues: Buddy Guy-Sweet Tea (spetterend en rauw); Jazz: Olaf Zwetsloot & Deep Syntax-Line's End (jazz-poezie-combinatie, do. 28 juni i/h Openluchttheater!); Klassiek: T. Loevendie-Die Nachtigall (Bantzer); Wereldmuziek: Samba Mapangale & OrchestreVirunga-Ujumbe (tintelfrisse Congolese soukous). Meer info of vrijwilliger worden (o.a. gratis cd's lenen!): 053-4361130 of www.cd-uitleen.nl.

Studenten Net Twente (SNT)

Met ingang van week 28 is de SNT Helpdesk 's middags gesloten i.v.m. vakantie. De openingstijden zijn dan van 10.30 tot 13.30 uur.

Global Startup

Steeds meer bedrijven zijn vanaf de start of zelfs al tijdens de voorbereidingsfase wereldwijd actief. Deze 'global startups' kijken niet alleen over de grenzen voor het vinden van klanten maar speuren de wereld ook af naar de nieuwste technologie, kennis of investeerders. Vaak werken zij vanaf een zeer vroeg stadium nauw samen met onderzoekers aan research centra van buitenlandse universiteiten of bedrijven. De UT is momenteel bezig met het ontwikkelen van een ondersteuningsstructuur in aanvulling op de reeds bestaande TOP regeling die de specifieke behoeften van global startups moet gaan vervullen. In ruil voor: *Ondersteuning bij het opzetten van de international activiteiten *Toegang tot de TOP regeling en *Strikte vertrouwelijkheid zoeken wij: *ondernemers die een nieuwe onderneming zijn gestart of willen starten op het gebied van Bio Technologie, Micro Systeem Technologie of Laser Technologie; *ondernemers die internationale activiteiten willen ontplooien of reeds er mee zijn begonnen; *(voormalige) medewerkers of studenten van de UT; *ondernemers die willen putten uit de kennis en ervaringen van andere ondernemers; *ondernemers die bereid zijn gedurende een half jaar regelmatig een universiteitsonderzoeker een kijkje in hun keuken te laten nemen. Informatie/afspraak: Drs. Ingrid Wakkee ([email protected] 053-4895408) of Paul Groen ([email protected]).

Promotie

Chaoyang Liu (TW) over 'Theory and application of convex curves and surfaces in CAGD', 5 juli 2001, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Studenten Net Twente (SNT)

Met ingang van week 28 is de SNT Helpdesk 's middags gesloten i.v.m. vakantie. De openingstijden zijn dan van 10.30 tot 13.30 uur.

CT

Inschrijving doctoraal examenvergadering september 2001

Aanmelding D-examenvergadering alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 19 september 2001. Uiterlijk tot vrijdag 24 augustus a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 19 september a.s. d.m.v. inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 7 september a.s. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden is op vrijdag 21 september a.s. op een nader bekend te maken tijdstip en plaats. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT in verband met registratie bij de bibliotheek CT. BOZ-CT.

Inhalen vakken vierjarig curriculum

Betreft: Inhalen van vakken in 2001/2002. Sinds 21 juni ligt er bij BOZ-CT een overzicht van de mogelijkheden om vakken in te halen. Het overzicht is binnenkort ook on-line te raadplegen via www.ct.utwente.nl. Het gaat om vakken uit het oude 4-jarige programma en om vakken uit het huidige programma die niet meer gegeven worden.

EL

D-voordrachten

L. Bakker (leerstoel: TEL) over 'Analysis of optical CDMA techniques for application in an optical LAN', 2 juli 2001, 14.00 uur, EL/TN gebouw, B 1224.

H. Bouma (leerstoel: S&S nt) over 'Design and implementation of an FPFA', 3 juli 2001, 16.00 uur, EL/TN gebouw, T4.

RiM Prakticum (Realiseren in Materialen, 122828)

Het practicum wordt verzorgd door de leerstoelen Transduktietechniek en Materiaalkunde, Halfgeleider Componenten en IC-ontwerpkunde. I.v.m. de beperkte beschikbaarheid van technologische apparatuur is inschrijving voor een periode van acht achtereenvolgende dagdelen ('s ochtends of 's middags) voor één van de vier onderwerpen verplicht. Er kan gekozen worden uit: A)Magnetoweerstandssensor en Magnetische Recording; B)Lichtgeleider Sensoren; C)Micromechanische krachtsensor; D)Fotodiodes. Inschrijving via TeleTOP is verplicht. Bij BOOZ-EL ligt de inschrijvingslijst waarop een keuze kan worden gemaakt. Als men zich niet bij BOOZ-EL inschrijft, kan men geen keuze meer maken voor een opdracht. Er dient een eerste keuze en een tweede keuze opgegeven worden. De inschrijvingstermijn bij BOOZ-EL loopt vanaf maandag 13 augustus t/m dinsdag 21 augustus. Indien de voorkennis onvoldoende is, dient men voorafgaande aan het practicum het hoofdstuk 2 uit de practicumhandling te bestuderen.

