Dr. Aart van Harten

| Redactie

Veel te vroeg hebben wij op 13 december 2006 afscheid moeten nemen van onze hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Operationele Methoden voor Productie en Logistiek, professor dr. Aart van Harten. Aart heeft de leeftijd van 57 jaar bereikt. Sinds 1988 was Aart in dienst van de Universiteit Twente. Binnen de toenmalige faculteit Technische Bedrijfskunde heeft hij zijn vakgebied een rol van beteke

Veel te vroeg hebben wij op 13 december 2006 afscheid moeten nemen van onze hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Operationele Methoden voor Productie en Logistiek, professor dr. Aart van Harten. Aart heeft de leeftijd van 57 jaar bereikt.

Sinds 1988 was Aart in dienst van de Universiteit Twente. Binnen de toenmalige faculteit Technische Bedrijfskunde heeft hij zijn vakgebied een rol van betekenis gegeven. Onder zijn leiding is een hechte en krachtige vakgroep ontstaan, die zich een goede positie binnen de Universiteit Twente heeft weten te verwerven. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een kwalitatief goed onderwijsaanbod op zijn vakgebied is gekomen, uitmondend in een master track Production and Logistics Management binnen de opleiding Industrial Engineering and Management die op een grote en stabiele belangstelling van studenten mag rekenen.

Qua onderzoek heeft hij een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het Center for Production, Logistics and Operations Management (CPLOM) en het onderzoeksgebied Industrial Engineering and Operations Research binnen het speerpuntinstituut CTIT. Zonder zijn inzet en gedrevenheid was de samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente binnen de KNAW erkende onderzoeksschool BETA niet tot stand gekomen. Het is daarom terecht dat hem dit jaar de eer te beurt is gevallen om tot Fellow van BETA benoemd te worden.

Aart heeft een omvangrijke publicatielijst nagelaten, die met name door de breedte van de geadresseerde onderwerpen indrukwekkend te noemen is. Van theoretische wiskunde tot toepassingen op het gebied van operations management, Aart was van alle markten thuis. Aart had een brede belangstelling en wist zich elke keer opnieuw in een hoog tempo in een nieuw probleemgebied in te werken. Met recht was hij trots op zijn vermelding bij de hoogtepunten uit de wiskunde in de periode 1946-1996 in het Nieuw Archief voor de Wiskunde.

Naast de wetenschapper zullen wij ons binnen de vakgroep Aart vooral als mens blijven herinneren. De wijze waarop hij leiding gaf aan de groep, hij zijn promovendi wist te inspireren met zijn creatieve ideeën, zijn deur altijd openstond voor zijn mensen en hij een warme belangstelling voor de wederwaardigheden van zijn medewerkers aan de dag legde zullen wij niet snel vergeten. Met volle teugen kon hij genieten van de sociale activiteiten binnen de vakgroep (etentjes, autorally, sketches en liedjes bij promotiefeestjes,...). Bij Aart liepen werk en privé naadloos in elkaar over. Ook gedurende de laatste twee jaren, toen zijn ernstige ziekte hem het functioneren sterk bemoeilijkte, kon hij het werk niet loslaten. Voor hem was het dan ook een groot genoegen om nog in dit najaar twee van zijn promovendi met succes hun proefschrift te zien verdedigen. Aan het einde kon hij dan ook niet nalaten om te verzuchten: “Ik mis mijn werk zo...”.

Zijn gedrevenheid, doorzettingsvermogen, optimisme en nuchterheid zullen ook in de toekomst een bron van inspiratie voor ons blijven. Wij wensen zijn vrouw Joke en hun beide dochters Argonde en Leanthe heel veel sterkte met de verwerking van dit zware verlies.

Namens de vakgroep Operationele Methoden voor Productie en Logistiek, Faculteit Management en Bestuur,

Aart van Harten
Aart van Harten

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.