In memoriam Jorrit Mellema

| Redactie

21 maart 1943 - 5 september 2009   Zaterdag 5 september jongstleden is Jorrit Mellema, emeritus hoogleraar van de Universiteit Twente, overleden. Tot zijn pensionering in 2004 is hij werkzaam geweest binnen de faculteit TNW, aanvankelijk als docent later als hoogleraar bij de vakgroep reologie. Jorrit studeerde natuurkunde in Groningen alwaar hij ook promoveerde op een onderwerp uit de kern

21 maart 1943 - 5 september 2009

Zaterdag 5 september jongstleden is Jorrit Mellema, emeritus hoogleraar van de Universiteit Twente, overleden. Tot zijn pensionering in 2004 is hij werkzaam geweest binnen de faculteit TNW, aanvankelijk als docent later als hoogleraar bij de vakgroep reologie.

Jorrit studeerde natuurkunde in Groningen alwaar hij ook promoveerde op een onderwerp uit de kernfysica. In 1967 trad hij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde, en wel bij de leerstoel overdrachtsverschijnselen, de latere vakgroep reologie. Met behulp van onder zijn leiding ontwikkelde meetinstrumenten, nikkelbuizen en torsieresonatoren, heeft hij begin jaren tachtig in samenwerking met onderzoekers uit Utrecht, het tot dan toe onbekende, viscoelastisch gedrag van colloïdale harde bollen dispersies in kaart gebracht. Iets waar nog regelmatig naar gerefereerd wordt. Uit deze tijd stamt ook het boek Inleiding in de reologie geschreven door Blom, Jongschaap en Mellema, wat jarenlang een standaardwerk voor de reometrie binnen Nederland was.

In 1991 volgde zijn benoeming tot hoogleraar bij de vakgroep reologie die hij tot zijn pensionering in 2004 geleid heeft. Hij wist gasthoogleraren en - onderzoekers uit binnen- en buitenland - voor kortere of langere tijd naar Twente te halen waardoor het microreologisch onderzoek van complexe vloeistoffen sterk uitgebouwd kon worden.

Gedreven als hij was door zijn fundamentele interesse in het wezen der dingen, lag zijn hart niet primair bij bestuurlijke en organisatorische zaken. Toch heeft hij zich met succes ingespannen om de natuurkunde van (complexe) vloeistoffen in Twente en de positie van Twente in den lande te versterken: de instelling van de leerstoel computational dispersion rheology, zijn bestuurlijke inspanningen binnen het research instituut TIM, later IMPACT, de landelijke onderzoeksschool J.M. Burgerscentrum en de NWO/CW werkgemeenschap `vloeistoffen en grensvlakken' mogen in dit kader niet onvermeld blijven.

Wij herinneren hem ons als een gedreven en zeer bedachtzaam onderzoeker. Voor zijn medewerkers was hij een betrokken en loyaal collega en voor zijn studenten en promovendi een inspirerend en kritisch luisterend mentor, die hen de ruimte gaf om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast had hij een brede belangstelling niet alleen voor technische maar ook voor maatschappelijke ontwikkelingen, die hij vanuit een filosofische invalshoek probeerde te duiden.

We wensen zijn vrouw Sophie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Namens de leerstoel Physics of Complex Fluids

Dirk van den Ende, Michel Duits en Frieder Mugele

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.