INF/BIT/TEL

D-voordrachten INF

A.J. Zaaijer over: On the design of a Quality of Service negotiation mechanism for CORBA audio/video streaming, op 27 juni 2001 om 16.00 uur in BB-5.

B. ter Brugge over: Ontwerp van een productmodelcomponent, op 5 juli 2001 om 11.00 uur in INF-L204 (Demozaal).

Erik Greijdanus over: Collision avoidance scheduling, op 12 juli 2001 om 11.00 uur in INF-L204 (Demozaal).

D.T. Nagel over: Ontwikkeling van een planningsalgoritme, gebaseerd op holonische grondslagen, voor transportsystemen met onbemande voertuigen (agv's), op 12 juli 2001 om 14.00 uur in INF L-204 (Demozaal).

Roland van Rijswijk over: The In-home Network Simulation Framework, op 1 augustus 2001 om 11.00 uur in INF-L204 (Demozaal).

Casper Joost Eyckelhof over: Ant systems for dynamic problems, op 24 augustus 2001 om 14.30 uur in INF-L204 (Demozaal).

D-voordrachten BIT

Maarten Kok over: Multichanneling in de financiële dienstverlening: architectuurconcepten voor de midoffice, op 5 juli 2001 om 16.00 uur in INF-L204 (Demozaal).

J.G. Dannenberg over: Capaciteitsmanagement in een internetinfrastructuur, op 6 juli 2001 om 13.30 uur in INF-L204 (Demozaal)

R.L. de Gier over: Het monitoren van contract afspraken, op 19 juli 2001 om 15.30 uur in INF-L204 (Demozaal).

Paul Schouws over: Het inrichten van een kennisinfrastructuur, op 23 augustus 2001 om 15.30 uur in INF-L204 (Demozaal).

Aanmelding D-examenvergadering Technische Informatica (INF) van 13 september 2001

Voor: INF D3-studenten. Aanmelden middels een aanmeldingsformulier: uiterlijk t/m wo. 8 aug. 2001. Info-setje is af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL (ma. t/m vr. van 10.00-14.00 uur open). LET OP: BOZ is 23 juli t/m 3 aug (wk 30+31) gesloten. Terugtrekken: t/m 31 aug. 2001. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 aug. 2001 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 31 aug. a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op vrijdag 5 oktober 2001.

Aanmelding D-examenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) van 12 september 2001

Voor: BIT D3-studenten. Aanmelden middels een aanmeldingsformulier: uiterlijk t/m wo. 8 aug. 2001. Info-setje is af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL (ma. t/m vr. van 10.00-14.00 uur open. LET OP: BOZ is 23 juli t/m 3 aug. (wk 30+31) gesloten. Terugtrekken: t/m 31 aug. 2001. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 aug. 2001 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 31 aug. a.s.) te worden ingeleverd bijBOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op vrijdag 5 oktober 2001.

Mondeling tentamen Object-georienteerde datamodellen (211099)

Het schriftelijk tentamen Object-georiënteerde datamodellen op maandagochtend 2 juli om 9.00 uur komt te vervallen. In plaats hiervan zal het tentamen mondeling worden afgenomen. Voor meer informatie kun je je wenden tot de docent, de heer H. Balsters, tel. 3772, e-mail: [email protected]

Student-assistenten gezocht voor het vak Inleiding ICT (213120)

Voor: INF-studenten. Het vak Inleiding ICT wordt gegeven aan tweedejaars TBK-I studenten en wordt gegeven in het tweede blok van het eerste trimester. Voor het begeleiden van het practicum worden student-assistenten gezocht. Heb je interesse, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jaap-Henk Hoepman, INF 4098, [email protected]

Integrand Twente

Het bedrijf levert kennis over het verbeteren van bedrijfsprocessen met moderne IT en flexibele organisatieconcepten. Als spin-off van de Universiteit Twente adviseert het bedrijf over nieuwe technologie en organisatievormen en herontwerpt bedrijfsprocessen zodat een organisatie weer snel "up-to-date" is. Kernwoorden zijn verder: workflow, projecten, onderzoek, advies, onderwijs. Een opdracht wordt in overleg geformuleerd. Ref.G764. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

TBK/CIT

Colloquia

T. Deenstra over 'Onderzoek naar invloed van gedrag bouwprojectmanager op projectsucces bij verschillende typen bouwprojecten en de mogelijkheden om dit onderzoek kwantitatief uit te voeren', 2 juli 2001, 16.00 uur, BB6.

