`UT bruist en is sexy en hot'

| Redactie

Een heel uitbundig feestje was het niet, de 48e dies natalis van de UT. Slingers ontbraken en de muzikale intermezzo's waren van een hoog treurgehalte. Gelukkig maakte de diesredenaar, UT-hoogleraar Albert van den Berg, er vorige week vrijdag in het Muziekcentrum een leuke show van. Slechts zo'n honderdvijftig mensen, waaronder veel in toga gestoken hoogleraren, waren van de partij.

De 3D-animaties zorgden voor hilariteit in de zaal.
De 3D-animaties zorgden voor hilariteit in de zaal.
(Foto: Arjan Reef)

Een nieuw fenomeen waren de 3D-animaties. Rector Ed Brinksma begint ermee. Iedereen een bril op en kijken maar. Het filmpje toont de verschillende figuren van de nieuwe huisstijl. Daarna spreekt Brinksma over de kunst van wetenschap. UT-hoogleraar van de BIOS Lab-on-a-Chip-groep, Albert van den Berg, sluit daarbij aan met zijn diesrede over Lab on a Chip, de kunst van het kleine.

Maar voor hij begint toont Van den Berg eerst trots zijn pasgewonnen Spinozabeeldje. De hoogleraar gaat in op een onderdeel van de micro- en nanotechnologie waar hij zich de afgelopen vijftien jaar mee bezighield, de microfluïdica. Met zijn betoog gaf hij gehoor aan de opdracht van rector Brinksma. Die wilde graag een enthousiaste, vrolijke rede. Dat was aan Van den Berg wel besteed. Bevlogen en met humor vertelt de hoogleraar over de historie van Lab-on-a-Chip, de mogelijkheden en voordelen ervan en de biomedische toepassingen. ‘En we doen het spel brilletje op, brilletje af’, zegt Van den Berg. ‘Bij het zien van het brillogo onder aan de pagina, zetten we onze 3D-bril op om naar de animaties te kijken.’

De hoogleraar sluit zijn verhaal af met enkele opmerkingen wat de UT moet blijven doen op weg naar het vijftigjarig bestaan, eind 2011. ‘Jonge onderzoekers uitdagen en vragen om committent, hou de kwaliteit hoog en durf keuzes te maken, internationaliseer en breng de universiteit naar de jeugd. De UT is bruisend, sexy en hot. Draag dat uit naar buiten toe.’

Na deze opsteker was het tijd voor twee prijsuitreikingen. De Professor de Winterprijs, een publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent, ging naar Winnie Gerbens-Leenes, onderzoekster bij de vakgroep watermanagement van de faculteit CTW en onderzoeksinstituut IMPACT. Ze kreeg de onderscheiding voor het artikel ‘The water of footprint of bioenergy’, dat zij samen met Arjen Hoekstra en Theo van der Meer publiceerde in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Uit handen van de Commissaris van de Koningin in Overijssel, Geert Jansen, ontving Ivo Vellekoop de Overijssel PhD-award. Het artikel ‘Universal optimal transmission of light through disordered materials’ verscheen in Physical Review Letters. ‘Hij maakt het ongrijpbare grijpbaar’ oordeelde de jury. Vellekoop was onderzoeker bij MESA+ en is momenteel postdoc in Zürich.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.