M.A.M. Schoenaker over 'Winkelier: vriend of vijand? een onderzoek naar methoden voor draagvlak en medewerking van de winkeliers bij de herontwikkeling van winkelcentra', 6 juli 2001, 11.00 uur, CT 1812.

Erik Bolluijt over 'De introductie van bedrijfseconomische management informatie bij de Koningh B.V. te Arnhem', 13 juli 2001, 15.45 uur, BB 6.

Afstuderen in Shanghai

Voor TBK D3. Philips & Yaming Lighting in Shanghai heeft een afstudeerproject omtrent implementatie van een MRP systeem in het al bestaande Enterprise Resource Planning systeem (ERP). In deze duo-opdracht bij de lampenfabriek is een vacature. Neem contact op met EtiÙnne van Dongen (tel 4347771, [email protected] of met Dr.Ir. S.J. de Boer.

Integrand Twente

Een taxibedrijf bedrijf in De Lutte (dicht bij Oldenzaal) zoekt een student die aan een ISO certificering wil werken voor het bedrijf. Ref.G805. Wil je meer informatie, bel, mail, of kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

Geen schriftelijk tentamen planvorming en conceptontwikkeling (226150)

Voor CiT D2/D3. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er op 5 juli geen schriftelijk tentamen Planvorming en conceptontwikkeling gegeven.

Productie- en logistiek management (181075)

Voor TBK D1. De tentamenstof voor het vak PLM beslaat hfst. 1 t/m 18 van het boek van Slack en uit het boek van Winston: paragraaf 8.4, hfst. 16 en 17 (m.u.v. paragraaf 17.5), paragraaf 18.1 en paragraaf 20.7. Studenten die alleen tentamen doen over het kwantitatieve deel moeten naast de genoemde delen uit het boek van Winston ook hfst. 12, 14, 16 en 17 bestuderen uit het boek van Slack. De exacte tentamenstof voor het conceptuele deel staat op een A4'tje dat vanaf 26-6 kan worden opgehaald op kamer BB424. Het tentamen bestaat uit een aantal mc-vragen (over het conceptuele deel) en een aantal open vragen (over het kwantitatieve deel). Op 3 juli is er geen herkansing voor de toets voor Inleiding Bedrijfsleer voor WB-studenten van zowel de OAMS- als de IOPM-stroom. Deze herkansing is in augustus. WB-studenten die het kwantitatieve deel volgen in plaats van PBV1 maken alleen het kwantitatieve deel van het tentamen. TBK-studenten uit de P-fase en ouderejaarsstudenten die niet aan het deeltentamen over het conceptuele deel hebben deelgenomen na het tweede trimester maken het gehele tentamen. TBK-studenten die reeds tentamen hebben gedaan over het conceptuele deel na afloop van het tweede trimester van dit studiejaar hebben de keuze: of zij maken alleen het kwantitatieve deel en het eindcijfer daarvan wordt gemiddeld met het eerste deelcijfer tot het eindcijfer voor PLM, of zij doen nu het volledige tentamen. Bij volgende tentamenmogelijkheden (dus m.i.v. augustus 2001) kan alleen tentamen worden gedaan over de gehele stof. Het tentamenresultaat voor TBK-P studenten is alleen geldig indien alleopdrachten met tenminste een voldoende zijn afgerond. De resultaten van de derde opdracht worden 27 juni bekend gemaakt via een lijst die opgehangen wordt naast kamer BB237.

Feedback Civieltechnisch Ontwerpen (226013)

Voor CiT D1. Helaas ziet dhr. Camerik geen kans om voor de zomervakantie feedback te geven op de opdrachten voor dit vak. Studenten die daar toch behoefte aan hebben kunnen zich melden bij dhr. Veenvliet (WB W-111) of dhr. Snellink (WB HV101).

TN

BOZ TN gesloten

BOZ is vrijdag 29 juni a.s. om 12.00 uur gesloten!

D-voordrachten

B.G.A. Rolink over 'Sub-Ám Nb/Al Ramp-Type Junctions', vrijdag 29 juni 2001, 11.00 uur, EL/TN T4.

M. Koopman over 'Single molecular fingerprints of the red autofluorescent protein DsRed', vrijdag 29 juni 2001, 16.00 uur, BB5.

Dave J. Boers over 'Theory and calculations of space- and time-resolved spontaneous photon emission', donderdag 5 juli 2001, 16.00 uur, EL/TN B1220.

TO

Afstudeercolloquium

Caroline Timmers over 'Het leren van generieke competenties aan de Faculteit Onderwijskunde in Mozambique', vrijdag 29 juni 2001, 16.00 uur, BB6.

Geslaagde doctoraalstudenten juni 2001

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde: C.G.M. Blockhuis, Denekamp; I.M. La Grange, C.L.Poortman, S.C.A.A. Zagers, Zundert.

Geslaagde P-studenten d.d. 21 juni 2001

T.M.J. Bots, Amersfoort; K.H.W.M. Derksen, Duiven.

Evaluatie (191203)/Cognitieve ergonomie (193302)

Voor TO-D1 en TO deeltijd. De herkansing voor het vak Evaluatie van a.s. vrijdag 29 juni a.s., het 5e en 6e uur zal plaatsvinden in zaal TW A101. Het tentamen voor het vak Cognitieve ergonomie van a.s. vrijdag 29 juni a.s., het 7e uur zal plaatsvinden in zaal TW A101.

TW

Aanmelding doctoraalexamen in augustus 2001

Uiterlijk t/m woensdag 1 augustus 2001 kan men zich opgeven voor het doctoraal examen Toegepaste Wiskunde op vrijdag 31 augustus2001 d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken TW. Terugtrekken voor het examen is mogelijk t/m vrijdag 24 augustus 2001.

WB

Afstudeercolloquia

G. da Costa Gomez over 'Simulatiestudie van magazijnbesturingsconcepten t.b.v. het LogidentWMS', 28 juni 2001, 10.30 uur, WB Z.203.

M. Simons (OPM) over 'De impact van e-commerce op de supply chain in de chemie', 29 juni 2001, 10.00 uur, WB T.1300.

Notities voor de vakantieperiode

Voor alle WB-studenten. -Bureau Onderwijszaken is donderdag 28 juni terug verhuisd in WB N.260. -Van 19 JULI T/M 3 AUGUSTUS (t/m week 31) is BOZ wegens vakantie GESLOTEN. -P-studenten worden dringend geadviseerd om nu reeds contact op te nemen met hun mentor over de eventuele planning van de augustus-tentamens. Tevens worden deze studenten geadviseerd om vrijdag 29 juni na 12.00 uur contact op te nemen met hun mentor, of bij zijn afwezigheid met de 1e-jaarscoördinator: Dhr. Ter Steege (tel. 053-4893858, kamer WB N.258), over de uitslag van de P-examenvergadering. -Inschrijving voor de augustus-tentamens kan via TAST (http://www.utwente.nl/tast/) t/m donderdag 2 augustus. -Ook in de vakantieperiode worden door BOZ/WB geen cijfers doorgegeven, deze zijn alleen opvraagbaar via TOST (http://www.utwente.nl/tost/). -De eerstvolgende Doctoraal-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 4 oktober. -De WB week- en jaarroosters 2001-2002 zijn vanaf maandag 13 augustus af te halen bij BOZ/WB. -De colleges beginnen weer op maandag 27 augustus. BOZ/WB wenst iedereen een prettige vakantie.

Studieverenigingen

S.V. ConcepT

ConcepT wenst je veel succes bij je tentamens en een hele toffe zomervakantie! # De inschrijving voor de Studiereiscommissie is geopend! Of wil jij in een nieuwe commissie workshops en lezingen organiseren? Meld je dan aan voor de InducCie # Vanmiddag om 15:30 uur is de uitreiking van de afsluitende cd-rom van het symposium onder het genot van een aantal gratis fusten (ook speciaalbier!) in onze borrelkelder # Klachten over pakketten en projecten kun je via onze website indienen # Ga je verhuizen? Geef op de website je nieuwe adres door # Ben jij een ervaren zeiler? Geef je op als begeleider van een boot tijdens het zeilweekend op 14, 15 en 16 september. # Op 8 en 9 september doet ConcepT mee aan de Betonkanorace in Delft. Voor f50 ben jij het hele weekend supporter (catering inbegrepen!). Schrijf je nu in! # Op de ConcepT-kamer kun je altijd met je projectgroep langskomen voor gezelligheid, koffie of informatie over bedrijven # Vragen/info: tst. 3884, [email protected] of www.ConcepT.utwente.nl.

TObias

Het einde van het collegejaar nadert, en het slotfeest voor de reguliere studenten is vorige week al gevierd. De masters hebben echter nog geen feestje gehad, omdat zij pas morgen afstuderen. Daarom organiseert de MultiCultee morgen (vrijdag 29 juni) vanaf 17.30 een graduation party in de kantine van TO. Iedereen is welkom om de masters te komen feliciteren en gezellig wat te komen drinken. Voor mensen die geïnteresseerd zijn: de graduation zelf kun je ook bijwonen!! Als je wilt weten hoe laat precies (ongeveer 13.00) en waar, moet je even langs gaan bij het secretariaat van het Masters Program. Hopelijk tot dan!

Inter-Actief

Heb je honger na de afgelopen tentamens? Kom vanmiddag om 17.00 na de Inter-Actief BBQ borrel waar het academisch jaar met een biertje in de hand wordt afgesloten#Daar heb je tevens de mogelijkheid om je te laten informeren over de diverse commissies die Inter-Actief rijk is; I/O vivat, Systeembeheer, Neptunes etc. etc.#Als je het leuk lijkt, mail ons even, of kom gezellig langs. Zelf een leuk initiatief? Laat het ons weten, en wij kijken wat we ermee kunnen.#Heb je komende week nog tentamens? Veel succes en als deze nog de nodige frustraties opleveren kun je je in de eerste 2 weken van deze vakantie uitleven bij Inter-Actief# We gaan namelijk verhuizen van L224 naar L216 en zoals het spreekwoord zegt. Vele handen maken licht werk # De koffie en thee staan klaar voor je. Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224 (nog wel), tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

Abacus

Iedereen heel veel succes met zijn of haar tentamens! # Dinsdag 21 augustus is de intro-BBQ tijdens de faculteitsintroductie. Kennis maken met de nieuwe eerstejaars? Elkaar vakantieverhalen vertellen? Schrijf je dan in op het Abacusbord. De kosten liggen rond de f15. Als je wilt blijven overnachten komt daar nog ongeveer f12,50 bij # Alvast een datum om in je agenda te zetten: Woensdag 12 september zal er een ISAC-feest zijn. Je krijgt er meteen na de vakantie meer over te horen # Dan rest mij nog jullie allemaal een hele prettige vakantie te wensen. Tot in de intro!# Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Ideefiks

Een hele fijne vakantie allemaal! # Vrijdagmiddag 6 juli om 16:00 is er de eindejaarsborrel in de algemene ruimte. Knuffel al jemedestudenten nog één laatste keer! # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Kom langs, bel 053-4893284, mail [email protected] of bezoek http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Arago

Morgen is er weer een VriMiBo, getapt door het bestuur. Met wellicht een extra verrassing, die je niet wilt missen # Veel succes met al je tentamens of je project # Tot slot: een geweldige vakantie, maak er wat van en tot volgend jaar.

Alembic

Zoals elk jaar kun je tijdens de intro weer kennis maken de nieuwe eerstejaars. Op dinsdag 21 augustus kun je voor f15 gezellig een vorkje prikken. De barbecue begint om 18:00 uur en ± 20:00 uur het geflupte CT-feest. Inschrijven voor de zomervakantie op het Alembic-bord # Aan het eind van het derde trimester tentamens aan het maken? Op de homepage van Alembic staan bij het onderwijsgedeelte veel oefententamens. Ook kun je in de papieren tentamenbak honderden vinden # Boeken bestellen voor komend collegejaar? Vanaf nu moeten alle boeken via de homepage van Alembic besteld worden. Ondertussen heb je een mailtje gehad met informatie # Zet alvast in je agenda: maandag 24 t/m woensdag 26 september driedaagse excursie naar Keulen! # Wil jij weten wie er in het komende kandidaat-bestuur van Alembic komen te zitten? Kom donderdag 28 juni 's nachts naar de Vestingbar! # Info: tel. 053-4892866, http://alembic.ct.utwente.nl/.

Cultuur

ALV Spellenvereniging Fanaat

Donderdag 5 juli 2001 om 20:15 is er een ALV van Fanaat. Deze vindt plaats in de Bellettrie ruimte. De agenda hangt op het prikbord.

Vereniging Campusomroep Drienerlo (VCD)

Elke maandag om 20.30 'Een goed gesprek met...' op UTV. Maandag 25 juni zijn de uitslagen van de verkiezingen van de Universiteitsraad besproken met een lid van UReka. En in de laatste uitzending van dit studiejaar zal de Introductiecommissie het programma van de intro vertellen. Heb je het programma afgelopen maandag gemist? Het wordt de hele week herhaald # Radio Drienerlo zendt 24 uur per dag non-stop muziek uit! Je kunt ons vinden op 96.0 FM # We zoeken nog steeds leden die willen helpen bij een paar projecten. Mail naar [email protected] voor meer info hierover # Mail voor meer informatie over de vereniging naar [email protected] Kijk voor de meest actuele informatie op onze site: http://www.utvlive.nl # Verder wens ik iedereen een prettige zomervakantie. En houdt ons ook na de zomervakantiein de gaten!

Diversen

Zeilen over de Zeelandse wateren met KIvI

De Afdeling Jonge Leden Midden van het KIvI gaat op zaterdag 7 juli zeilen over de Zeelandse wateren. De zon op je gezicht en de wind door je haar. Blaren op je handen van het hijsen van de zeilen en aan het eind van de dag een rode neus. Ken je dit? Zo niet, dan is dit je kans. Vertrek vanuit de haven van Zierikzee met een Oudhollands zeilschip, de Scaldis, om de wateren van Zeeland te verkennen. Dit ruim 23 meter lange schip is gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Onder leiding van Schipper Tako van Dipte krijgt iedereen de kans om de 214 m2 zeil te beheersen. Om je energievoorraad op peil te houden zijn er aan boord overheerlijke hapjes, drankjes en maaltijden. Kosten: KIvI-leden f60 en niet-leden f80. Informatie: [email protected]

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost is op dit moment hard aan de slag met het najaarsprogramma 2001. Heb je interessante suggesties? Geef ze aan ons door: [email protected] Zelf iets organiseren kan ook, op korte termijn is er plaats voor enkele enthousiaste bestuursleden. Het bestuur bestaat uit studenten en afgestudeerden van verschillende disciplines en vergadert ca. 1x per maand bij de UT. Interesse of wil je meer weten? Bel of mail even naar Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097. Meer informatie over het KIvI is te vinden op www.kivi.nl. De bestuursleden van het KIvI wensen iedereen een hele fijne vakantie met veel zon!

Studenten Net Twente (SNT)

Met ingang van week 28 is de SNT Helpdesk 's middags gesloten i.v.m. vakantie. De openingstijden zijn dan van 10.30 tot 13.30 uur.

Internationaal

AEGEE

Allereerst wensen we alle mensen die op Summer University gaan een hele toffe tijd! Vanaf 1-10-'01 is er in Brussel 'The Parlement of 28'. Met een grote groep kan je ervaren hoe het er in het Europese parlement aan toe gaat! Van 12 t/m 26 september vindt er in Boekarest een Debate school plaats. Hier leer je alles om een goed en degelijk debat te voeren # Voor meer informatie over AGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail naar [email protected]

International Office (DiSC)

Het International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijkvoor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office) # Ook tijdens de zomervakantie kun je bij IO terecht voor al je vragen over een buitenlandverblijf#Van 3 t/m 10 oktober wordt er aan de UT een international week geordganiseerd, heb je zin om daaraan mee te werken of wil je meer informatie, neem dan contact op met IO.

Mensa-menu

AEGEE

Zin in een feestje na de 'geslaagde' tentamenperiode? Aankomende donderdag 5 juli is er een waanzinnig gaaf slotfeest! Ga in een gepaste outfit mee met de boot! Dit is het laatste feestje voor het einde van het collegejaar, dus... Voor de thuisblijvers is er ook nog wat te doen, van 14 t/m 28 juli vindt de Summer University plaats. Ondanks je verblijf in Nederland kan je zo toch een vakantie gevoel krijgen. Neem lodgers in huis en geniet van het gezelschap, doe mee met het programma en ontdek Nederland van een andere kant!

A.S.V. Taste

Voor alle leden van Taste, heb jij in je huis nog een kamer vrij of een logeerplek beschikbaar tijdens de introductieperiode, schrijf deze dan in op www.union.utwente.nl/kamers # Iedereen veel succes toegewenst met het leren en het maken van de tentamens! # Natuurlijk is er voor alle leden van A.S.V. Taste donderdag 5 juli een slotfeest op de sociëteit. Een goede kans om afscheidsbiertjes te drinken en om iedereen nog te zien vóór de lange, hete vakantie! # Vergeet niet: maandag 13 augustus begint de introductie. Twee weken feestvieren en je vereniging promoten, dit kan je niet missen! # Voor informatie bel 053-4326238, mail [email protected] of surf www.asvtaste.nl.

C.S.V. Alpha

Nog maar een weekje eigenlijk, dan is het alweer vakantie! In dat weekje zijn nog twee activiteiten gepland # Vanavond is er een sing-in. Vanaf 19:45 uur ben je welkom om koffie of thee te drinken. Om acht uur begint de sing-in # Volgende week donderdag is het slotfeest. Voorafgaand aan het slotfeest is er een barbecue. Voor de barbecue moet je je nog wel even opgeven via de homepage of per mail # En dan begint op vrijdag de zeilweek. Vakantie! # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een societeitsavond. Elke donderdagavond in societeit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op www.csvalpha.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Audentis

Volgende week vrijdag vindt al weer de laatste verenigingsactiviteit plaats voor de zomervakantie, dit betreft het 'Zuip de tank leeg feest', georganiseerd door ons Sociëteitsbestuur. Nu we het tochover het Sociëteitsbestuur hebben, onze beste vrienden zullen in de vakantie onze kroegvloer gaan slopen, dit i.v.m. de nieuwe kroegvloer die daarna gelegd gaat worden. Zo kan onze Sociëteit er weer helemaal tegenaan tijdens de IK. Dus mocht u zin hebben om te komen helpen mail naar: [email protected] # Aanstaande zaterdag vindt voor alle leden en reünisten het Reünistenfeest plaats, georganiseerd door onze Reünistenvereniging 'Priscus et Iners Molestus'. Aanvang: 21:00 # Voor meer informatie: tel. 4328384 (Senaat), [email protected] of www.audentis.nl # Aanstaande donderdag Open Huis bij Audentis 'Mis je iets tijdens je studententijd? Kom dan langs donderdag 5 juli'.

Pakkerij

AEGEE

Zin in een feestje na de 'geslaagde' tentamenperiode? Aankomende donderdag 5 juli is er een waanzinnig gaaf slotfeest! Ga in een gepaste outfit mee met de boot! Dit is het laatste feestje voor het einde van het collegejaar, dus... Voor de thuisblijvers is er ook nog wat te doen, van 14 t/m 28 juli vindt de Summer University plaats. Ondanks je verblijf in Nederland kan je zo toch een vakantie gevoel krijgen. Neem lodgers in huis en geniet van het gezelschap, doe mee met het programma en ontdek Nederland van een andere kant!

A.S.V. Taste

Voor alle leden van Taste, heb jij in je huis nog een kamer vrij of een logeerplek beschikbaar tijdens de introductieperiode, schrijf deze dan in op www.union.utwente.nl/kamers # Iedereen veel succes toegewenst met het leren en het maken van de tentamens! # Natuurlijk is er voor alle leden van A.S.V. Taste donderdag 5 juli een slotfeest op de sociëteit. Een goede kans om afscheidsbiertjes te drinken en om iedereen nog te zien vóór de lange, hete vakantie! # Vergeet niet: maandag 13 augustus begint de introductie. Twee weken feestvieren en je vereniging promoten, dit kan je niet missen! # Voor informatie bel 053-4326238, mail [email protected] of surf www.asvtaste.nl.

C.S.V. Alpha

Nog maar een weekje eigenlijk, dan is het alweer vakantie! In dat weekje zijn nog twee activiteiten gepland # Vanavond is er een sing-in. Vanaf 19:45 uur ben je welkom om koffie of thee te drinken. Om acht uur begint de sing-in # Volgende week donderdag is het slotfeest. Voorafgaand aan het slotfeest is er een barbecue. Voor de barbecue moet je je nog wel even opgeven via de homepage of per mail # En dan begint op vrijdag de zeilweek. Vakantie! # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een societeitsavond. Elke donderdagavond in societeit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op www.csvalpha.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Audentis

Volgende week vrijdag vindt al weer de laatste verenigingsactiviteit plaats voor de zomervakantie, dit betreft het 'Zuip de tank leeg feest', georganiseerd door ons Sociëteitsbestuur. Nu we het toch over het Sociëteitsbestuur hebben, onze beste vrienden zullen in de vakantie onze kroegvloer gaan slopen, dit i.v.m. de nieuwe kroegvloer die daarna gelegd gaat worden. Zo kan onze Sociëteit er weer helemaal tegenaan tijdens de IK. Dus mocht u zin hebben om te komen helpen mail naar: [email protected] # Aanstaande zaterdag vindt voor alle leden en reünisten het Reünistenfeest plaats, georganiseerd door onze Reünistenvereniging 'Priscus et Iners Molestus'. Aanvang: 21:00 # Voor meer informatie: tel. 4328384 (Senaat), [email protected] of www.audentis.nl # Aanstaande donderdag Open Huis bij Audentis 'Mis je iets tijdens je studententijd? Kom dan langs donderdag 5 juli'.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Activiteiten : Iedere donderdag: Vesper om 17.30 uur in de Vrijhof, Stiltecentrum, t.o. kamer 205. Iedere donderdag: Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie. Zen munt uit in aandacht voor eenvoud. 20.00 uur, SHE. Vieringen : Zondag 1 juli, Ochtendgebed 10.30 uur, UT-Vrijhof, vg. Kees Kuyvenhoven. Tijdens de vakantie zijn er geen vieringen op de UT. Op zondag 19 augustus is de eerstvolgende viering. Informatie/opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-SHE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Sport

Kom trainen bij D.S.T.V. Aloha!!

En maak kennis met de veelzijdige sport triathlon. Alle trainingen zijn voor alle niveaus dus laat je niet afschrikken door het triathlon-is-alleen-voor-bikkels-vooroordeel. Trainingstijden op http://www.alohatriathlon.nl # Binnenkort: campingtriathlon Stein (29-6), werkacties voor Aloha (2-7 en 3-7) en NK triathlon Holten (7-7) # Je kunt voor meer informatie over Aloha bellen met Ferry (053-4895005) of Bart (053-4354915), surfen naar http://www.alohatriathlon.nl of mailen naar [email protected]

vv Drienerlo

Bij voetbalvereiging Drienerlo kun je terecht voor al je voetballusten. Wij hebben namelijk voetbal op het veld en in de zaal, voor mannen en voor vrouwen, op hoog en op een lager niveau, voorserieus sporten en/of voor gezellig even ballen. Naast al die voetbalactiviteiten doen wij ook nog veel andere leuke dingen. Gemiddeld is er elke twee weken wel een niet-voetbal actviviteit. En dat houdt in schaatsen, klaverjassen, darten, poolen, beachvoetvolley en ik vergeet hier nog genoeg. Wil je meer informatie kun je kijken op www.vvdrienerlo.nl, een mailtje sturen naar [email protected] Je mag ook bellen, voor veldvoetbal naar Mark Ubbink, 053-4306888, of voor zaalvoetbal naar Romano Wannyn, 053-4895173.

Kronos

Afgelopen weekend was het NK junioren in Uden. Daar deed Pieter van Langen van zich spreken door 5e te worden op de zeer sterk bezette 800m. Het medaillewerk kwam zondag met zilver op de 3000m steeple. Gefeliciteerd Pieter! Utrecht was vrijdagavond de plaats waar een andere groep Kronauten zich ophield. De wedstrijd daar werd direct aangegrepen om maar eens in Utrecht te gaan stappen. Dat het gezellig was spreekt wel voor zich. In Deventer was het Ard Vlooswijk die het clubrecord op de 60m outdoor verbeterde. Goed gedaan Ard! Verder wordt er komende week lekker getraind. Dat moet wel lukken met het mooie weer dat ons deze week beloofd is. Als je dit ook wel wat lijkt, kom dan eens langs op een van onze trainingen (di. Sintelbaan en do. i/h FBK stadion, Hengelo, 18.00 uur). Meer info: Martien Schaub 053-4368494), [email protected] en http://run.to/kronos.

BSV De Stoottroepen

Kom ook eens een kijkje nemen in Biljartpaleis Stokkers, hier is namelijk onze nieuwe clublocatie voor biljart gevestigd. Dit gezellige cafÚ aan de Oldenzaalsestraat 128 is vrijwel altijd geopend en vaak is er iemand van onze vereniging aanwezig om een potje tegen te spelen. Speciaal op dinsdagavond organiseren wij elke week introductielessen. Als je geïnteresseerd bent, kun je, natuurlijk geheel vrijblijvend, een keertje langskomen om eens te kijken of de edele biljartsport wellicht iets voor jou is. De komende tijd snookeren wij nog lekker verder in de Bastille. Hier kun je sinds kort op vertoon van je pasje dag en nacht terecht. Ook bij het snookeren vinden er op dinsdagavond introductielessen plaats # Voor de leden: Kom naar de BBQ op 28 juni om gezellig samen dit collegejaar af te sluiten. Voor meer info mail Oscar [email protected]

Student Union

Bestuur Student Union

Per 1 september zullen 3 nieuwe Unionbestuurders aantreden, in de plaats van Marlies Spelt en Arjan van der Bijl. De nieuwe bestuursleden zijn: Tijmen Augustijn (WB), Leonie van der Steen (CT&M) en Pieter Meijers (WB), resp. afkomstig uit de sectoren Sport, Gezelligheid en Studie # Zoek je een kamer of heb je een kamer vrij? Kijk dan op www.studentunion.nl/kamers # Je kunt je nuopgeven bij de IK2001 als je één of meerdere dagen mee wilt helpen tijdens de introductie 2001! # De SU start in het kader van het Unionbeurzenprogramma een pilot-project, waarbij een aantal personen een activismeonderzoek in het buitenland zullen uitvoeren. Pas na afloop van dit project wordt m.b.v. de resultaten een definitief programma opgestart. Tot die tijd kunnen helaas geen aanvragen meer worden behandeld # GEZOCHT...notulist voor koepeloverleg! Info bij het bestuur # De SU kreeg jaren een eenmalige bijdrage van het CvB om de Unionpluskaartprijs (f130) laag te kunnen houden. Aan deze bijdrage is een eind gekomen waardoor de prijs is gewijzigd: 55 euro voor UT-studenten en 65 euro voor UT-medewerkers # Activiteiten aankondigen op onze WAP/website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel. 053-4898006, e-mail: [email protected]

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.